Συστάσεις για τη λοίμωξη από Covid-19 στους καρδιοπαθείς

Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία (ΕΚΕ), μέσω του αντιπροέδρου της, Δρ. Ιωάννη Κανακάκη, κάνει συστάσεις στο κοινό προκειμένου να προστατευθούν από τη λοίμωξη από covid-19, αλλά ιδιαίτερα στους ασθενείς με καρδιαγγειακά νοσήματα, καθώς αποτελούν μία από τις ομάδες υψηλότερου κινδύνου αναφορικά με τον συγκεκριμένο ιό:

Όπως γνωρίζετε, ο Π.Ο.Υ. χαρακτήρισε ως πανδημία τη μόλυνση από το ιό SARS-COV-2 που προκαλεί την ασθένεια Covid-19, με εκδηλώσεις κυρίως από το αναπνευστικό. Πρέπει, όμως, να τονισθεί ότι, όπως και σε άλλες ιογενείς λοιμώξεις, μπορεί να παρουσιασθεί, σε ένα μικρό ποσοστό, μυοκαρδιακή βλάβη με αύξηση του καρδιακού ενζύμου τροπονίνης. Αυτή η μυοκαρδιακή βλάβη έχει παρατηρηθεί σε ασθενείς με λοίμωξη Covid-19 χωρίς υποκείμενο καρδιολογικό νόσημα.

Αυτό που χαρακτηρίζει τον ιό είναι η μεγάλη μεταδοτικότητα και η έλλειψη, μέχρι στιγμής, αποτελεσματικών όπλων για την πρόληψη και θεραπεία του (εμβόλια, αντιϊκά φάρμακα, ανοσοθεραπεία).

Οι πληροφορίες που έχουμε μέχρι σήμερα είναι ότι προσβάλλει πιο σοβαρά τις παρακάτω ομάδες πληθυσμού:

 • Ηλικιωμένους (αύξηση των θανατηφόρων συμβάντων με την αύξηση της ηλικίας)
 • Ανοσοκατασταλμένους ασθενείς
 • Ασθενείς με καρδιαγγειακά νοσήματα
 • Ασθενείς με Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια

Αυτό δεν σημαίνει ότι ο υπόλοιπος πληθυσμός είναι χωρίς κίνδυνο. Όσον αφορά τους καρδιολογικούς ασθενείς, αυξημένου κινδύνου θεωρούνται οι ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια, με συγγενή καρδιοπάθεια με συμπτώματα, με μη ρυθμιζόμενο σακχαρώδη διαβήτη σε συνδυασμό με άλλους παράγοντες κινδύνου, με σοβαρού βαθμού νεφρική ανεπάρκεια και με συνύπαρξη χρόνιου αναπνευστικού νοσήματος. Οι ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια συνήθως είναι αυτοί με ιστορικό διατατικής μυοκαρδιοπάθειας ή οι ασθενείς με παλαιό έμφραγμα και επηρεασμένη λειτουργία της καρδιάς.

Συστάσεις προς τους ασθενείς με καρδιαγγειακή νόσο

– Ακολουθούμε τις γενικές οδηγίες του ΕΟΔΥ για την αποφυγή προσβολής και μετάδοσης (αποφυγή συναθροίσεων, μένουμε σπίτι, συχνό πλύσιμο χεριών κ.λπ.).

– Δεν επισκεπτόμαστε νοσοκομεία και ιατρεία αν δεν έχουμε συμπτώματα. Αναβάλλουμε τον τακτικό έλεγχο για τους επόμενους μήνες. Η συνταγογράφηση μπορεί να λαμβάνεται από συγγενικά πρόσωπα.

– Δεν αλλάζουμε τη φαρμακευτική θεραπεία που λαμβάνουμε για τη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης. Οι συστάσεις της Ευρωπαϊκής και της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας τονίζουν ότι δεν υπάρχει λόγος για αλλαγή των ACE-I και ARB για τον έλεγχο της αρτηριακής υπέρτασης.

– Φροντίζουμε να συμμορφωνόμαστε με τη φαρμακευτική θεραπεία για καρδιακή ανεπάρκεια, σακχαρώδη διαβήτη κ.λπ., ούτως ώστε να μειώσουμε τις επανεισαγωγές στο νοσοκομείο.

– Ακολουθούμε σωστή υγιεινοδιαιτητική αγωγή, με αποφυγή άλατος και καπνίσματος.

– Επί εμφανίσεως οξέων συμπτωμάτων π.χ. θωρακικού άλγους, δύσπνοιας ή ζάλης με συνοδό αίσθημα παλμών, να επικοινωνήσετε με τον θεράποντα καρδιολόγο σας.

Ακολουθώντας τις παραπάνω οδηγίες, μπορούμε να μειώσουμε την προσβολή και τις επιπλοκές κατά τη θεραπεία για Covid-19. Να τονιστεί ότι πρέπει να παρέχεται ιδιαίτερη μέριμνα προς την κατεύθυνση της καρδιαγγειακής προστασίας.

– Aσθενείς με καρδιαγγειακές παθήσεις που ανήκουν στην κατηγορία των ευπαθών ομάδων

Με την επιφύλαξη των μέχρι τώρα διαθέσιμων επιστημονικών στοιχείων, φαίνεται πως οι ασθενείς με τις ακόλουθες παθήσεις θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως κατηγορία ευπαθών ομάδων σε περίπτωση μόλυνσης με Covid-19:

 • Καρδιακή Ανεπάρκεια (iσχαιμικής ή μη αιτιολογίας)
 • Στεφανιαία Νόσο (Πρόσφατο Οξύ Στεφανιαίο Σύνδρομο ή επέμβαση επαναγγείωσης [αγγειοπλαστική-stent ή αορτοστεφανιαία παράκαμψη] τους τελευταίους 12 μήνες)
 • Πνευμονική Υπέρταση
 • Συγγενείς καρδιοπάθειες μετά από χειρουργική διόρθωση με σημαντική υπολειπόμενη βλάβη ή μη διορθωμένες συγγενείς καρδιοπάθειες.
 • Προσθετικές καρδιακές βαλβίδες
 • Μυοκαρδιοπάθειες
 • Ιστορικό τεκμηριωμένης μυοκαρδίτιδας
 • Καναλοπάθειες

Να σημειωθεί, επιπλέον, ότι οι ασθενείς με συννοσηρότητες σχετιζόμενες με τις καρδιαγγειακές παθήσεις (χρόνια αρρύθμιστη αρτηριακή υπέρταση, χρόνιος αρρύθμιστος σακχαρώδης διαβήτης, χρόνια αποφρακτική αναπνευστική πνευμονοπάθεια, χρόνια νεφρική νόσο, aσθενείς με νεοπλασία (ή υπό ανοσοκατασταλτική αγωγή) θεωρούνται επίσης ευπαθείς ομάδες.