EFPIA: Κρίσιμη η διαμόρφωση μιας ευρωπαϊκής φαρμακευτικής στρατηγικής που θα οδηγήσει στην ανάκαμψη και της Υγείας, και της Οικονομίας

Οι Υπουργοί Υγείας της ΕΕ θα έχουν ηλεκτρονική συνδιάσκεψη για να συζητήσουν τον ρόλο που η Φαρμακευτική Στρατηγική, η Βιομηχανική Στρατηγική και το Σχέδιο Οικονομικής Ανάκαμψης μπορούν να διαδραματίσουν στην οικοδόμηση τής ανθεκτικότητας τής Ευρώπης και στην καθοδήγηση της οικονομικής της ανάκαμψης.

Μιλώντας σχετικά με τη συνάντηση των Υπουργών Υγείας της ΕΕ, η Γενική Διευθύντρια της EFPIA, Nathalie Moll, είπε: «Τώρα, περισσότερο από ποτέ, είναι ζωτικής σημασίας να συνεργαστούν όλοι οι φορείς για να διαμορφώσουν μία Φαρμακευτική Στρατηγική που θα συνδέεται και με τη βιομηχανική στρατηγική και το σχέδιο ανάκαμψης που μπορούν να οδηγήσουν την οικονομική ανάκαμψη της Ευρώπης, ενόσω θα δομούν και την ανθεκτικότητά της απέναντι στην τρέχουσα, αλλά και μελλοντικές απειλές στην υγεία».

Συνέχισε, λέγοντας: «Στην EFPIA υποστηρίζουμε ένθερμα την εγκαθίδρυση ενός τακτικού διαλόγου όλων των εμπλεκομένων φορέων με την ΕΕ και τα Κράτη-Μέλη, προκειμένου να διδαχθούμε τα μαθήματα από τον COVID-19, κτίζοντας πάνω στις εταιρικές σχέσεις και τους νέους τρόπους εργασίας που διαμορφώθηκαν κατά τη διάρκεια της κρίσης. Αυτή η συνεργατική προσέγγιση μπορεί να βοηθήσει την Ευρώπη στο να ενισχύσει το οικοσύστημά μας της έρευνας, την ανθεκτικότητά μας, να δώσει καλύτερα αποτελέσματα στην υγεία για τους πολίτες και να καθοδηγήσει την οικονομική μας ανάκαμψη».

Η βασισμένη στην έρευνα φαρμακευτική βιομηχανία στην Ευρώπη δεσμεύεται να διαδραματίσει έναν αποφασιστικό ρόλο στην στρατηγική αυτονομία της ηπείρου και στον δρόμο προς την ανάκαμψή της. Κατ’ αρχάς, μέσω της ανάπτυξης και παρασκευής, στην απαιτούμενη ταχύτητα και κλίμακα, οικονομικά προσιτών θεραπειών και εμβολίων που τελικά θα παράσχουν μία διέξοδο από το τούνελ του κορoνοϊού και θα παράσχουν επίσης τα εργαλεία για την οικοδόμηση τής ανθεκτικότητας τής Ευρώπης απέναντι σε μελλοντικές πανδημίες. Η ανθεκτικότητα ξεκινά με το ερευνητικό οικοσύστημά μας στον τομέα της Υγείας, μέσω της προσφοράς και παρασκευής για πρόσβαση και διαθεσιμότητα φαρμάκων και εμβολίων σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Επιπροσθέτως, η βιομηχανία στην Ευρώπη συνεχίζει να επενδύει κατ’ εκτίμηση 36.500 εκατομμύρια Ευρώ σε Έρευνα & Ανάπτυξη (R&D) κάθε χρόνο. Απασχολεί άμεσα περίπου 765.000 ανθρώπους στην Ευρώπη και, σύμφωνα με μία έκθεση που δημοσίευσε η PwC (report released by PwC) τον Ιούνιο του 2019, υποστηρίζει περίπου 2,7 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στην Ευρώπη. Η ίδια έκθεση τονίζει ότι οι δραστηριότητες των φαρμακευτικών εταιρειών συνεισέφεραν άμεσα πάνω από 100 δισ. ευρώ στην οικονομία της ΕΕ, με επιπλέον 106 δισ. ευρώ να έχουν παρασχεθεί μέσω της εφοδιαστικής αλυσίδας και της καταναλωτικής δαπάνης των υπαλλήλων τους. Η καινοτόμος φαρμακευτική βιομηχανία στην Ευρώπη είναι επίσης ο μεγαλύτερος παράγων που συνεισφέρει στο θετικό εμπορικό ισοζύγιο τής Ευρώπης, με πάνω από € 91 δισ.

