Διαφορετικότητα και Συμπερίληψη στο εργασιακό περιβάλλον
Plan Be Mag
Απόψεις

Διαφορετικότητα, Συμπερίληψη και Ισότητα στο εργασιακό περιβάλλον μέσα από τη ματιά της εταιρικής επικοινωνίας

Θα ήθελα να δανειστώ μία φράση που θεωρώ πως αποτελεί τη βάση, πάνω στην οποία θα πρέπει να χτιστεί όλη η κοσμοθεωρία μας σε σχέση με την Διαφορετικότητα, τη Συμπερίληψη, την Ισότητα, και την εφαρμογή τους στο εργασιακό περιβάλλον: «Η ικανότητά μας να επιτύχουμε ενότητα στο πλαίσιο της διαφορετικότητας, θα είναι η ομορφιά, αλλά και η δοκιμασία του πολιτισμού μας». Αυτά τα λόγια ειπώθηκαν από τον Μαχάτμα Γκάντι, έναν άνθρωπο που έκανε αποστολή της ζωής του τα πολιτικά δικαιώματα και την ελευθερία, και περιέχουν την ουσία τού τι σημαίνει να δίνουμε αξία στη διαφορετικότητα και να προάγουμε την ενσωμάτωση όλων στην κοινωνία μας.

Θα ήθελα να δανειστώ μία φράση που θεωρώ πως αποτελεί τη βάση, πάνω στην οποία θα πρέπει να χτιστεί όλη η κοσμοθεωρία μας σε σχέση με την Διαφορετικότητα, τη Συμπερίληψη, την Ισότητα, και την εφαρμογή τους στο εργασιακό περιβάλλον: «Η ικανότητά μας να επιτύχουμε ενότητα στο πλαίσιο της διαφορετικότητας, θα είναι η ομορφιά, αλλά και η δοκιμασία του πολιτισμού μας». Αυτά τα λόγια ειπώθηκαν από τον Μαχάτμα Γκάντι, έναν άνθρωπο που έκανε αποστολή της ζωής του τα πολιτικά δικαιώματα και την ελευθερία, και περιέχουν την ουσία τού τι σημαίνει να δίνουμε αξία στη διαφορετικότητα και να προάγουμε την ενσωμάτωση όλων στην κοινωνία μας.

γράφει η Μελίνα Θωμαΐδου, Head of Communications & Patient Relations, AbbVie Ελλάδας

Η ομορφιά του πολιτισμού μας, που γίνεται ολοένα και πιο παγκόσμιος, αποτελείται από ένα συνονθύλευμα ιδεών και πολιτισμών, όπου όλοι μπορούν να εκφράσουν τις πεποιθήσεις τους. Μιλάμε, όμως, για αλλαγή κουλτούρας, νοοτροπίας και τρόπου σκέψης, και αυτή είναι μία διαδικασία που απαιτεί χρόνο, υπομονή και επιμονή. Αποτελεί πρόκληση που όχι μόνο τα θεσμικά όργανα και οι πολίτες, αλλά και οι εταιρείες καλούνται να διαχειριστούν.

Η προσέγγισή μας για την ενσωμάτωση και τη διαφορετικότητα έχει ως στόχο την εξάλειψη κάθε είδους διάκρισης στον χώρο εργασίας, και την προώθηση, διάδοση και εφαρμογή αρχών που δεν αποκλείουν καμία έκφραση διαφορετικότητας. Ενδεικτικά, μιλάμε για την ηλικία, την αναπηρία ή την κατάσταση υγείας, το γένος και τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την οικογενειακή ή κοινωνική κατάσταση, τη φυλή (συμπεριλαμβανομένης της εθνότητας, της εθνικότητας ή του χρώματος), τις πολιτικές απόψεις, τις θρησκευτικές πεποιθήσεις, την πολιτιστική κληρονομιά, την κοινωνικοοικονομική κατάσταση και κάθε άλλο προσωπικό χαρακτηριστικό.

Ως διεθνής εταιρεία με επιχειρηματικές δραστηριότητες σε πολλές χώρες, η ακεραιότητα, η επιτυχία και η ικανότητά μας να καινοτομούμε συνδέονται άρρηκτα με τα πολλαπλά προσόντα και τις εμπειρίες ενός πολυπολιτισμικού εργασιακού περιβάλλοντος. Η διοίκηση και οι εργαζόμενοι, σε όλα τα επίπεδα, είναι υπεύθυνοι για τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος χωρίς διακρίσεις, στο οποίο όλα τα άτομα –με τις ξεχωριστές δεξιότητες, εμπειρίες και προοπτικές τους– μπορούν να συνεργαστούν για τη δημιουργία μιας κουλτούρας διαφορετικότητας. Όταν γίνεται σωστή διαχείριση, η διαφορετικότητα καθίσταται μια πραγματική ευκαιρία για σημαντική πολιτιστική αλλαγή και εξέλιξη.

