Από σήμερα η εγγραφή στον Προσωπικό Γιατρό από τα φαρμακεία | Επικαιρότητα Υγείας - planbemag.gr
Plan Be Mag
Επικαιρότητα Υγείας

Από σήμερα η εγγραφή στον Προσωπικό Γιατρό από τα φαρμακεία

Ξεκινάει σήμερα το απόγευμα η εγγραφή των πολιτών στον Προσωπικό Γιατρό και από τα φαρμακεία. Ειδικότερα, από σήμερα το απόγευμα οι πολίτες θα μπορούν να πηγαίνουν στα φαρμακεία και πραγματοποιούν την εγγραφή τους.

Έτσι, ο πολίτης πλέον θα εγγράφεται με ελεύθερη επιλογή σε Προσωπικό Ιατρό, με 3 διαφορετικούς τρόπους:

  1. Μέσω της πλατφόρμας εγγραφής σε προσωπικό ιατρό (https://ehealth.gov.gr/p-rv/p), όπου η είσοδος γίνεται με τους κωδικούς taxisnet και τον ΑΜΚΑ του πολίτη.
  2. Αυτοπροσώπως σε δομή υγείας ΠΦΥ ή σε προσωπικό ιατρό, φέροντας μαζί του τον ΑΜΚΑ του και, προς απλή επίδειξη, έγγραφο ταυτοποίησης (π.χ. Δελτίο Ταυτότητας) ή φωτοαντίγραφο.
  3. Στο φαρμακείο της γειτονιάς του, φέροντας μαζί του τον ΑΜΚΑ του και, προς απλή επίδειξη, έγγραφο ταυτοποίησης (π.χ. Δελτίο Ταυτότητας) ή φωτοαντίγραφο.

Ο θεσμός του Προσωπικού Γιατρού είναι μία δωρεάν παροχή σε όλους τους πολίτες, οι οποίοι για πρώτη φορά θα έχουν Σύμβουλο Υγείας για θέματα αγωγής υγείας, πρόληψης, διάγνωσης, θεραπείας και καθοδήγησής τους σε σοβαρά προβλήματα υγείας.