Επάνοδος στην κανονικότητα – το παράδειγμα των ΗΠΑ

Οι αρχές των ΗΠΑ εξέδωσαν ειδικές κατευθυντήριες οδηγίες (“Guidelines Opening Up America Again”), όπου περιγράφονται τα σταδιακά βήματα για την επάνοδο στην κανονικότητα. Ο δρόμος προς την κανονικότητα χαρακτηρίζεται από διακριτές φάσεις, που περιλαμβάνουν τους περιορισμούς που παραμένουν σε ισχύ και στηρίζονται στα διαρκώς ανανεωμένα δεδομένα για τη λοίμωξη COVID-19. Απαραίτητη κρίνεται, δε, η συνεχής επαγρύπνηση και επιτήρηση των επιδημιολογικών δεδομένων που μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης νέων κρουσμάτων στην κοινότητα, προστατεύει τις ευπαθείς ομάδες και εφαρμόζεται ανεξάρτητα σε επίπεδο κάθε Πολιτείας.

Ως ευπαθείς ομάδες ορίστηκαν οι ηλικιωμένοι και τα άτομα με σοβαρές ή χρόνιες υποκείμενες παθήσεις, συμπεριλαμβανομένης της υψηλής αρτηριακής πίεσης, της χρόνιας πνευμονικής νόσου, του διαβήτη, της παχυσαρκίας, του άσθματος και παθήσεις που επάγουν σχετική ανοσοκαταστολή (π.χ. ρευματολογικά, ογκολογικά νοσήματα).

Προτεινόμενα κριτήρια καταλληλότητας (“gating criteria”) για ένταξη μιας Πολιτείας ή περιοχής στη διαδικασία σταδιακής επανόδου στην κανονικότητα ορίστηκαν τα εξής (πρέπει να ισχύουν και οι 3 συνθήκες):

• Συμπτωματολογία
– Πτωτική πορεία των καταγεγραμμένων συμπτωμάτων ομοιαζόντων με γρίπη για 14 ημέρες
ΚΑΙ
– Πτωτική πορεία των καταγεγραμμένων συμπτωμάτων που σχετίζονται με λοίμωξη COVID-19 για 14 ημέρες

• Κρούσματα
– Πτωτική πορεία των καταγεγραμμένων κρουσμάτων για 14 ημέρες
‘Η
– Πτωτική πορεία του ποσοστού των θετικών τεστ για 14 ημέρες

• Νοσηλευτικά ιδρύματα
– Δυνατότητα για αντιμετώπιση όλων των ασθενών, χωρίς η ζήτηση υπηρεσιών υγείας να ξεπερνάει την προσφορά
ΚΑΙ
– Εντατικό πρόγραμμα ελέγχου για SARS-CoV-2, συμπεριλαμβανομένου και του ελέγχου για αντισώματα, ειδικά για τους επαγγελματίες υγείας υψηλού κινδύνου.

Γενικές κατευθυντήριες οδηγίες που ισχύουν και στις 3 φάσεις επανόδου στην κανονικότητα

• Ατομικό επίπεδο – Ιδιαίτερη προσοχή στην ατομική υγιεινή
– Πλένετε τα χέρια σας με σαπούνι και νερό ή χρησιμοποιήστε απολυμαντικό χεριών, ειδικά αφού αγγίξετε αντικείμενα ή επιφάνειες που χρησιμοποιούνται συχνά.
– Αποφύγετε να αγγίζετε το πρόσωπό σας.
– Σε περίπτωση φταρνίσματος ή βήχα χρησιμοποιήστε ένα ύφασμα ή το εσωτερικό του αγκώνα σας.
– Απολυμαίνετε όσο το δυνατόν συχνότερα τα αντικείμενα και τις επιφάνειες που χρησιμοποιούνται συχνά.
– Αξιολογήστε ιδιαίτερα τη χρήση καλυμμάτων προσώπου ενώ βρίσκεστε σε κοινόχρηστους χώρους, και ιδιαίτερα κατά τη χρήση μέσων μαζικής μεταφοράς.

• Άνθρωποι που νιώθουν ασθενείς πρέπει να παραμένουν σπίτι
– Μην πηγαίνετε στη δουλειά ή στο σχολείο εάν έχετε ύποπτα συμπτώματα.
– Επικοινωνήστε και ακολουθήστε τις συμβουλές του ιατρού σας.

• Εργοδότες
Αναπτύξτε και εφαρμόστε κατάλληλες πολιτικές και οδηγίες, σύμφωνα με τους ομοσπονδιακούς, πολιτειακούς και τοπικούς κανονισμούς, και ενημερωθείτε για τις βέλτιστες πρακτικές που αφορούν σε:
– Μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης και προστατευτικό εξοπλισμό
– Μεθόδους ελέγχου θερμοκρασίας
– Έλεγχο, απομόνωση και ιχνηλάτηση επαφών
– Υγιεινή και απολύμανση
– Χρήση και απολύμανση πολυσύχναστων δομών
– Επαγγελματικά ταξίδια
– Παρακολουθήστε το εργατικό δυναμικό για συμπτώματα ενδεικτικά λοίμωξης COVID-19.
– Μην αφήνετε συμπτωματικά άτομα να επιστρέψουν στη δουλειά τους, έως ότου τους επιτραπεί από τους αρμόδιους υγειονομικούς φορείς.
– Μεριμνήστε για την ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών και διαδικασιών ιχνηλάτησης επαφών εργατικού δυναμικού μετά την ανίχνευση COVID-19.