ΕΟΦ: Όλες οι πιθανές παρενέργειες των εμβολίων κατά της COVID-19 | Επικαιρότητα Υγείας - planbemag.gr
Plan Be Mag
Επικαιρότητα Υγείας

ΕΟΦ: Όλες οι πιθανές παρενέργειες των εμβολίων κατά της COVID-19

Στη δημοσιότητα έδωσε ο ΕΟΦ μια αναλυτική λίστα με τις πιθανές παρενέργειες όλων των εμβολίων κατά της COVID-19, τα οποία είναι εγκεκριμένα για χρήση στη χώρα μας.

Οι παρενέργειες αυτές συγκεντρώνονται στο πλαίσιο του συστήματος φαρμακοεπαγρύπνησης, καθώς οι Αρμόδιες Αρχές καταχωρούν στην εθνική και ευρωπαϊκή βάση όλες τις εικαζόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες που εκδηλώνονται στην Ελληνική Επικράτεια, οι οποίες δηλώνονται από ασθενείς ή από επαγγελματίες Υγείας στον ΕΟΦ.

Στις συχνότερες παρενέργειες των εμβολίων που αναφέρει ο ΕΟΦ περιλαμβάνονται:

 • Περιστατικά μυοκαρδίτιδας/ περικαρδίτιδας
 • Καρδιακές διαταραχές
 • Αιματολογικές διαταραχές
 • Αναφορές κατά την εγκυμοσύνη
 • Αλλεργίες
 • Νευρολογικά περιστατικά
 • Διαταραχές έμμηνου ρύσης
 • Διαταραχές αυτιού/όρασης

Από την έναρξη των εμβολιασμών, μέχρι και τις 26 Δεκεμβρίου 2021, υποβλήθηκαν στον ΕΟΦ οι ακόλουθες αναφορές πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών επί συνόλου 16.993.166 δόσεων εμβολίων. Οι παρενέργειες αναλύονται ως εξής:

 • Comirnaty (BioNTech Manufacturing GmbH): 13.481.160 (α’δόση: 5.467.267, β δόση: 5.179.587, γ’ δόση: 2.834.306 )
 • Spikevax (Moderna Biotech Spain S.L): 1.311.776 (α’δόση. 583.848, β δόση: 567.844, γ δόση: 160.084 )
 • Vaxzevria (AstraZeneca AB): 1.546.581 (α’ δόση: 782.187, β δόση: 764.392, γ δόση: 2)
 • Janssen (Janssen-Cilag International NV): 653.649 (α δόση: 560.475, β δόση: 393.100, γ δόση: 74)

Αναλυτικά οι αναφορές που έγιναν στον ΕΟΦ

 • 9.411 αναφορές πιθανολογούμενων (εικαζόμενων) ανεπιθύμητων ενεργειών ποσοστό 0,055% επί των συνολικών εμβολιασμών με τα εμβόλια έναντι της COVID-19, με τη χρήση της κίτρινης κάρτας, τόσο από επαγγελματίες υγείας, όσο και από πολίτες (5,5 αναφορές /10.000 δόσεις).
 • 5.074 αναφερόμενες ως σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες ποσοστό 0,03% επί των συνολικών εμβολιασμών (2,9 αναφορές/10.000 δόσεις).
 • 3.705 αναφερόμενες ως μη σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες ποσοστό 0,022% επί των συνολικών εμβολιασμών.
 • 632 χωρίς κριτήριο σοβαρότητας (αδιαβάθμητες) ποσοστό 0,004% επί των συνολικών εμβολιασμών.

Στην κατηγορία αναφορών με θανατηφόρο έκβαση, τα οποία εξετάζονται κατά προτεραιότητα από την ΟΕ/Ε .ΕΦΑΡ. έχουν ληφθεί 130 αναφορές (88 με COMIRNATY, 10 με το SPIKEVAX, 25 με το VAXZEVRIA και 7 με JANSSEN), δηλαδή 0,0008% επί των συνολικών εμβολιασμών, ειδικότερα:

 • 4 αναφορές αξιολογήθηκαν ότι έχουν ισχυρή πιθανότητα συσχέτισης με τον εμβολιασμό (probable – 1,94/1.000.000 δόσεις ή 0,00019% με το εμβόλιο VAXZEVRIA και 1,5/1.000.000 δόσεις ή 0,00015% με το εμβόλιο JANSSEN).
 • 3 αναφορές αξιολογήθηκαν ότι έχουν πιθανότητα συσχέτισης με τον εμβολιασμό (possible – 1 ή 0,000007% επί των συνολικών εμβολιασμών με το εμβόλιο COMIRNATY, 1 ή 0,00006% επί των συνολικών εμβολιασμών με το εμβόλιο VAXZEVRIA και 1 ή 0,00007% επί των συνολικών εμβολιασμών με το εμβόλιο SPIKEVAX).
 • 69 (53%) αναφορές αξιολογήθηκαν ότι δεν ήταν πιθανή η συσχέτισή τους με τον εμβολιασμό (unlikely).
 • 31 (24%) αναφορές δεν ήταν δυνατό να αξιολογηθούν από τα διαθέσιμα στοιχεία που έχουν αποσταλεί (unassessable).
 • 23 (18%) αναφορές δεν έχουν ακόμα αξιολογηθεί πλήρως (conditional), διότι αναμένονται συμπληρωματικά στοιχεία που έχουν ζητηθεί (π.χ. πορίσματα ιατροδικαστικών εκθέσεων και άλλες πληροφορίες).

Δείτε την πλήρη ανακοίνωση του ΕΟΦ εδώ.