Αναβαθμίζεται ο ΕΟΔΥ: Οι αλλαγές που σχεδιάζει το Υπουργείο Υγείας | Επικαιρότητα Υγείας - planbemag.gr
Plan Be Mag
Επικαιρότητα Υγείας

Αναβαθμίζεται ο ΕΟΔΥ: Οι αλλαγές που σχεδιάζει το Υπουργείο Υγείας

Το Υπουργείο Υγείας ετοιμάζει αλλαγές για τον ΕΟΔΥ, σε όλα τα επίπεδα, ώστε ο Οργανισμός να λειτουργεί και σε τοπικό επίπεδο.

Σύμφωνα με τη Γενική Γραμματέα Δημόσιας Υγείας, κ. Ειρήνη Αγαπηδάκη, αναμένεται να ξεκινήσει σύντομα η αναδιοργάνωση των υπηρεσιών, των δομών, αλλά και των επιστημονικών επιτροπών και ομάδων του ΕΟΔΥ, προκειμένου να αποκτήσει έναν σύγχρονο τρόπο δράσης και ένα αποτελεσματικό οργανόγραμμα. Απώτερος στόχος είναι ο φορέας να αναδιαρθρωθεί, ώστε να δομείται πλέον κεντρικά, περιφερειακά και τοπικά, καθιστάμενος παράλληλα έτοιμος να αντεπεξέλθει πλήρως και σε περίπτωση μελλοντικής υγειονομικής κρίσης.

Ο σχεδιασμός του Υπουργείου Υγείας προβλέπει τοποθέτηση επιδημιολόγων στις αντίστοιχες διευθύνσεις των διοικήσεων των επτά Υγειονομικών Περιφερειών (ΥΠΕ) της χώρας, αλλά και συγκρότηση τοπικών συμβουλίων Υγείας, όπου κυρίαρχο ρόλο επιδιώκεται να διαδραματίζουν οι εκπρόσωποι των ίδιων των πολιτών. Όπως υπογράμμισε η κ. Αγαπηδάκη, είναι κρίσιμης σημασίας η εμπλοκή των πολιτών σε όλες τις διαδικασίες που έχουν στόχο τη διαμόρφωση μιας κουλτούρας δημόσιας υγείας στη χώρα μας.