Έλεγχος διασποράς COVID-19 στην εκπαίδευση: Εξίσου αποτελεσματικά τα καθημερινά τεστ με την κατ’ οίκον απομόνωση

Στο Ηνωμένο Βασίλειο ζητούν από τις σχολικές επαφές επιβεβαιωμένων κρουσμάτων να απομονώνονται κατ’ οίκον, περιορίζοντας τις εκπαιδευτικές τους προοπτικές. Για τον λόγο αυτό, διενεργήθηκε μια μελέτη, η οποία δημοσιεύθηκε στο διεθνές περιοδικό “The Lancet”, όπου ως εναλλακτική της απομόνωσης, προτείνεται ο καθημερινός έλεγχος, για να ελεγχθεί η διασπορά με μεγαλύτερη παρακολούθηση των μαθητών στο σχολείο.

Όπως σημειώνουν οι ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, Πάνος Μαλανδράκης, Γιάννης Ντάνασης και Θάνος Δημόπουλος (Πρύτανης ΕΚΠΑ), στη μελέτη συμμετείχαν 201 σχολεία, τα οποία τυχαιοποιήθηκαν 99 στην απομόνωση των εκτεθειμένων ατόμων και 102 στον καθημερινό έλεγχο, από τις 18 Μαρτίου 2021, έως τις 4 Μαΐου 2021. 2.432 (42,4%) από τους 5763 μαθητές έκαναν καθημερινά τεστ ως επαφές θετικών ασθενών.

Εντοπίστηκαν 657 συμπτωματικές επιβεβαιωμένες με PCR λοιμώξεις COVID-19 στην ομάδα που τυχαιοποιήθηκε στην απομόνωση, και 740 στην ομάδα του καθημερινού testing. Στην πρώτη ομάδα μετρήθηκαν συνολικά 59.422 σχετιζόμενες με τον COVID-19 απουσίες και 51.541 στη δεύτερη ομάδα αντίστοιχα.

Τα δεδομένα αυτά υποστηρίζουν ότι ο καθημερινός έλεγχος με test δεν είναι κατώτερος από την απομόνωση κατ’ οίκον για τον έλεγχο της μετάδοσης της λοίμωξης COVID-19, με παρόμοια ποσοστά συμπτωματικών λοιμώξεων και στις δύο ομάδες. Τα δε ποσοστά λοιμώξεων ήταν μικρά, με λίγες επαφές να είναι θετικές.

Συνεπώς, ο καθημερινός έλεγχος προτείνεται ως μία ασφαλής εναλλακτική για τις επαφές με θετικό κρούσμα για την πιο εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων.Merc
Abbvie