"Ο ΚΕ και η ΑΝ νικούν το σχολικό εκφοβισμό" | Επικαιρότητα Υγείας - planbemag.gr
Plan Be Mag
Επικαιρότητα Υγείας

“Ο ΚΕ και η ΑΝ νικούν το σχολικό εκφοβισμό”

Η Bayer Ελλάς, στο πλαίσιο των δράσεων Εταιρικής Υπευθυνότητας, υποστήριξε την κυκλοφορία του περιοδικού κόμικ “Ο ΚΕ και η ΑΝ νικούν το σχολικό εκφοβισμό”, μίας πρωτοβουλίας που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το Σύλλογο Προστασίας Ελλήνων Αιμορροφιλικών (ΣΠΕΑ) και το Κέντρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων (ΚΕΑΝ).

Με βασικούς χαρακτήρες τον “ΚΕ” και την “ΑΝ” το κόμικ παρουσιάζει με ένα δημιουργικό και ταυτόχρονα διδακτικό τρόπο παραδείγματα διακρίσεων λόγω φυλής, φύλου, σωματικής διάπλασης ή κάποιας ασθένειας στο σχολείο. Σκοπός της κυκλοφορίας του είναι η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του ευρύτερου κοινού σχετικά με θέματα σχολικού εκφοβισμού και η διάδοση μηνυμάτων ενάντια στο συγκεκριμένο κοινωνικό ζήτημα που βρίσκεται σε έξαρση. Η διανομή του εντύπου θα πραγματοποιηθεί μέσω του Συλλόγου Προστασίας Ελλήνων Αιμορροφιλικών (ΣΠΕΑ).

“Με μεγάλη μας χαρά συμβάλλαμε στην υλοποίηση αυτής της πολύ ενδιαφέρουσας και ιδιαίτερης σημασίας πρωτοβουλίας. Ο σχολικός εκφοβισμός αποτελεί ένα φαινόμενο το οποίο, δυστυχώς, παρατηρείται όλο και περισσότερο στα σχολεία της χώρας με αποτέλεσμα ασθενείς μικρής ηλικίας να βιώνουν το συναισθηματικό βάρος της απομόνωσης και του αποκλεισμού. Μέσω της πολυετούς συνεργασία μας με το Σύλλογο Προστασίας Ελλήνων Αιμορροφιλικών (ΣΠΕΑ) στοχεύουμε στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών με αιμορροφιλία στην Ελλάδα και ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες τους”, τόνισε η Διευθύντρια Επικοινωνίας της Bayer Ελλάς, Σόνια Μουσαβερέ.

Από την πλευρά του o Πρόεδρος του Συλλόγου Προστασίας Ελλήνων Αιμορροφιλικών (ΣΠΕΑ), κ. Γιώργος Φιλιππίδης, ανέφερε ότ,ι “σκοπός του Συλλόγου μας είναι η με κάθε τρόπο και μέσο προαγωγή και προστασία της ζωής και της υγείας των ατόμων με αιμορροφιλία ή άλλη συγγενή κληρονομική αιμορραγική διάθεση, η πρόληψη, θεραπεία και αποκατάσταση των δυσάρεστων συνεπειών και αναπηριών που απορρέουν από τη νόσο, η προάσπιση με κάθε νόμιμο μέσο των ηθικών και υλικών συμφερόντων των ατόμων αυτών, καθώς και η υποστήριξη και αποκατάστασή τους. Όλες οι δραστηριότητες μας, αποσκοπούν στο να φέρουμε σε πέρας το σκοπό αυτό. Πολύτιμος σύμμαχος στην προσπάθεια μας, είναι η εταιρία Bayer Ελλάς, την οποία ευχαριστούμε και για την υποστήριξη”.

Με αφορμή την κυκλοφορία του περιοδικού κόμικ ο κ. Σταύρος Μηλιώνης, Πρόεδρος του Κέντρου Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων (ΚΕΑΝ), υποστήριξε πως “η συγκεκριμένη πρωτοβουλία προάγει την ελευθερία, την ισότητα, την κοινωνική δικαιοσύνη και την αλληλεγγύη μεταξύ των νέων, αξίες που αποτελούν τον πυρήνα της φιλοσοφίας του Συλλόγου μας. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που η Bayer Ελλάς υποστηρίζει τέτοιου είδους ενέργειες, οι οποίες συμβάλλουν στην προάσπιση του δικαιώματος των νέων της χώρας μας στη ζωή”.