GSK: Η αξία του Εμβολιασμού Ενηλίκων και η περίπτωση του Αναπνευστικού Συγκυτιακού Ιού (RSV) | Επικαιρότητα Υγείας - planbemag.gr
Plan Be Mag
Επικαιρότητα Υγείας

GSK: Η αξία του Εμβολιασμού Ενηλίκων και η περίπτωση του Αναπνευστικού Συγκυτιακού Ιού (RSV)

Στην αξία του εμβολιασμού ενηλίκων, καθώς και στην περίπτωση του Αναπνευστικού Συγκυτιακού Ιού, ευρέως διαδεδομένου ως RSV, εστίασε η δημοσιογραφική εκδήλωση που πραγματοποίησε η GSK Ελλάδος, την Παρασκευή 6 Οκτωβρίου, με ομιλητές τον κ. Antonino Biroccio, Πρόεδρο & Γενικό Διευθυντή της GSK Ελλάδος, την κα Βασίλεια Παπαγιαννοπούλου, Government Affairs & Market Access Director της GSK Ελλάδος, τον κ. Ηλία Λένα, Εμπορικό Διευθυντή Εμβολίων Ενηλίκων της GSK Ελλάδος, την κα Ειρήνη Μιτσίκη, Vaccines Medical Lead της GSK Ελλάδος και τον Καθηγητή κ. Νικόλαο Τζανάκη, Καθ. Πνευμονολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστήμιου Κρήτης.

Στα βασικά σημεία που αναδείχθηκαν πρωταγωνιστεί η αξία του δια βίου εμβολιασμού, με έμφαση στον εμβολιασμό ενηλίκων, ως το πιο αποδοτικό μέτρο πρόληψης για την αποφυγή εξάπλωσης επώδυνων, αλλά και κοστοβόρων για τα δημόσια συστήματα υγείας, ασθενειών. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν πως το 2025 πάνω από το 50% του πληθυσμού στην Ευρώπη θα είναι άνω των 50 ετών, τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης αναμένεται να δεχθούν σημαντική πίεση και, υπό το πρίσμα αυτό, οι εμπλεκόμενοι φορείς είναι δόκιμο να εργαστούν προληπτικά προς την ανάπτυξη ενός εθνικού σχεδίου δράσης για τον εμβολιασμό ενηλίκων, προκειμένου να εξασφαλιστεί η έγκαιρη πρόσβαση του εν λόγω πληθυσμού στα εμβόλια. Επιπλέον, στο πλαίσιο της εκδήλωσης αναδείχθηκε η αναγκαιότητα της σωστής και έγκυρης ενημέρωσης του ενηλίκου πληθυσμού για τις νόσους που περιλαμβάνονται στο εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμού.

Ιδιαίτερη μνεία έγινε στην περίπτωση του Αναπνευστικού Συγκυτιακού Ιού (RSV), ενός κοινού χειμερινού ιού που τυπικά έχει συμπτώματα που αρχικά προσομοιάζουν αυτά του κρυολογήματος, αλλά μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές επιπλοκές για τους ενήλικες και ιδίως για τους ηλικιωμένους. Ο RSV αποτελεί πρόκληση για τα εθνικά συστήματα υγείας σε πολλές χώρες του κόσμου, καθώς η εκδήλωση του είναι συνήθως ραγδαία, ενώ η έκβαση της νόσησης μπορεί να αποβεί ακόμη και μοιραία για τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας.

Ο κ. Antonino Biroccio αναφέρθηκε στην αξία της πρόληψης μέσω του εμβολιασμού, αναγνωρίζοντας τη συμβολή του στην εξάλειψη πολλών ασθενειών, συμπεριλαμβανομένου και της αντιμετώπισης της Covid-19, ενώ εστίασε στους λόγους για τους οποίους ο εμβολιασμός ενηλίκων διαδραματίζει καταλυτικό ρόλο για την επίτευξη ενός βιώσιμου και ανθεκτικού εθνικού συστήματος υγειονομικής περίθαλψης. Επιπλέον, με αφορμή το πρόσφατο παράδειγμα της Ισπανίας και την εστίαση στην πρόληψη με όχημα τον εμβολιασμό, σημείωσε πως η θέσπιση ενός εθνικού σχεδίου εμβολιασμού ενηλίκων θα πρέπει να καταστεί προτεραιότητα για τα όλα τα συστήματα της Ε.Ε. Στο ίδιο πλαίσιο, υπογράμμισε ότι ζούμε σε κοινωνίες οπού οι πληθυσμοί γηράσκουν, καθώς σύμφωνα με στοιχεία του Π.Ο.Υ. αυτή τη στιγμή οι ενήλικες άνω των 60 ετών ξεπερνούν πλέον τα παιδιά κάτω των 5 ετών, ενώ παγκοσμίως το ποσοστό του πληθυσμού άνω των 60 ετών σχεδόν θα διπλασιαστεί (από 12% σε 22%), φτάνοντας τα 2,1 δισεκατομμύρια έως το 2050.

