11 χρόνια Τράπεζα Αίματος DEMO | Επικαιρότητα Υγείας - planbemag.gr
Plan Be Mag
Επικαιρότητα Υγείας

11 χρόνια Τράπεζα Αίματος DEMO

Την Τετάρτη, 15 Μαρτίου, οργανώθηκε για ενδέκατη χρονιά στις εγκαταστάσεις της βιομηχανίας φαρμάκων DEMO, σε συνεργασία με το Γ.Ν. Ευαγγελισμός, Εθελοντική Αιμοδοσία των εργαζομένων της εταιρείας.

Οι μονάδες αίματος που συλλέγονται κάθε χρόνο, μέσω της εν λόγω πρωτοβουλίας, είναι διαθέσιμες για να καλύψουν οποιαδήποτε ανάγκη προκύψει για τους εργαζόμενους της εταιρείας, αλλά και τις οικογένειές τους (παιδιά, γονείς, συζύγους και φιλικά πρόσωπα), κάτι που πολλές φορές έχει αποδειχθεί σωτήριο για ανθρώπους της DEMO που βρέθηκαν σε ανάγκη.

Τα στοιχεία καταδεικνύουν ότι σε κάθε νοσοκομείο 2 στους 10 ασθενείς, κατά μέσο όρο, χρειάζονται μετάγγιση. Αίμα χρειάζονται οι χιλιάδες τραυματίες των τροχαίων ατυχημάτων, τα 2.800 άτομα που πάσχουν από Μεσογειακή Αναιμία, όσοι πάσχουν από διάφορες αιματολογικές ασθένειες (λευχαιμία, αιμορροφιλία κ.ά.), περιστατικά βαριάς γαστρορραγίας και ασθενείς κατά τη διάρκεια χειρουργικών επεμβάσεων.

Έτσι, οι ετήσιες ανάγκες της χώρας μας σε αίμα ξεπερνούν τις 550.000 – 600.000 μονάδες, ενώ βρισκόμαστε στη δυσάρεστη θέση να εισάγουμε αίμα από τον Ελβετικό Ερυθρό Σταυρό.

Η ημέρα Εθελοντικής Αιμοδοσίας των Εργαζομένων της DEMO εντάσσεται στο γενικότερο Πρόγραμμα Κοινωνικής Ευθύνης της εταιρείας.