Οι λέξεις, οι εικόνες και τα κανάλια που χρησιμοποιούνται στην ενδοεταιρική επικοινωνία των επιχειρήσεων καθορίζουν σημαντικά το αίσθημα του ανήκειν, την αφοσίωση και την ένταξη ή μη που βιώνουν οι εργαζόμενοι. Σε ένα περιβάλλον διαφορετικότητας, οφείλουμε να διασφαλίσουμε ότι είμαστε πραγματικά συμπεριληπτικοί στον τρόπο που επικοινωνούμε. Ωστόσο, αυτό που πρέπει να λάβουμε υπ’ όψιν μας είναι ότι κάθε μεγάλη αλλαγή ξεκινάει πρώτα από εμάς τους ίδιους.

Η αποφασιστικότητα, η πίστη στο όραμα, η αφοσίωση και η επιμονή κάθε ανθρώπου είναι αυτά που δημιουργούν τη δυναμική, ώστε να επιταχυνθούν οι διεργασίες για να διαμορφώσουμε μια κοινωνία με περισσότερο σεβασμό, με περισσότερες επιλογές και περισσότερη αποδοχή. Η αλλαγή ξεκινάει από εμένα, από εσένα, και καταλήγει στις μεγαλύτερες κοινωνικές και εργασιακές ομάδες.

Ως εταιρεία δεν αποδεχόµαστε απλώς τη διαφορετικότητα, και η αποδοχή αυτή δεν είναι µια ακόµη πρωτοβουλία. Είναι φιλοσοφία, είναι στάση ζωής.

Και μιλώντας για εργασιακό περιβάλλον, στην AbbVie, μια βιοφαρμακευτική εταιρία που προωθεί την καινοτομία και συμβάλλει θετικά στη φροντίδα της υγείας των ανθρώπων εστιάζοντας στην έρευνα, είναι ξεκάθαρο πως η καινοτομία έρχεται μέσα από την ποικιλομορφία, και όχι μέσα από την ομοιομορφία. Ως εταιρεία δεν αποδεχόμαστε απλώς τη διαφορετικότητα, και η αποδοχή αυτή δεν είναι μια ακόμη πρωτοβουλία. Είναι φιλοσοφία, είναι στάση ζωής, είναι επιλογή, καθώς μέσα από την αφομοίωση, την αξιοποίηση και τη συνεργασία διαφορετικών προσωπικοτήτων, μπορεί να έρθει ένα πολυδιάστατο αποτέλεσμα και ένα ουσιαστικό όραμα απαλλαγμένο από στερεοτυπικές αντιλήψεις.

Άλλη μία σημαντική έκφανση του συμπεριληπτικού μας περιβάλλοντος και της κουλτούρας μας υπέρ της ισότητας είναι και η γυναικεία ενδυνάμωση. Το θέμα της έμφυλης ισότητας και η απόρριψη στερεοτυπικών πεποιθήσεων που διαχωρίζουν ηγετικές θέσεις με βάση το φύλο. Η αναφορά μας στη λέξη ΓΥΝΑΙΚΑ δεν θα πρέπει να προσδιορίζει μόνο την κοινωνική της ταυτότητα, αλλά και την υπόστασή της ως πλήρως ισότιμη επαγγελματική οντότητα.

Στην AbbVie, η επιλογή των ανθρώπων σε ηγετικές θέσεις γίνεται απολύτως αξιοκρατικά, σύμφωνα με τις δεξιότητές τους, τις επιθυμίες τους, την εκπαίδευσή τους, χωρίς επιπρόσθετες επεξηγήσεις ή σημειώσεις για την ιδιότητα τους. Η επαγγελματική ενδυνάμωση των γυναικών και η καλλιέργεια συμπεριληπτικής κουλτούρας επαναλαμβάνω πως αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για εμάς, και πέρα από την εδραίωση πολιτικών ισότητας στον οργανισμό μας, οι γυναίκες εργαζόμενες στην AbbVie έχουμε παράλληλα στόχο την ευαισθητοποίηση της ευρύτερης κοινωνίας στα θέματα της έμφυλης ισότητας, αναδεικνύοντας μέσα από στοχευμένες πρωτοβουλίες τις δικές μας καλές πρακτικές.

Κλείνοντας, θα ήθελα να επισημάνω πώς είναι πολύ σημαντικό να καλλιεργείται από νωρίς η έννοια της αποδοχής του διαφορετικού. Οφείλουμε να παραδώσουμε στις επόμενες γενιές πιο συμπεριληπτικές επαγγελματικές και κοινωνικές δομές, μόνο έτσι θα καταφέρουμε να επιτύχουμε την πολυπόθητη αλλαγή νοοτροπίας. Άλλωστε, η ίδια η ζωή είναι γεμάτη αντιθέσεις, αντιφάσεις και ακόμα και ο ίδιος μας ο εαυτός κρύβει πολλές και διαφορετικές πτυχές.

Ας αγκαλιάσουμε, λοιπόν, και ας αποδεχτούμε πρώτα εμάς, για να μπορέσουμε και εμείς με τη σειρά μας να αποδεχτούμε το υπόλοιπο σύνολο.