Ισότητα στην Υγεία:Ένα μεγάλο στοίχημα για τη σύγχρονη κοινωνία
Plan Be Mag
Ισότητα στην Υγεία
Υγεία

Η Ισότητα στην Υγεία: Ένα μεγάλο στοίχημα για τις σύγχρονες κοινωνίες

Η Ισότητα στην Υγεία είναι θεμελιώδης αρχή και αναφέρεται στην πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας ανεξάρτητα από κοινωνικούς, οικονομικούς ή άλλους παράγοντες. Ωστόσο, ακόμη και σήμερα, παρά τη σημαντική πρόοδο που καταγράφεται, εξακολουθούν να υπάρχουν ανισότητες στην Υγεία ως ένα φαινόμενο που μαστίζει τις κοινωνίες σε παγκόσμια κλίμακα. Η επίτευξη της Ισότητας στην Υγεία και η εξάλειψη των ανισοτήτων δεν είναι μόνο ένας στόχος, αλλά μια συνεχής διαδικασία, μια ηθική υποχρέωση στην οποία θα πρέπει να δεσμευτούμε και να συμβάλουμε όλοι με όποιον τρόπο μπορούμε, εστιάζοντας στη συνολική υγεία όλου του πληθυσμού.

Η Ισότητα στην Υγεία είναι θεμελιώδης αρχή και αναφέρεται στην πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας ανεξάρτητα από κοινωνικούς, οικονομικούς ή άλλους παράγοντες. Ωστόσο, ακόμη και σήμερα, παρά τη σημαντική πρόοδο που καταγράφεται, εξακολουθούν να υπάρχουν ανισότητες στην Υγεία ως ένα φαινόμενο που μαστίζει τις κοινωνίες σε παγκόσμια κλίμακα. Η επίτευξη της Ισότητας στην Υγεία και η εξάλειψη των ανισοτήτων δεν είναι μόνο ένας στόχος, αλλά μια συνεχής διαδικασία, μια ηθική υποχρέωση στην οποία θα πρέπει να δεσμευτούμε και να συμβάλουμε όλοι με όποιον τρόπο μπορούμε, εστιάζοντας στη συνολική υγεία όλου του πληθυσμού.

γράφει η Βασιλική – Ραφαέλα Βακουφτσή, πρόεδρος της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας

Οι προκλήσεις για τους ασθενείς με χρόνιες ασθένειες

Για κάθε χρόνιο ασθενή, κάθε μέρα φέρνει μαζί της μια σειρά από προκλήσεις που εκτείνονται πέρα από το ίδιο το νόσημα, επηρεάζοντας πολλές πτυχές της ζωής του ατόμου.

Οι χρόνιες ασθένειες συνήθως συνοδεύονται από ορισμένους σωματικούς περιορισμούς, οι οποίοι δυνητικά επηρεάζουν την ικανότητα του ατόμου να εργάζεται, να συμμετέχει σε κοινωνικές δραστηριότητες κ.λπ., επιφέροντας σημαντικό αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής του.

Η ζωή με μια χρόνια ασθένεια είναι ένα ταξίδι που απαιτεί ανθεκτικότητα, δύναμη και προσαρμοστικότητα. Στο απέραντο και αχανές τοπίο της υγειονομικής περίθαλψης, οι χρόνιοι ασθενείς έρχονται πολύ συχνά αντιμέτωποι με την αβεβαιότητα.

Επιπλέον, η διαχείριση και αντιμετώπιση μιας χρόνιας ασθένειας απαιτεί στρατηγικές διαχείρισης για τη διατήρηση της ψυχικής υγείας, καθώς η ψυχική υγεία πολύ συχνά επηρεάζεται, με τους ασθενείς να βιώνουν άγχος, απογοήτευση και αίσθημα απομόνωσης.

Η χρόνια ασθένεια μπορεί να οδηγήσει σε κοινωνική απομόνωση, καθώς τα άτομα δυσκολεύονται να συμμετέχουν σε κοινωνικές εκδηλώσεις ή δραστηριότητες, ενώ οι φίλοι και ο οικογενειακός περίγυρος συχνά δυσκολεύονται να κατανοήσουν τις καθημερινές προκλήσεις των ατόμων που πάσχουν από κάποια χρόνια ασθένεια.

Το κοινωνικό στίγμα γύρω από τις χρόνιες ασθένειες μπορεί να εντείνει περαιτέρω την κοινωνική απομόνωση, ενώ τα άτομα μπορεί να αντιμετωπίζονται από την κοινωνία με σκεπτικισμό, ειδικά εάν η χρόνια ασθένεια από την οποία πάσχουν δεν είναι ορατή. Γι’ αυτό και η ευαισθητοποίηση του γενικού πληθυσμού σχετικά με τις χρόνιες ασθένειες βοηθά στην εξάλειψη του στίγματος και των εσφαλμένων αντιλήψεων που επικρατούν.

