Η κρέμα C-Derm “αγκαλιάζει” το δέρμα των ψωριασικών ασθενών

Αποτελέσματα έρευνας που διεξήχθη πρόσφατα στο Νοσοκομείο “Ανδρέας Συγγρός”  

Πολύς κόσμος δεν γνωρίζει ότι η ψωρίαση δεν είναι μεταδοτική. Οι ασθενείς νιώθουν άβολα, ζουν την κοινωνική στιγματοποίηση και βλέπουν πολλές φορές τους απέναντί τους να κάνουν ένα βήμα πίσω, μόλις αντιληφθούν τα σημάδια της εν λόγω πάθησης στο σώμα τους. Η απομόνωση, η ψυχολογική πίεση, η απογοήτευση κυριαρχούν πολλές φορές στη διαφορετική καθημερινότητα των πασχόντων… 

Όλες οι σύγχρονες θεραπείες στοχεύουν εξίσου στην αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος και στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των ασθενών. Ο βαθμός ικανοποίησης των ασθενών από τη θεραπεία που λαμβάνουν, είναι επίσης ένας σημαντικός παράγοντας, τόσο για την επίτευξη της καλύτερης καθημερινότητάς τους, όσο και για τη συμμόρφωσή τους στην ενδεδειγμένη φαρμακευτική αγωγή.
Όταν οι συνέπειες μίας νόσου είναι ορατές στους τρίτους, αυτό δημιουργεί ένα επιπλέον ψυχολογικό φορτίο, που επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τους ασθενείς. Αυτό συμβαίνει με τους πάσχοντες από ψωρίαση, καθώς οι δερματικές βλάβες, συνέπεια της πάθησής τους, δυσχεραίνουν σημαντικά τις διαπροσωπικές τους σχέσεις. Ειδικά σε μία χώρα όπως η Ελλάδα, όπου το ντύσιμο είναι ελαφρύ το μεγαλύτερο διάστημα του χρόνου λόγω του μεσογειακού κλίματος, τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα, καθώς τα “σημάδια της νόσου”, τα οποία μπορούν να εμφανιστούν σε οποιοδήποτε σημείο του δέρματος, δύσκολα μπορούν να καλυφθούν.
Όλα τα παραπάνω προσδίδουν ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα στα αποτελέσματα πρόσφατης έρευνας που διεξήχθη στο Νοσοκομείο Αφροδίσιων και Δερματικών Νόσων “Ανδρέας Συγγρός” και τα οποία κατέδειξαν ότι η χρήση της κρέμας C-Derm με 50% μουρουνέλαιο, είναι αποτελεσματική και ασφαλής στην ψωρίαση κατά πλάκας και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως συμπληρωματική τοπική θεραπεία, καθώς βελτιώνει σημαντικά την εικόνα και την προσωπική ζωή των πασχόντων.

Η έρευνα
Η έρευνα διεξήχθη στο Νοσοκομείο “Ανδρέας Συγγρός” και πήραν μέρος 27 ασθενείς, από τον Δεκέμβριο του 2017 έως τον Ιούνιο του 2018. Ο πρωταρχικός στόχος της ήταν να αξιολογηθεί η βελτίωση των ασθενών με ψωριασικές δερματικές βλάβες, χρησιμοποιώντας C-Derm κρέμα μουρουνέλαιου 50% δυο φορές ημερησίως σε καθαρό και στεγνό δέρμα για διάρκεια 30 ημερών. Η κρέμα C-Derm της εταιρείας Cana Laboratories περιέχει 50% μουρουνέλαιο, 10% οξείδιο του ψευδαργύρου, όπως επίσης βιταμίνες Ε και C. Δευτερεύοντες στόχοι ήταν να αξιολογηθεί η ικανοποίηση των ασθενών με ψωριασικές δερματικές βλάβες που χρησιμοποίησαν C-Derm κρέμα μουρουνέλαιου 50% και να καταγραφούν πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες που μπορεί να συνδέονται με τη χρήση της.

Τα κριτήρια ένταξης στην έρευνα αφορούσαν ενήλικες ασθενείς > 18 ετών με βλάβες δερματικές εξαιτίας της ψωρίασης και ασθενείς που λαμβάνουν C-Derm κρέμα μουρουνέλαιου 50% ως τη μόνη τοπική θεραπεία για την ψωρίαση. Το πρωτεύον καταληκτικό σημείο ήταν η μέση μεταβολή του Δείκτη Έκτασης και Σοβαρότητας της Ψωρίασης (Psoriasis Area Severity Index, PASI) από την αρχική επίσκεψη έως το τέλος της παρακολούθησης, μετά από 4 εβδομάδες.

