Ανάγκη για ενημέρωση | Επικαιρότητα Υγείας - planbemag.gr
Plan Be Mag
Επικαιρότητα Υγείας

Ανάγκη για ενημέρωση

Στο πλαίσιο της προσφυγικής κρίσης, η PRAKSIS, δραστηριοποιείται σε όλη την Ελλάδα και κυρίως στην Αττική, στην Κεντρική Μακεδονία, στα νησιά του Αιγαίου (π.χ. Λέσβος, Σάμος, Κως, Χίος, Λέρος κ.ά), στα βόρεια σύνορα της χώρας καθώς και στην περιοχή της Πάτρας.

Από τις 17/11/2015, με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, υλοποιεί πρόγραμμα στέγασης αιτούντων μετεγκατάστασης με την παροχή στέγασης μέσα από τρεις διαφορετικές δράσεις που ήδη εφαρμόζονται.

Συγκεκριμένα:

  • Hotel Voucher
  • Hotel Lease
  • Διαμερίσματα

Στο εγγύς μέλλον θα συμπεριληφθεί και μια τέταρτη (4η) δράση, αυτή των φιλοξενουσών οικογενειών (τριάντα συνολικά οικογένειες θα επωφεληθούν από αυτή τη δράση).

Στόχος του προγράμματος είναι η παροχή υπηρεσιών στέγασης, συνοδείας, και ψυχοκοινωνικής στήριξης σε ανθρώπους που έχουν ενταχθεί στη διαδικασία της μετεγκατάστασης (δηλ. να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της καταγραφής του αιτήματός τους για μετεγκατάσταση από την Υπηρεσία Ασύλου), καθώς επίσης και σε ιδιαίτερα ευπαθείς αιτούντες άσυλο και σε περιπτώσεις αιτούντων οικογενειακής επανένωσης.

Όλες οι παραπομπές για στέγαση γίνονται από στελέχη της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR). Η PRAKSIS μετά την παραπομπή αναλαμβάνει τη συνοδεία των ωφελούμενων, την τοποθέτησή τους σε στέγαση, τη διατροφή τους, την αντιμετώπιση των τυχόν ιατρικών τους προβλημάτων, την ψυχοκοινωνική τους υποστήριξη, την παρακολούθησή τους στα ζητήματα που προκύπτουν σχετικά με τη μετεγκατάστασή τους και οποιαδήποτε άλλη ανάγκη μπορεί να προκύψει κατά τη φιλοξενία τους.

Από την έναρξη του προγράμματος μέχρι σήμερα, έχουν φιλοξενηθεί 5.919, ωφελούμενοι εκ των οποίων 1.736 έχουν μετεγκατασταθεί ήδη σε κάποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Η σημερινή δυναμικότητα φιλοξενίας της PRAKSIS είναι για 3.500 άτομα και ήδη είναι καλυμμένες όλες οι θέσεις.

Παράλληλα οι καταγεγραμμένοι πρόσφυγες στην Ελλάδα σήμερα ανέρχονται σε 57.123 σύμφωνα με την Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας. Οι περισσότεροι από αυτούς διαμένουν σε καταυλισμούς, σε συνθήκες οι οποίες δεν είναι κατάλληλες για διαβίωση σε βάθος χρόνου.

Οι χώροι αυτοί χαρακτηρίζονται από περιορισμένη δυνατότητα φιλοξενίας και ιδιαίτερα για ευάλωτες ομάδες πληθυσμού (μονογονεϊκές, οικογένειες με ανήλικα παιδιά, άτομα με χρόνιες παθήσεις, θύματα βασανιστηρίων, ασυνόδευτους ανήλικους, κ.λπ.). Στο πλαίσιο αυτό η αναζήτηση νέων προστατευμένων χώρων στέγασης είναι για αυτούς μονόδρομος.

Αναγνωρίζοντας το δικαίωμα των ανθρώπων σε αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης είναι σημαντικό να εντατικοποιηθούν οι δράσεις ενημέρωσης μέσα στους καταυλισμούς σχετικά με τα κριτήρια και τις διαδικασίες ένταξης ωφελούμενων στο πρόγραμμα που υλοποιεί η PRAKSIS.

“Η PRAKSIS κάνει ειδική έκκληση:

Α) στους υπευθύνους λειτουργίας των καταυλισμών να κάνουν σωστή ενημέρωση σε σχέση με τις υπηρεσίες στέγασης που παρέχονται μέσα από το πρόγραμμα της μετεγκατάστασης,

Β) στην Υπηρεσία Ασύλου να εντείνει τις διαδικασίες για την ολοκλήρωση της καταγραφής, ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να υπάγονται στο πρόγραμμα μετεγκατάστασης και να μην δημιουργείται σύγχυση,

Γ) σε κάθε αλληλέγγυο άνθρωπο να στέκεται δίπλα στην προσπάθεια που κάνουμε όλοι μας, για να αντιμετωπίσουμε την πρωτοφανή αυτή ανθρωπιστική κρίση και να παρέχει σωστή και έγκυρη κατά το δυνατόν πληροφόρηση, γιατί δημιουργούν προσδοκίες που δεν μπορούν να ικανοποιηθούν και στο τέλος οι ίδιοι οι πρόσφυγες ταλαιπωρούνται αναίτια,

Δ) στους φορείς που έχουν αναλάβει, σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία, μέρος της μετεγκατάστασης να εντείνουν τις προσπάθειες για να καλύπτονται γρηγορότερα οι ανάγκες,

Ε) στην Ελληνική Κυβέρνηση που έχει επίσης δεσμευθεί να ολοκληρώσει με γρήγορους ρυθμούς τις διαδικασίες του αριθμού θέσεων μετεγκατάστασης που έχει αναλάβει”.