Η ενδυνάμωση των χρόνιων ασθενών είναι εξαιρετικά σημαντική. Μέσω της ενδυνάμωσής τους θα κατανοήσουν τα δικαιώματά τους και μπορούν να έχουν ενεργή συμμετοχή στις αποφάσεις που αφορούν την υγεία τους, κάτι που θα οδηγήσει σε μια βελτιωμένη εμπειρία κατά την επαφή με το Σύστημα Υγείας.

Αναγνωρίζοντας τις πολύπλευρες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι χρόνιοι ασθενείς, μπορούμε μέσω μιας ευρείας συνεργασίας να δημιουργήσουμε ένα πιο συμπεριληπτικό περιβάλλον δίχως αποκλεισμούς, βοηθώντας τα άτομα που πάσχουν από κάποια χρόνια ασθένεια να ζήσουν καλά, παρά τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν.

Ισότητα στην Υγεία

H σημασία της ισότητας στην πρόσβαση σε δομές υγείας

Η πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη αναγνωρίζεται παγκοσμίως ως θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα. Η διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης αποτελεί προάσπιση αυτού του δικαιώματος και αναγνώριση της εγγενούς αξιοπρέπειας κάθε ατόμου.

Η ισότητα στην πρόσβαση σε δομές υγείας συνδέεται άμεσα με βελτιωμένα αποτελέσματα υγείας, καθώς η έγκαιρη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, προληπτική φροντίδα και έγκαιρη αντιμετώπιση συμβάλλουν στην καλύτερη υγεία.

Οι περιοχές που βρίσκονται εκτός των αστικών κέντρων, ωστόσο, πολλές φορές αντιμετωπίζουν προκλήσεις στην πρόσβαση σε δομές υγείας, έλλειψη των κατάλληλων εγκαταστάσεων ή/και έλλειψη επαγγελματιών υγείας. Αυτή η ανισότητα δύναται να οδηγήσει σε καθυστερημένη ή/και περιορισμένη πρόσβαση για τους ανθρώπους που κατοικούν σε αυτές τις περιοχές.

Επιπλέον, οι οικονομικές ανισότητες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας. Τα άτομα με χαμηλότερο εισόδημα μπορεί να δυσκολεύονται να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες που έχουν ανάγκη, εμποδίζοντας τους να αναζητήσουν την απαραίτητη για εκείνους φροντίδα.

Τέλος, οι πολιτισμικές διαφορές μπορούν να δημιουργήσουν εμπόδια στην πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, με τα άτομα από περιθωριοποιημένες κοινότητες να αντιμετωπίζουν προκλήσεις που επηρεάζουν την πρόσβαση στις κατάλληλες υπηρεσίες υγείας και την ποιότητα της περίθαλψης που λαμβάνουν.

Η επίτευξη ισότητας στην πρόσβαση σε δημόσιες δομές είναι ένα μεγάλο βήμα προς την οικοδόμηση ενός συστήματος υγείας που δεν αφήνει κανέναν πίσω.

Η σημασία της ισότητας στην πρόσβαση στην καινοτομία

Η πρόσβαση σε καινοτόμα φάρμακα αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο και ακρογωνιαίο λίθο της σύγχρονης ιατρικής, προσφέροντας περισσότερες θεραπευτικές επιλογές, καλύτερη αποτελεσματικότητα και βελτιωμένη ποιότητα ζωής για τους ασθενείς. Η έγκαιρη πρόσβαση στις καινοτόμες θεραπείες μπορεί να σώσει κυριολεκτικά ζωές.

Ωστόσο, η ισότιμη πρόσβαση στις καινοτόμες θεραπείες εξακολουθεί να είναι μια τεράστια πρόκληση παγκοσμίως, καθώς υπάρχουν ανισότητες μεταξύ των διαφόρων χωρών, του επιπέδου εισοδήματος, των διαφορετικών συστημάτων υγείας κ.α.

Η αντιμετώπιση των εμποδίων στην πρόσβαση σε καινοτόμες θεραπείες είναι μια σύνθετη και πολύπλευρη πρόκληση που απαιτεί συλλογικές προσπάθειες και ευρείες συνεργασίες σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο.

Η συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων για τη δημιουργία και εφαρμογή πολιτικών που θα ευνοούν την πρόσβαση στα καινοτόμα φάρμακα, μπορεί να συμβάλει στο να γεφυρωθεί το χάσμα και να προωθήσει την ίση πρόσβαση για όλους, ανεξάρτητα από το κοινωνικο-οικονομικό τους υπόβαθρο ή τον τόπο κατοικίας τους.

Η επίτευξη ισότητας στην πρόσβαση σε καινοτόμες θεραπείες είναι ένα εξαιρετικά  σημαντικό βήμα προς τη βελτίωση της υγειονομικής περίθαλψης και τη βελτίωση της ευημερίας και της υγείας των ανθρώπων που έχουν ανάγκη αυτές τις θεραπείες.

Η Βασιλική – Ραφαέλα Βακουφτσή στο Instagram