Πράξεις αγάπης... | Ακτιβισμός - planbemag.gr
Plan Be Mag
Ακτιβισμός

Πράξεις αγάπης…

Η PRAKSIS είναι µια ανεξάρτητη Μη Κυβερνητική Οργάνωση που έχει σαν κύριο στόχο το σχεδιασµό, εφαρµογή και υλοποίηση προγραµµάτων ανθρωπιστικής και ιατρικής δράσης. Η καταπολέµηση του κοινωνικού και οικονοµικού αποκλεισµού των ευπαθών κοινωνικά οµάδων και η υπεράσπιση των ατοµικών και κοινωνικών δικαιωµάτων τους είναι στην ηµερήσια διάταξη των ανθρώπων της, που αγωνίζονται µε ό,τι µέσα διαθέτουν για να βοηθήσουν τον συνάνθρωπό µας.

praksis_logoΗ δουλειά της PRAKSIS κινείται γύρω από τρεις βασικούς άξονες: την πρόληψη, την άµεση παρέµβαση και υποστήριξη, καθώς και την άσκηση πίεσης για τη διεκδίκηση δικαιωµάτων.

Τα προγράµµατά της, δεν θεωρούνται “ξεκίνηµα από το µηδέν”, καθώς είναι “η επόµενη µέρα” προγραµµάτων που λειτουργούν από το Νοέµβριο του 1996. Προγράµµατα, που εδώ και 18 χρόνια προσφέρουν βοήθεια σε ευπαθείς κοινωνικά οµάδες του πληθυσµού, ανεξαρτήτως από φύλλο, χρώµα, εθνικότητα, φυλή, πολιτική ή θρησκευτική κατεύθυνση και σεξουαλικό προσανατολισµό.

Οι ωφελούµενοί είναι κάθε συνάνθρωπός µας που βιώνει κοινωνικό ή/ και οικονοµικό αποκλεισµό και αποκλείεται από βασικά αγαθά: Έλληνες άποροι, άστεγοι, ανασφάλιστοι, οικονοµικοί µετανάστες, αιτούντες άσυλο / πρόσφυγες, ασυνόδευτα παιδιά, θύµατα διεθνικής σωµατεµπορίας (trafficking), εκδιδόµενα άτοµα, παιδιά του δρόµου, χρήστες ναρκωτικών ουσιών, roma, οροθετικοί (HIV/AIDS)/ PLWA, πάσχοντες σε ηπατίτιδα Β και C, MsM (men having sex with men/ άνδρες που κάνουν σεξ µε άντρες), κρατούµενοι, αποφυλακισµένοι, Ελληνικές οικογένειες που πλήττονται από την οικονοµική κρίση εξαιτίας της σύγχρονης οικονοµικής πραγµατικότητας .

Οι Ιατρικές υπηρεσίες

Οι ιατρικές υπηρεσίες της PRAKSIS παρέχονται στα δύο Πολυϊατρεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, στο Κέντρο Αλληλεγγύης Αθήνας στο Φρουραρχείο, καθώς και στο Κέντρο Αλληλεγγύης Θεσσαλονίκης. Συγκεκριµένα, η Ιατρική Υπηρεσία των Πολυϊατρείων στελεχώνεται από έµµισθους και εθελοντές ιατρούς και περιλαµβάνει Γενικό Ιατρό, Παιδίατρο, Γυναικολόγο, Ενδοκρινολόγο, Οδοντίατρο και Φαρµακείο (στην Αθήνα) και Γενικό Ιατρό, Γυναικολόγο / Μαιευτήρα, Οδοντίατρο, ∆ερµατολόγο και Οφθαλµίατρο (στη Θεσσαλονίκη). Όλες αυτές οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν και χωρίς διακρίσεις, σε όλους τους ανθρώπους που δεν έχουν πρόσβαση στο δηµόσιο σύστηµα υγείας. Προσφέρεται πρωτοβάθµια ιατρική περίθαλψη και, όπου κρίνεται αναγκαίο, οι ασθενείς κατευθύνονται µε ιατρική, νοµική και κοινωνική υποστήριξη στις απαραίτητες διαθέσιµες δοµές υγείας. ∆ιαρκής στόχος των ανθρώπων της PRAKSIS παραµένει η παροχή υψηλής ποιότητας ολοκληρωµένων υπηρεσιών υγείας σε ανθρώπους που στερούνται ελεύθερης πρόσβασης στο Ε.Σ.Υ.

