Ικανοποίηση στον ΠΙΣ για τη νομοθέτηση της συμμετοχής εκπροσώπου των Ιατρικών Συλλόγων στα Δ.Σ. των Νοσοκομείων | Επικαιρότητα Υγείας - planbemag.gr
Plan Be Mag
Επικαιρότητα Υγείας

Ικανοποίηση στον ΠΙΣ για τη νομοθέτηση της συμμετοχής εκπροσώπου των Ιατρικών Συλλόγων στα Δ.Σ. των Νοσοκομείων

Κατατέθηκε στη Βουλή σε Νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με διάταξη του Υπoυργείου Υγείας για τη σύνθεση των Διοικητικών Συμβουλίων των Νοσοκομείων, η πρόβλεψη για συμμετοχή εκπροσώπου των Ιατρικών Συλλόγων στα Διοικητικά Συμβούλια των Νοσοκομείων. Έτσι, υλοποιείται το πάγιο αίτημα του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου και των Ιατρικών Συλλόγων της χώρας.

Με τη νομοθετική αυτή πρωτοβουλία, είναι βέβαιο ότι ενισχύονται οι διοικήσεις των Νοσοκομείων και ενδυναμώνεται η συνεργασία με τους Ιατρικούς Συλλόγους.