Αναρτήθηκαν οι προτεινόμενες τιμές για τα νέα φάρμακα του 1ου τριμήνου 2023, τα σκευάσματα των οποίων έληξε η πατέντα και τα γενόσημά τους | Επικαιρότητα Υγείας - planbemag.gr
Plan Be Mag
Επικαιρότητα Υγείας

Αναρτήθηκαν οι προτεινόμενες τιμές για τα νέα φάρμακα του 1ου τριμήνου 2023, τα σκευάσματα των οποίων έληξε η πατέντα και τα γενόσημά τους

Σε συνέχεια της από 23-05-2023 ανάρτησης των προτεινόμενων προς διαβούλευση τιμών των νέων φαρμακευτικών προϊόντων του 1ου τριμήνου 2023, των προϊόντων αναφοράς των οποίων η προστασία δεδομένων έληξε κατά το 1ο τρίμηνο του 2023 και των γενοσήμων τους από το Τμήμα Τιμολόγησης αναρτήθηκαν χθες στο site του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων οι διορθωτικές προτάσεις οι οποίες προέκυψαν μετά από διαβούλευση και έχουν ήδη αποσταλεί στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Υγείας.

Δείτε τις προτάσεις του Τμήματος Τιμολόγησης του ΕΟΦ εδώ