Υγιής καρδιά: Μια μεγάλη μάστιγα του σύγχρονου κόσμου | Υγεία - planbemag.gr
Plan Be Mag
Υγεία

Υγιής καρδιά: Μια μεγάλη μάστιγα του σύγχρονου κόσμου

Από το 1999, η Παγκόσμια Ημέρα Καρδιάς διοργανώνεται κάθε χρόνο την τελευταία Κυριακή του Σεπτεμβρίου (φέτος 24 Σεπτεμβρίου) από τη Διεθνή Ομοσπονδία Καρδιάς, με την υποστήριξη της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας. Στόχος είναι η ευαισθητοποίηση του κοινού διεθνώς για τα καρδιαγγειακά νοσήματα, τα οποία τις τελευταίες δεκαετίες αποτελούν μάστιγα στις βιομηχανικά ανεπτυγμένες χώρες και τείνουν να μετατραπούν σε “πανδημία” για τον πλανήτη.

Η εκτίμηση ότι ένας στους τρεις θανάτους παγκοσμίως οφείλεται σε καρδιακή νόσο και αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο καθιστά τα καρδιαγγειακά νοσήματα μία από τις κύριες αιτίες θνησιμότητας στις αναπτυσσόμενες χώρες, στερώντας κάθε χρόνο τη ζωή σε περίπου 20 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως. Μέχρι το 2025, δε, οι θάνατοι από τις παθήσεις της καρδιάς αναμένεται να ξεπερνούν τα 25 εκατομμύρια ετησίως.

heart_monthΚάθε 4 δευτερόλεπτα σημειώνεται μια καρδιακή προσβολή, ενώ κάθε 5 δευτερόλεπτα ένα εγκεφαλικό επεισόδιο – τρομακτικοί αριθμοί, αν αντιληφθεί κανείς την πραγματική διάσταση του φαινομένου. Στατιστικά, περίπου το 30% των θανάτων παγκοσμίως οφείλονται ή σχετίζονται άμεσα με τις καρδιαγγειακές παθήσεις. Στη δε Ε.Ε., για το 42% του συνόλου των θανάτων ευθύνονται τα καρδιαγγειακά επεισόδια.

Οι καρδιαγγειακές παθήσεις, συμπεριλαμβανομένων των εγκεφαλικών επεισοδίων, επηρεάζουν όλες τις ηλικίες, άνδρες και γυναίκες, όλες τις κοινωνικές ομάδες, γεγονός που καθιστά επιτακτική την ανάγκη για συστηματική εξάλειψη των σχετικών παραγόντων κινδύνου.

Η αλλαγή στον τρόπο ζωής και διατροφής αποτελεί ένα από τα βασικότερα βήματα στα οποία χρειάζεται να προχωρήσει κάποιος που θέλει να προλάβει ή να αντιμετωπίσει ένα καρδιολογικό πρόβλημα. Είναι χαρακτηριστικό ότι, μεταξύ άλλων, συστήνεται αύξηση της σωματικής δραστηριότητας, περιορισμός της πρόσληψης αλατιού, λιπαρών τροφών και αλκοόλης, αποφυγή του καπνίσματος, καθώς και τακτικός έλεγχος για την πρόληψη της αρτηριακής πίεσης, της χοληστερόλης και των επιπέδων γλυκόζης.

Η διαμόρφωση υγιεινών συνθηκών στο περιβάλλον του σπιτιού, του σχολείου, της εργασίας, της κοινότητας, καθώς και σε εθνικό επίπεδο, είναι επίσης επιβεβλημένη, με σκοπό να επιτευχθεί μείωση του καρδιαγγειακού κινδύνου.

Σε προσωπικό επίπεδο, η έγκαιρη και ταχεία αντιμετώπιση σε περίπτωση διάγνωσης κάποιου σχετικού προβλήματος θεωρείται κρίσιμης σημασίας, καθώς η χαλαρότητα και η αναβλητικότητα απέναντι στην κατάσταση μπορεί να αποδειχθούν μοιραίες.

