Η σωματική δραστηριότητα συνδέεται με χαμηλότερο κίνδυνο θνησιμότητας σε ενήλικες

Μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό “JAMA Network Open” αποκάλυψε ότι τα ηλικιωμένα άτομα που είχαν διατηρήσει υψηλή σωματική δραστηριότητα στον ελεύθερο χρόνο τους και τη διατηρούσαν στην πάροδο του χρόνου, είχαν τον χαμηλότερο κίνδυνο θνησιμότητας από όλες τις αιτίες, αλλά και από καρδιαγγειακές παθήσεις και από καρκίνο, σε σύγκριση με τα άτομα που ήταν ανενεργά σε όλη την ενήλικη ζωή τους, αλλά και από εκείνα που αύξησαν τη δραστηριότητά τους με την πάροδο του χρόνου.

Ωστόσο, η μελέτη αυτή των 315.059 ενηλίκων, ηλικίας 50 έως 71 ετών, διαπίστωσε ότι οι αδρανείς ενήλικες που άρχισαν να έχουν πιο αυξημένη σωματική δραστηριότητα στον ελεύθερο χρόνο τους, ξεκινώντας αυτή τη συνήθεια μεταξύ των ηλικιών 40 έως 61, είχαν επίσης οφέλη από πλευρά ποσότητας επιβίωσης. Μάλιστα, εκείνοι που διατήρησαν υψηλή σωματική δραστηριότητα σε όλη την ενήλική τους ζωή είχαν το χαμηλότερο κίνδυνο θνησιμότητας, με λόγο κινδύνου HR: 0,64 (95% CI, 0,60-0,68) για θνησιμότητα εξ όλων των αιτιών, HR: 0,58 (95% CI, 0,53-0,64) για τη θνησιμότητα που σχετίζεται με καρδιαγγειακά νοσήματα και HR: 0,86 (95% CI, 0,77-0,97) για τη θνησιμότητα που σχετίζεται με καρκίνο, σε σύγκριση με τα άτομα εκείνα που ήταν ανενεργά καθ’ όλη την ενήλικη ζωή τους.Abbvie
GSK
BMS