Παράλληλα, στο Κέντρο Αλληλεγγύης Αθήνας στο Φρουραρχείο, η Οργάνωση υλοποιεί το πρόγραµµα MEDICAL SERVICES EXTENDED, το οποίο αποτελεί προέκταση των Ιατρικών Υπηρεσιών που παρέχονται στο Πολυϊατρείο της Αθήνας, µε τη λειτουργία καρδιολογικού, ορθοπεδικού, οφθαλµιατρικού, δερµατολογικού και ψυχιατρικού ιατρείου, ενώ στο Κέντρο Αλληλεγγύης Θεσσαλονίκης υπάρχει γενικό ιατρείο, δερµατολογικό και ψυχιατρικό. Ενδεικτικά αξίζει να αναφερθεί ότι για το 2014, οι επισκέψεις στις ιατρικές δοµές της PRAKSIS σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη ξεπέρασαν τις 40.000.

prakseis_eikonaΟι δράσεις της Οργάνωσης καλύπτουν γεωγραφικά όλη την Ελλάδα και κυρίως την Αττική, την Κεντρική Μακεδονία, το νησί της Λέσβου και την περιοχή της Πάτρας. Πέρα από τις σταθερές δοµές, η PRAKSIS διαθέτει κινητές µονάδες ενηµέρωσης και εξέτασης για τον ιό του HIV καθώς και της Ηπατίτιδας B και C, καθώς και Ιατρικές Κινητές Μονάδες µε τις οποίες ταξιδεύει στα νησιά Βορείου Αιγαίου, στα ∆ωδεκάνησα, καθώς και στη Θεσσαλονίκη µέχρι Προµαχώνα και πάντα ανάλογα µε τις ανάγκες που προκύπτουν. Κατά τη διάρκεια του 2014, από τις ιατρικές κινητές µονάδες της PRAKSIS εξυπηρετήθηκαν πάνω από 10.000 άνθρωποι, ενώ στις µονάδες ενηµέρωσης και εξέτασης, εξετάστηκαν πάνω από 15.000.

Άλλες βασικές υπηρεσίες και δράσεις

Εκτός από την παροχή ιατρικών υπηρεσιών σε ευάλωτες κοινωνικά οµάδες, οι άλλες βασικές υπηρεσίες που παρέχονται στην PRAKSIS, βάσει συγκεκριµένων προγραµµάτων είναι η άµεση και δωρεάν ιατροφαρµακευτική περίθαλψη, βασικές υπηρεσίες υγιεινής (ντους, hygienne κιτ, ρούχα, ρόφηµα κλπ.), ψυχολογική υποστήριξη, εργασιακή συµβουλευτική και προώθηση στην εργασία, νοµική συµβουλευτική, κοινωνική υποστήριξη µέσω της παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών, στέγαση, καθώς και παρεµβάσεις στο δρόµο (street work) για χρηστές ουσιών.

Επιπλέον, η PRAKSIS είναι µέλος σε δευτεροβάθµια όργανα στην Ελλάδα, αλλά και σε πολλά δίκτυα σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Παράλληλα, µέσω ευρωπαϊκών προγραµµάτων, δραστηριοποιείται ως οργάνωση σε εταιρικά σχήµατα και δίκτυα µε άλλα κράτη µέλη, όσον αφορά την έρευνα, την υπεράσπιση, την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, τη διάδοση/ διάχυση πληροφοριών και αποτελεσµάτων, την άσκηση πίεσης, την προώθηση της ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης για ποικίλα θέµατα, την ανάπτυξη οριζόντιας και κάθετης ενηµέρωσης και πίεσης και καταγραφή συστάσεων προς αλλαγής πολιτικής προσανατολισµένη στην υπεράσπιση των ευπαθών κοινωνικά οµάδων σε αρµόδιους δηµόσιους φορείς.

www.praksis.gr