Στην έρευνα πήραν μέρος 27 ασθενείς, 67% άνδρες και 33% γυναίκες. Το 60% αφορούσε ηλικίες από 45 έως 64 έτη. Το 74% ήταν έγγαμοι και το 26% άγαμοι και το 85% μέσου και ανώτερου μορφωτικού επιπέδου.
Υπεύθυνος της έρευνας ήταν ο Καθηγητής Δερματολογίας – Αφροδισιολογίας Αλέξανδρος Στρατηγός και οι συνεργάτες του κ.κ. Χαριτωμένη Βαβούλη και Ελένη Χατζηδημητρίου.

Τα αποτελέσματα
Σύμφωνα με τα στοιχεία της μελέτης, συχνότερη θέση εντόπισης της νόσου ήταν τα άνω άκρα, ενώ τα κάτω παρουσίαζαν τη δεύτερη μεγαλύτερη συχνότητα. Πιο συγκεκριμένα, το 85% των ασθενών είχαν ψωρίαση στα άνω άκρα, 81% στα κάτω άκρα, το 52% στον κορμό και το 59% στο κεφάλι. Σημειώνεται ότι οι αριθμοί αυτοί δεν αφορούν κατ’ ανάγκη ξεχωριστά σύνολα ασθενών, καθώς ένας ασθενής ενδέχεται να παρουσιάζει συμπτώματα σε πολλαπλά σημεία του σώματος.

Το μεγαλύτερο ποσοστό βελτίωσης ανά περιοχή παρουσίασαν τα κάτω άκρα με 73%, τα άνω άκρα με 57%, το κεφάλι με 56% και ο κορμός με 50%.

Σύμφωνα με την κλίμακα Physician’s Global Assessment (PGA), όπου ο βαθμός 4 αντιστοιχεί σε πολύ σοβαρή ψωρίαση, ο 3 σε σοβαρή, ο 2 σε μέτρια, ο 1 σε ήπια και ο 0 σε καθόλου, το 40% των ασθενών με βαθμό 2 μετέπεσαν στο 0, το 30% με βαθμό 2 στο 1, το 20% με βαθμό 3 στο 2, το 10% από 3 σε 1 και το 4% χωρίς μεταβολή λόγω μη ολοκλήρωσης της θεραπείας.

Επιπλέον, σύμφωνα με τον δείκτη Psoriasis Area Severity Index (PASI), το 85% παρουσίασε βελτίωση, ενώ το 15% διέκοψε λόγω μυρωδιάς της κρέμας.

Μεγάλο ποσοστό ικανοποίησης των ασθενών!
Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της έρευνας οι ασθενείς κλήθηκαν να συμπληρώσουν ένα σχετικό ερωτηματολόγιο, ώστε να καταγραφεί ο βαθμός ικανοποίησής τους από τη χρήση της C-Derm κρέμας μουρουνέλαιου 50%.

Η ανάλυση των αποτελεσμάτων κατέδειξε:
Ικανοποίηση των ασθενών από την υφή της κρέμας: Το 81% δήλωσε πολύ έως απόλυτα ικανοποιημένο.
Απορροφητικότητα της κρέμας: Το 67% των συμμετεχόντων δήλωσε πολύ έως απόλυτα ικανοποιημένο, ενώ ένα 33% δήλωσε μέτρια ικανοποιημένο.
Χρόνος δράσης της κρέμας: Το 56% των συμμετεχόντων δήλωσε πολύ έως απόλυτα ικανοποιημένο, το 26% μέτρια ικανοποιημένο, ενώ ένα ποσοστό της τάξεως του 18% δήλωσε λίγο έως καθόλου ικανοποιημένο.

Το σημαντικότερο στοιχείο της έρευνας είναι το γεγονός ότι το 93% των ασθενών που συμμετείχαν στην έρευνα, δήλωσε πως είδε από μικρή έως μεγάλη βελτίωση στην εικόνα και την προσωπική του ζωή από τη χρήση της C-Derm κρέμας μουρουνέλαιου 50%!Abbvie
GSK