Φορείς ΠΦΥ: Να καταργηθεί η διενέργεια rapid test από τα φαρμακεία | Επικαιρότητα Υγείας - planbemag.gr
Plan Be Mag
Επικαιρότητα Υγείας

Φορείς ΠΦΥ: Να καταργηθεί η διενέργεια rapid test από τα φαρμακεία

Το Συντονιστικό Όργανο φορέων ΠΦΥ στηρίζει τις ενέργειες της ΠΟΣΙΠΥ και του ΣΙΔΕΙΔΕΛ αναφορικά με τη μη διενέργεια των rapid tests (είτε αφορά τον Covid 19, είτε τον H1N1, είτε το strep test, είτε τα chlamydia test κ.λπ.) από τα φαρμακεία. Πρόκειται για αμιγώς ιατρικές πράξεις και, για τον λόγο αυτόν, θεωρούμε ότι αντίκειται στην ιατρική δεοντολογία το να πραγματοποιούνται εξετάσεις σε μη αδειοδοτημένους ιατρικούς φορείς ΠΦΥ.

Επιπλέον, θυμίζουμε ότι το Συντονιστικό Όργανο φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας έχει αποστείλει επιστολή από τις 27/04/2023, στην οποία ζητήθηκε από τον Υπουργό Υγείας να καταργήσει τη δυνατότητα διενέργειας rapid test για τον κορονοϊό από τα φαρμακεία, αφού πλέον δεν συντρέχει καμία επείγουσα και επιτακτική ανάγκη να πραγματοποιούνται από μη αδειοδοτημένους φορείς τέτοιου είδους εξετάσεις.

Ζητάμε ξανά από τον επόμενο Υπουργό Υγείας να προβεί σε αυτήν την αυτονόητη κατάργηση της δυνατότητας διενέργειας των rapid test από τα φαρμακεία, ρητά ως μη εξουσιοδοτημένους φορείς παροχής ιατρικής φροντίδας, για λόγους προστασίας της Δημόσιας Υγείας!

Τέλος, ζητάμε από τον ΠΙΣ, όλους τους Ιατρικούς Συλλόγους και όλους τους επιστημονικούς και επαγγελματικούς φορείς να βγάλουν οδηγίες, ώστε τα μέλη τους να αποδέχονται αποτελέσματα τέτοιων εξετάσεων μόνο από αδειοδοτημένους φορείς παροχής ιατρικών υπηρεσιών ΠΦΥ και με υπογραφή του επιστημονικά υπεύθυνου ιατρού, όπως επιβάλλει η νομοθεσία και η ορθή ιατρική πρακτική.

Άλλωστε, οποιαδήποτε ιατρική συμβουλή ή συνδρομή για τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβαίνουν οι ασθενείς μετά από ύπαρξη θετικού test, πρέπει να δίνονται αποκλειστικά από ιατρό.