Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής: 6,4% των γεννήσεων στην Ελλάδα το 2019 προέρχεται από εξωσωματικές | Επικαιρότητα Υγείας - planbemag.gr
Plan Be Mag
Επικαιρότητα Υγείας

Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής: 6,4% των γεννήσεων στην Ελλάδα το 2019 προέρχεται από εξωσωματικές

Ο Πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Νικόλαος Βραχνής, γνωστοποίησε τα στατιστικά στοιχεία των Μονάδων Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Μ.Ι.Υ.Α.) για εφαρμογή μεθόδων ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής τα έτη 2018 και 2019, όπως κατατέθηκαν επίσημα στην ΕΑΙΥΑ από τις ΜΙΥΑ.

Οι Μ.Ι.Υ.Α. υποχρεούνται να τηρούν αρχείο με τα στοιχεία και τα ιατρικά δεδομένα των προσώπων που υποβάλλονται σε μεθόδους Ι.Υ.Α. και συναφείς τεχνικές.

Από τα αποσταλθέντα στοιχεία προκύπτει ότι πολύ σημαντικό ποσοστό των γεννήσεων στην χώρα μας προέρχεται από εφαρμογή μεθόδων ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Έτος 2019
Μέθοδοι ΙΥΑ Αριθμοί κύκλων Γεννήσεις*

Φρέσκοι Κύκλοι

(Fresh Cycles)

15.652 1.741

Κύκλοι από απόψυξη

(Frozen Cycles)

5.607 1.584

Κύκλοι με προεμφυτευτική γενετική διάγνωση

(PGD Cycles)

340 121

* Οι γεννήσεις αφορούν τα περιστατικά που καταγράφηκαν μόνο στον ελλαδικό χώρο. Δεν συμπεριλαμβάνονται οι γεννήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο εξωτερικό.

Σύνολο γεννήσεων στην Ελλάδα για το έτος 2019 (ΕΛΣΤΑΤ): 83.763

Σύνολο γεννήσεων στην Ελλάδα για το έτος 2018 (ΕΛΣΤΑΤ): 86.440

Το σύνολο των γεννήσεων από υποβοηθούμενη αναπαραγωγή για το έτος 2018 ανέρχεται στο 5,1% των γεννήσεων, ενώ για το έτος 2019 στο 6,4% των γεννήσεων.

Για το έτος 2018 τα στοιχεία προέρχονται από 43 ΜΙΥΑ, ενώ για το 2019 από 41 ΜΙΥΑ.