Ο κ. Ηλίας Λένας επισήμανε πως για κάθε 1 ευρώ που επενδύεται στην πρόληψη, μέσω του εμβολιασμού, δύναται να αποδοθούν από 4 ως και 52 ευρώ στα συστήματα υγείας, ενώ υπογράμμισε τη συμβολή της GSK στην ανάπτυξη και διάθεση εμβολίων, τόσο σε παγκόσμιο όσο και σε τοπικό επίπεδο, με την εταιρεία να διαθέτει παγκοσμίως πάνω από 20 εμβόλια και 23 νέα εμβόλια να βρίσκονται ήδη υπό ανάπτυξη. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, συγκεκριμένα στην Ελλάδα, η GSK διαθέτει 18 εμβόλια, καλύπτοντας τα λοιμώδη νοσήματα που περιγράφονται στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού, ενώ σημείωσε πως στο τμήμα εμβολίων της GSK στη χώρα μας απασχολούνται περισσότεροι από 50 άνθρωποι, στις δύο, διακριτές πλέον, εμπορικές διευθύνσεις για τη διάθεση παιδιατρικών εμβολίων και εμβολίων ενηλίκων.  Παράλληλα, επισήμανε πως στη χώρα μας, η εμβολιαστική κάλυψη στα παιδιά είναι αρκετά πιο υψηλή από αυτήν των ενηλίκων, γεγονός που υποδηλώνει το μεγάλο περιθώριο βελτίωσης που υπάρχει σε επίπεδο εμβολιαστικής κάλυψης ενηλίκων.

Η κα Ειρήνη Μιτσίκη παρουσίασε την αξία του δια βίου εμβολιασμού και εστίασε στα διαθέσιμα δεδομένα, που αναδεικνύουν την αποτελεσματικότητα των εμβολίων συγκριτικά με το κόστος νόσησης και περίθαλψης, καθώς και τις εκατομμύρια ζωές που σώζονται ετησίως από εμβόλια ενηλίκων για ασθένειες, όπως η ηπατίτιδα Α και Β. Επιπλέον, έδωσε έμφαση στους λόγους που τα συστήματα υγείας οφείλουν να επενδύουν σε ένα σωστά δομημένο και πλήρες πρόγραμμα εμβολιασμού των ηλικιωμένων ενηλίκων, υπογραμμίζοντας τα οφέλη που έχει ο υγιής γηράσκων πληθυσμός και οι κοινωνίες εν γένει, και συγκεκριμένα καλύτερη ποιότητα ζωής, μειωμένα κόστη υγειονομικής περίθαλψης, διατήρηση παραγωγικότητας και ευημερία για τους ίδιους και τις οικογένειές τους.

Από την πλευρά της, η κα Βασίλεια Παπαγιαννοπούλου σημείωσε πως η Ελλάδα βρίσκεται σε ανταγωνιστική θέση στον χρόνο που απαιτείται σε σχέση με άλλες χώρες για την πρόσβαση του πληθυσμού σε νέα εμβόλια, ωστόσο, θα ήταν ωφέλιμο να προτυποποιηθούν και να διασυνδεθούν οι διαδικασίες που απαιτούνται για την ένταξη των νέων εμβολίων στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών και τη Λίστα Αποζημιούμενων Φαρμάκων. Επιπλέον, ανέδειξε την αναγκαιότητα αξιοποίησης των υποδομών και της τεχνογνωσίας που αποκόμισε η χώρα από την πανδημία, αναδεικνύοντας την ανάγκη να αξιοποιηθούν σε μεγαλύτερο βαθμό τα εθνικά εμβολιαστικά μητρώα, αλλά και να τεθούν συγκεκριμένοι εμβολιαστικοί στόχοι προκειμένου να προάγεται η λήψη καλά ενημερωμένων αποφάσεων. Επιπλέον, επισήμανε τη συλλογική δράση που απαιτείται από όλους τους φορείς, προκειμένου να υπάρξει ένα άρτιο και τεκμηριωμένο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τον Εμβολιασμό με απτά οφέλη για την κοινωνία.

Ο καθηγητής Νικόλαος Τζανάκης εστίασε στο κλινικό και οικονομικό φορτίο της νόσου του Αναπνευστικού  Συγκυτιακού Ιού (RSV) για τα εθνικά συστήματα υγείας και παρουσίασε τους παράγοντες κινδύνου του RSV για όλες τις ηλικίες, με έμφαση στους ηλικιωμένους ενήλικες, για τους οποίους τα ποσοστά θνητότητας είναι ιδιαίτερα αυξημένα προσεγγίζοντας το 10%. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, πρόκειται για έναν ιδιαίτερα επικίνδυνο ιό, ο οποίος οδηγεί σε αυξημένο αριθμό νοσηλειών και απαιτεί ιδιαίτερα υψηλή υγειονομική δαπάνη, προκαλώντας, μεταξύ άλλων, πολύ σημαντικές επιπλοκές όπως καρδιαγγειακές επιπλοκές, όξυνση των υφιστάμενων συννοσηροτήτων και λοιμώξεις του κατώτερου αναπνευστικού συστήματος. Παράλληλα, ο κ. Τζανάκης αναφέρθηκε στην σημασία της έγκαιρης διάγνωσης, τα συμπτώματα, τη διαχείριση αλλά και τη μεγάλη επιβάρυνση που έχει η λοίμωξη από RSV παγκοσμίως, στα εθνικά συστήματα υγείας, ιδίως για ασθενείς άνω των 60 ετών, ασθενείς με συννοσηρότητες, αλλά και τους ανοσοκατεσταλμένους, υπογραμμίζοντας τέλος την σημασία της πρόληψης της νόσου μέσω του εμβολιασμού.