Υπερψηφίστηκε η έκθεση της Ειδικής Επιτροπής του Ευρωκοινοβουλίου για τα διδάγματα από την πανδημία της COVID-19 | Επικαιρότητα Υγείας - planbemag.gr
Plan Be Mag
Επικαιρότητα Υγείας

Υπερψηφίστηκε η έκθεση της Ειδικής Επιτροπής του Ευρωκοινοβουλίου για τα διδάγματα από την πανδημία της COVID-19

Υιοθετήθηκε χτες η έκθεση της Ειδικής Επιτροπής του Ευρωκοινοβουλίου για την πανδημία της COVID-19, με πλειοψηφία 23 ψήφων υπέρ και 13 κατά, ενώ σημαντικό ρόλο στις εργασίες της Επιτροπής διαδραμάτισε ο Στέλιος Κυμπουρόπουλος ως Συντονιστής εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.

Tα συμπεράσματα της Έκθεσης τονίζουν την ανάγκη για σημαντικές επενδύσεις στον χώρο της Υγείας μέσω της αξιοποίησης των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, εκσυγχρονισμό των τμημάτων επειγόντων περιστατικών στα νοσοκομεία και στα κέντρα υγείας, αύξηση του νοσηλευτικού προσωπικού, αλλά και δράσεις σχετικά με την ψυχική υγεία.

Η έκθεση, η οποία περιλαμβάνει σειρά τροπολογιών του Στέλιου Κυμπουρόπουλου, τονίζει επίσης την ανάγκη ενισχυμένης αυτονομίας της ΕΕ σε θέματα υγείας, όπως η παραγωγή φαρμάκων, η ανθεκτικότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας φαρμάκων κι η αντιμετώπιση ελλείψεων. Τονίζεται επίσης, ο σημαντικός αντίκτυπος που είχε η πανδημία στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, κι υπογραμμίζεται η ανάγκη στήριξης των γυναικών, οι οποίες ανέλαβαν δυσανάλογα μεγάλες ευθύνες φροντίδας κατά τη διάρκεια της πανδημίας, μέσω παροχής κινήτρων για να ενισχυθεί η συμμετοχή τους στην αγορά εργασίας και ν’ αντιμετωπιστεί ο κίνδυνος της φτώχειας αλλά κι η σημασία αξιοποίησης χρηματοδοτικών εργαλείων όπως το πρόγραμμα SURE για την προστασία των θέσεων εργασίας και των εισοδημάτων σε περίπτωση μελλοντικών κρίσεων.

Ο ευρωβουλευτής της ΝΔ σημείωσε χαρακτηριστικά: «Η Έκθεση του Κοινοβουλίου είναι αποτέλεσμα ευρείας διαβούλευσης με πάνω από εκατό εκπροσώπους Ευρωπαϊκών Οργάνων, ιδιωτικού και δημόσιου τομέα αλλά και των κοινωνικών εταίρων. Αποτελεί δε ακόμη ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της οικοδόμησης μιας ισχυρής Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας, η οποία θα προστατεύει καλύτερα την υγεία κι ευημερία των πολιτών, αλλά και θα εξοπλίσει την ΕΕ και τα κράτη μέλη της με τα κατάλληλα μέσα ώστε να προλαμβάνουν και ν’ αντιμετωπίζουν καλύτερα μελλοντικές προκλήσεις».

Υπενθυμίζεται ότι η Ειδική Επιτροπή COVI συστάθηκε το 2022 και η σχετική Έκθεση αναμένεται να ψηφιστεί από την Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου τον Ιούλιο του 2023. Ο κύριος σκοπός της Επιτροπής είναι η εξέταση της ευρωπαϊκής αντίδρασης στην πανδημία, καθώς κι οι συνέπειές της στην υγεία, τη δημοκρατία και τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, την κοινωνία και την οικονομία, τόσο στην ΕΕ όσο και στον υπόλοιπο κόσμο καθώς και η έκδοση συστάσεων και συμπερασμάτων, βάσει των οποίων τα συστήματα υγείας θα μπορέσουν να καταστούν πιο ανθεκτικά κι έτοιμα ν’ αντιμετωπίσουν μελλοντικές κρίσεις.