“Survivors Day”: Η ΕΛΛΟΚ τιμά τους επιβιώσαντες από τον καρκίνο | Υγεία - planbemag.gr
Plan Be Mag
Υγεία

“Survivors Day”: Η ΕΛΛΟΚ τιμά τους επιβιώσαντες από τον καρκίνο

Την Κυριακή, 2 Ιουνίου, ασθενείς και άτομα μακροχρόνια ελεύθερα νόσου σε όλο τον κόσμο, συγκεντρώθηκαν στις τοπικές κοινότητες ή και στο Διαδίκτυο, για να χαιρετίσουν όλους τους επιβιώσαντες από τον καρκίνο, να τιμήσουν την μνήμη όσων φίλων και συγγενών έχουν φύγει και να ευαισθητοποιήσουν το κοινό και τις εθνικές κυβερνήσεις για τις προκλήσεις που θέτει σήμερα η επιβίωση από τον καρκίνο.

Η Παγκόσμια Ημέρα Επιβίωσης από τον Καρκίνο “Survivors Day” είναι μια ετήσια παγκόσμια γιορτή ζωής που διεξάγεται την πρώτη Κυριακή του Ιουνίου. Εκατοντάδες πόλεις σε όλο τον κόσμο διοργάνωσαν εορτασμούς για να τιμήσουν τους επιβιώσαντες από τον καρκίνο, να ευαισθητοποιήσουν για τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιβιώσαντες και να γιορτάσουν τη ζωή.

national-cancer-survivors-day«Η Παγκόσμια Ημέρα Επιβίωσης από τον Καρκίνο είναι μια ευκαιρία για τους ανθρώπους να συμπαρασταθούν στους επιβιώσαντες στην κοινότητά τους, στην εταιρεία ή την οργάνωσή τους, και να δεσμευτούν για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της επιβίωσης, που είναι πολλές και επιτακτικές», δήλωσε η Πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου (ΕΛΛΟΚ), κα Καίτη Αποστολίδου. «Είναι η ημέρα που όχι μόνον θα γιορτάσουμε τη ζωή, αλλά και θα διεκδικήσουμε πόρους, έρευνα και νομοθεσία σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των επιβιωσάντων, τη σωματική και ψυχο-κοινωνική αποκατάσταση, την ταχεία και ομαλή επιστροφή στην εργασία και την κοινωνική ζωή, και κυρίως να διεκδικήσουμε τη μείωση του έμμεσου οικονομικού βάρους του καρκίνου στους ασθενείς και τις οικογένειες τους, που απορροφά οικονομίες μιας ζωής».

«Είναι, επίσης, η μέρα για να γιορτάσουμε τη ζωή, για να χαρούμε που είμαστε καλά, που είμαστε μαζί με συγγενείς και φίλους, και μπορούμε να στηρίζουμε όσους τώρα διαβαίνουν το μονοπάτι του καρκίνου. Ζούμε σε μια νέα εποχή επιβίωσης από τον καρκίνο τα τελευταία 20 χρόνια. Τα ποσοστά θνησιμότητας από τον καρκίνο μειώνονται σταθερά και οι επιβιώσαντες ζουν περισσότερο από ποτέ άλλοτε, έχουμε νέες πιο αποτελεσματικές θεραπείες, έχουμε νέες ακριβέστερες μεθόδους διάγνωσης, νέους τρόπους φροντίδας. Αναγνωρίζουμε όλες τις δυσκολίες και τον πόνο της διάγνωσης και της θεραπείας, αλλά η ζωή μετά τον καρκίνο μπορεί επίσης να είναι όμορφη, ουσιαστική και εμπνευσμένη. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να γιορτάσουμε».

Η ΕΛΛΟΚ και τα μέλη της συμμετείχαν στην Παγκόσμια Ημέρα Επιβίωσης από τον Καρκίνο με τοπικές εκδηλώσεις και ένα βίντεο με τις ιστορίες έξι επιβιωσάντων, νεότερων και μεγαλύτερων, από κοινούς και σπάνιους καρκίνους. Είναι ιστορίες θάρρους, αγάπης για τη ζωή, πόνου που μετουσιώθηκε σε δράση, συμπαράστασης σε άλλους ασθενείς. Μπορείτε να δείτε το βίντεο εδώ

Ταυτόχρονα, η Παγκόσμια Ημέρα Επιβίωσης είναι και ημέρα διεκδίκησης. Οι επιβιώσαντες έχουν ανάγκες που είναι άγνωστες ακόμη και στην ιατρική τους ομάδα, στους περισσότερους εμπειρογνώμονες που ασχολούνται με τον σχεδιασμό πολιτικών υγείας, απασχόλησης, κατάρτισης, πρόνοιας. Η ΕΛΛΟΚ θέλει να υπενθυμίσει, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και των λοιπών συναρμόδιων Υπουργείων και φορέων, την ανάγκη θεσμοθέτησης συγκεκριμένων πολιτικών που να αντιμετωπίζουν τις ανάγκες των επιβιωσάντων από καρκίνο:

  1. Παρακολούθηση των επιβιωσάντων, διαχείριση των μακροχρόνιων επιπτώσεων και εξατομικευμένη και ενσωματωμένη στο πρόγραμμα θεραπείας τριτογενή πρόληψη με ενεργό συμμετοχή των επιβιωσάντων και των συγγενών τους.
  2. Βελτίωση της έγκαιρης διαπίστωσης των αναγκών των ασθενών και της πρόσβασής τους σε υπηρεσίες αποκατάστασης, ψυχο-κοινωνικής και ανακουφιστικής φροντίδας.
  3. Ολοκληρωμένη διεπιστημονική προσέγγιση της θεραπείας σε συντονισμό με τους παροχείς υπηρεσιών υγείας και τις υπηρεσίες στην κοινότητα.
  4. Για παιδιά, εφήβους και νεαρούς ενήλικες επιβιώσαντες, χρειάζεται πρόβλεψη των μακροχρόνιων επιπτώσεων του καρκίνου στην υγεία και την ψυχο-κοινωνική τους κατάσταση και η αντιμετώπισή τους οφείλει να έχει προβλεφθεί και να αντιμετωπίζεται με συγκεκριμένα μέτρα.
  5. Απαιτείται περισσότερη έρευνα στον τομέα της επιβίωσης από τον καρκίνο για τη δημιουργία δεδομένων σχετικά με τις μακροχρόνιες επιπτώσεις του καρκίνου, καθώς και για τον αντίκτυπο και τη σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων υποστηρικτικής φροντίδας, αποκατάστασης, ανακουφιστικής και ψυχοκοινωνικής φροντίδας.

Πηγή
Σύνοψη συστάσεων πολιτικής προς τις εθνικές κυβερνήσεις και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή:
Survivorship and rehabilitation: policy recommendations for quality improvement in cancer survivorship and rehabilitation in EU Member States-Joint Action on Cancer Control (CanCon)