Αντίδραση ΣΦΕΕ για την εξαίρεση των φθηνών φαρμάκων από το clawback | Επικαιρότητα Υγείας - planbemag.gr
Plan Be Mag
Επικαιρότητα Υγείας

Αντίδραση ΣΦΕΕ για την εξαίρεση των φθηνών φαρμάκων από το clawback

Ο ΣΦΕΕ, με επιστολή του στον Υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, εξέφρασε την ανησυχία του σχετικά με την αιφνιδιαστική εξαίρεση των φθηνών φαρμάκων από το clawback θεωρώντας την άδικη, καθώς οδηγεί στον επιμερισμό clawback στα υπόλοιπα μη φθηνά φάρμακα. 

Ειδικότερα, οι εκπρόσωποι της φαρμακοβιομηχανίας αναφέρουν στην επιστολή τους:

Θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας στο εξής θέμα:

Αιφνιδιαστικά, στις 22/01/2024, δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η εξαίρεση από μέρους του clawback των φθηνών φαρμάκων με ΚΗΘ ≤ 0,20 ευρώ, με εφαρμογή από 01/01/2023 για το κανάλι της Λιανικής. Αυτό συνεπάγεται ότι, για το 2023, clawback αξίας περίπου 50 εκατ. ευρώ θα επιμεριστεί στα υπόλοιπα φάρμακα που είναι εκτός κλειστών προϋπολογισμών.

Επιπλέον, για το έτος 2022 και 2023, στα νοσοκομειακά φάρμακα από 0 έως 30,00 ευρώ θα επιβληθεί μηδενικό έως μειωμένο clawback. Αυτό σημαίνει ότι, για το 2023, clawback αξίας περίπου 70 εκατ. ευρώ, θα επιμεριστεί αντίστοιχα στα υπόλοιπα φάρμακα.

Τα παραπάνω ποσά αφορούν εκτιμήσεις, καθώς δεν έχουμε στη διάθεσή μας στοιχεία, παρά τα συνεχή μας αιτήματα προς τις αρμόδιες αρχές.

Το σύνολο αυτών των «διευκολύνσεων» για την υποστήριξη φαρμάκων με χαμηλές τιμές δημιουργεί ένα πρόσθετο φορτίο επιστροφών στα υπόλοιπα φάρμακα που ξεπερνάει τα 100 εκατ. ευρώ κατ’ έτος. Αυτή η στρέβλωση δεν μπορεί να γίνεται κατά συρροή με την επιβάρυνση των υπολοίπων, απλά επειδή χαρακτηρίζονται ως «μη φθηνά».

Θα πρέπει η Πολιτεία να κατανοήσει ότι, στην κατάσταση που βρισκόμαστε, η μεταφορά πρόσθετου οικονομικού βάρους +100 εκατ. ευρώ σε άλλες φαρμακευτικές εταιρείες/κατηγορίες φαρμάκων, έχει δραματικές επιπτώσεις.

Τα μέτρα φαρμακευτικής πολιτικής που λαμβάνονται θα πρέπει να είναι δίκαια και να διασφαλίζουν την ίση μεταχείριση των εταιρειών του κλάδου.