Η διασφάλιση της προμήθειας φαρμάκων στους ασθενείς που τα χρειάζονται παραμένει κορυφαία προτεραιότητα για την EFPIA και τα μέλη της κατά τη διάρκεια της πανδημίας του COVID-19 και πέραν αυτής. Η εμπειρία της κρίσης κατέδειξε ότι, από τη σκοπιά της βιομηχανίας των καινοτόμων φαρμάκων, οι εταιρείες κατάφεραν να αυξήσουν την παραγωγή, προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες των ασθενών σε όλη την Ευρώπη. Ζητήματα προέκυψαν λόγω του τρόπου κατανομής των φαρμάκων στις διάφορες χώρες που προκλήθηκαν από την αποθήκευση αποθεμάτων, απαγορεύσεις εξαγωγών και άλλους περιορισμούς, και όχι από την αδυναμία προσφοράς των απαιτούμενων για την αγωγή των ασθενών όγκων παραγωγής.

Υπάρχει μία σειρά βημάτων που μπορούμε από κοινού να ακολουθήσουμε, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι αυτή η αυξημένη παραγωγή θα μπορεί να επιμερίζεται σωστά στην Ευρώπη, ώστε κάθε ασθενής να λαμβάνει τα φάρμακα που χρειάζεται:

  • Ένα σχέδιο ετοιμότητας για κρίσιμα φάρμακα και κανονιστική ευελιξία που θα υποστηρίζεται από έγκαιρο και συνεχή διάλογο με τις αρμόδιες Κοινοτικές και Εθνικές αρχές είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση άμεσης διαθεσιμότητας θεραπειών που είναι αναγκαίες για την διαχείριση ασθενών με COVID-19.
  • Η διαφάνεια στη ζήτηση των Κρατών-Μελών θα υποστηρίξει την παροχή του σωστού φαρμάκου στο σωστό νοσοκομείο, τη σωστή στιγμή. Για παράδειγμα, έγκαιρα (τρέχοντα και προοπτικά) επιδημιολογικά στοιχεία από τον ECDC (Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων) θα υποστηρίξουν τον καλύτερο συντονισμό του επιμερισμού των φαρμάκων στα Κράτη-Μέλη, διασφαλίζοντας ότι οι ασθενείς θα λαμβάνουν τα φάρμακα που χρειάζονται.
  • Η διαφάνεια στην εφοδιαστική αλυσίδα ευρύτερα θα βοηθήσει στην αντιμετώπιση προκλήσεων. Στοιχεία που τηρούνται σε εθνικά αρχεία καταγραφής, που έχουν συσταθεί στο πλαίσιο της Κοινοτικής Οδηγίας περί Ψευδεπίγραφων Φαρμάκων, μπορεί να καταδείξει, σε συγκεντρωτικό επίπεδο, πώς και πότε κρίσιμες θεραπείες χορηγούνται σε διάφορες χώρες και πόσο γρήγορα χρησιμοποιούνται. Αν χρησιμοποιηθούν, αυτά τα στοιχεία μπορούν να αποτελέσουν ένα ακόμη ισχυρό εργαλείο στον σχεδιασμό και τη διαχείριση του επιμερισμού των διατιθέμενων φαρμάκων, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι ασθενείς λαμβάνουν ακριβώς την αγωγή που χρειάζονται.
  • Τέλος, η αλληλεγγύη μεταξύ των Κρατών-Μελών παραμένει κρίσιμος παράγων για την υποστήριξη του συστήματος της αλυσίδας εφοδιασμού, σχεδιασμένου για διασυνοριακή λειτουργία. Προκειμένου να διασφαλιστεί η βέλτιστη και συνεχιζόμενη παροχή φαρμάκων στην Ευρώπη, πρέπει να διατηρήσουμε ανοικτά σύνορα μέσω των Πράσινων Λωρίδων Κυκλοφορίας, να χαρακτηριστούν οι εργαζόμενοι στην παρασκευή και διανομή προϊόντων για τη φροντίδα υγείας βασικοί εργαζόμενοι, να συνεχίσουμε να παρακολουθούμε και να λαμβάνουμε προληπτικά μέτρα για να περιοριστεί η αποθήκευση φαρμάκων από ασθενείς και άλλους παράγοντες στην εφοδιαστική αλυσίδα, και να τηρήσουμε τις κατευθυντήριες γραμμές επί των κανονιστικών ευελιξιών.

Ενόσω οι επιστήμονες και ερευνητές μας συνεχίζουν να εργάζονται νυχθημερόν για να αναπτύξουν νέα διαγνωστικά εργαλεία, θεραπείες και εμβόλια για την καταπολέμηση του COVID-19, εμείς θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε σε αγαστή σύμπνοια με την κοινότητα των ασθενών, τους εταίρους στον τομέα υγείας, τους θεσμούς της ΕΕ και τα Κράτη-Μέλη, προκειμένου να μετριάσουμε τον αντίκτυπο της πανδημίας του COVID-19 και να οικοδομήσουμε την ανθεκτικότητα της Ευρώπης απέναντι σε μελλοντικές και υφιστάμενες απειλές στη δημόσια υγεία.