Στοιχεία των τελευταίων ετών καταδεικνύουν ότι, εκτός από τους γνωστούς μέχρι σήμερα παράγοντες κινδύνου για την πρόκληση καρδιαγγειακών νοσημάτων, σημαντικό ρόλο παίζουν επίσης η μόλυνση του περιβάλλοντος, το κρύο και ο θόρυβος. Η αυξημένη ρύπανση και οι καιρικές συνθήκες επηρεάζουν την πορεία των ασθενών μετά από μια καρδιακή προσβολή. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο καιρός έχει αποδειχθεί άμεσα συνδεδεμένος με την εμφάνιση καρδιαγγειακών παθήσεων, συμπεριλαμβανομένων των οξέων στεφανιαίων συνδρόμων.

Επιπλέον, σύμφωνα με μελέτες, η αυξημένη ρύπανση της περιοχής όπου ζούμε και κινούμαστε αποδεικνύεται κρίσιμης σημασίας. Φαίνεται ότι οι ατμοσφαιρικοί ρύποι (π.χ. το μονοξείδιο του άνθρακα) δεσμεύονται μέσω της αιμοσφαιρίνης και είναι πολύ πιθανό να επηρεάζουν αρνητικά τη μεταφορά του οξυγόνου στο αίμα αυξάνοντας τον κίνδυνο για εμφάνιση υποξίας και οδηγώντας σε κακή κλινική κατάσταση και λιγότερο επιτυχημένη θεραπεία.

Το θέμα των καρδιαγγειακών νοσημάτων είναι πολύπλευρο, γι’ αυτό και τα σχετικά μέτρα δεν πρέπει να περιορίζονται μόνο σε ατομικό επίπεδο, αλλά να επεκτείνονται και σε κοινωνικό. Παράγοντα-κλειδί αποτελεί η παιδεία καθώς, εκτός από τη διαδικασία της μάθησης, συμβάλλει και στη διαμόρφωση συμπεριφορών και στάσεων ζωής.

Είναι θεμελιώδους σημασίας η προώθηση μέσω των Υπουργείων Υγείας και Παιδείας προληπτικών δράσεων κατά του καπνίσματος και η εφαρμογή προγραμμάτων αγωγής υγείας που να στοχεύουν στην προστασία της δημόσιας υγείας και στην ενημέρωση των γονέων και των νέων γύρω από το θέμα των καρδιαγγειακών νοσημάτων. Σύμφωνα με στατιστικές του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, η εφαρμογή οδηγιών για μέτρα πρόληψης και η διαμόρφωση συμπεριφορών βάσει των παραγόντων κινδύνου που επιβαρύνουν το φαινόμενο μπορεί να ελαττώσει τη συχνότητα των καρδιαγγειακών παθήσεων κατά 50-70%.

Επιβεβλημένη, δε, θεωρείται η στενή συνεργασία πολιτείας και ιατρικής κοινότητας, ώστε να προωθηθούν δράσεις που θα στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση όλων, στην πρόληψη και αποτροπή των παραγόντων κινδύνου ιδιαίτερα στις μικρές ηλικίες, αλλά και στην προώθηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής που να διασφαλίζει καλύτερη ποιότητα ζωής και γερή καρδιά για όλους.

Ο Ιπποκράτης τα έχει πει όλα με μια φράση: “Κάλλιον του θεραπεύειν το προλαµβάνειν”.

Διαβάστε επίσης…

nteloos_big
 Υγιής καρδιά: “Άθληση, σωστή διατροφή και διακοπή του καπνίσματος, το 90% της πρόληψης!”
kardia_3
 Υγιής καρδιά: 10 Αλήθειες για γερή (και καλή) καρδιά
kardia4
 Υγιής καρδιά: Μην αγνοήσετε ποτέ αυτά τα 11 συμπτώματα!