Ευρωπαϊκό πιστοποιητικό COVID-19: Παράταση της ισχύος του μέχρι τέλος Ιουνίου του 2023 | Επικαιρότητα Υγείας - planbemag.gr
Plan Be Mag
Επικαιρότητα Υγείας

Ευρωπαϊκό πιστοποιητικό COVID-19: Παράταση της ισχύος του μέχρι τέλος Ιουνίου του 2023

Την παράταση ενός χρόνου της ισχύος του Ευρωπαϊκού Ψηφιακού Πιστοποιητικού για την COVID συμφώνησαν χτες, 13 Ιουνίου, τα κράτη-μέλη της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο κανονισμός θα παραταθεί έως τις 30 Ιουνίου 2023.

Η παράταση του κανονισμού διασφαλίζει το ότι οι ταξιδιώτες της ΕΕ, καθώς και όσοι από τρίτες χώρες είναι συνδεδεμένοι στο σύστημα, θα μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν το ευρωπαϊκό πιστοποιητικό COVID για ταξίδια εντός της ΕΕ σε κράτη-μέλη όπου απαιτούνται αυτά τα ταξιδιωτικά πιστοποιητικά – αν και πολλές χώρες έχουν πάψει ήδη να το ζητούν.

Εάν το επιτρέψει η επιδημιολογική κατάσταση, ο κανονισμός μπορεί να καταργηθεί νωρίτερα.

Παράλληλα, συμφωνήθηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει λεπτομερή έκθεση έως την 31η Δεκεμβρίου 2022, η οποία θα μπορούσε να συνοδεύεται από νομοθετικές προτάσεις που θα επιτρέψουν νέα αξιολόγηση της ανάγκης διατήρησης ή κατάργησης του πιστοποιητικού, ανάλογα με τις τρέχουσες εξελίξεις.

Επιπλέον:

  • Τα πιστοποιητικά εμβολιασμού πρέπει να αντικατοπτρίζουν όλες τις χορηγηθείσες δόσεις, ανεξάρτητα από το κράτος-μέλος όπου έγινε ο εμβολιασμός.
  • Θα υπάρχει δυνατότητα έκδοσης πιστοποιητικού ανάρρωσης μετά από εξέταση αντιγόνων.
  • Θα επεκταθεί το εύρος των εγκεκριμένων τεστ αντιγόνων που χρησιμοποιούνται, προκειμένου να πληρούν τις προϋποθέσεις για τα πιστοποιητικά.
  • Θα μπορούν να εκδίδονται πιστοποιητικά εμβολιασμού για όσους συμμετέχουν σε κλινικές δοκιμές.