Έρευνα στο Ισραήλ: Σημαντικά μικρότερος κίνδυνος νόσησης για έγκυες γυναίκες που εμβολιάστηκαν με Pfizer

Η αποτελεσματικότητα του εμβολίου ΒΝΤ162b2 της εταιρείας Pfizer σε έγκυες γυναίκες είναι ένας τομέας για τον οποίο τα δεδομένα είναι περιορισμένα, καθώς οι έγκυες είχαν εξαιρεθεί από μελέτες φάσης 3 όταν προετοιμαζόταν το εμβόλιο. Έτσι, σχεδιάστηκε μία αναδρομική μελέτη στο Ισραήλ, η οποία και δημοσιεύθηκε στο έγκριτο περιοδικό JAMA, όπου μελετήθηκαν έγκυες γυναίκες που έλαβαν την πρώτη δόση του εμβολίου από τον Δεκέμβριο του 2020, έως και τον Φεβρουάριο του 2021, και συγκρίθηκαν μία προς μία με άλλες έγκυες γυναίκες που δεν είχαν εμβολιαστεί. Οι δύο ομάδες ήταν συγκρίσιμες σχετικά με την ηλικία, την εβδομάδα κύησης και την κατάσταση εμβολιασμού τους για τη γρίπη.

Όπως σημειώνουν οι ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, Πάνος Μαλανδράκης, Γιάννης Ντάνασης και Θάνος Δημόπουλος (Πρύτανης ΕΚΠΑ), η μελέτη συμπεριέλαβε 7.530 εμβολιασμένες και 7.530 μη εμβολιασμένες γυναίκες, από τις οποίες το 46% βρισκόταν στο δεύτερο τρίμηνο κύησης και 33% στο τρίτο τρίμηνο κύησης, με μέση ηλικία τα 31,1 έτη.

Αμαφέρθηκαν 118 SARSCoV-2 λοιμώξεις στην ομάδα που είχε εμβολιαστεί και 202 στην ομάδα ελέγχου. Από τις γυναίκες αυτές, οι 88 από τις 105 γυναίκες (83,8%) ήταν συμπτωματικές στην πρώτη ομάδα, και 149 από τις 179 (83,2%) στη δεύτερη ομάδα. Στο διάστημα παρακολούθησης 28 έως και 70 ημερών μετά τον εμβολιασμό, περιγράφηκαν 10 λοιμώξεις στην εμβολιασμένη ομάδα γυναικών και 46 στις μη εμβολιασμένες γυναίκες. Ο κίνδυνος της λοίμωξης ήταν 0,33% έναντι 1,64%.

Ανεπιθύμητες ενέργειες από το εμβόλιο περιγράφηκαν από 68 γυναίκες, χωρίς καμία να θεωρηθεί σοβαρή. Πιο συχνά αναφέρθηκαν συμπτώματα, όπως κεφαλαλγία, αδυναμία-καταβολή, γενικευμένα σωματικά άλγη και γαστρεντερικές ενοχλήσεις. Η απόλυτη διαφορά του κινδύνου λοίμωξης για τις μη εμβολιασμένες, σε σχέση με τις εμβολιασμένες, ήταν 1,31%, με ένα προσαρμοσμένο σχετικό κίνδυνο λοίμωξης 0,22.

Συνεπώς, οι εμβολιασμένες γυναίκες είχαν σημαντικά μικρότερο κίνδυνο να νοσήσουν με COVID-19, εμφανίζοντας σε αυτή τη μελέτη ένα ασφαλές προφίλ τοξικότητας.