Διάκριση της BMS στα “Diamonds of the Greek Economy” για τη θετική συνεισφορά της στην Ελληνική Οικονομία | Επικαιρότητα Υγείας - planbemag.gr
Plan Be Mag
Επικαιρότητα Υγείας

Διάκριση της BMS στα “Diamonds of the Greek Economy” για τη θετική συνεισφορά της στην Ελληνική Οικονομία

Ως μία από τις υγιέστερες επιχειρήσεις στην Ελλάδα για το 2021 αναδείχθηκε η βιοφαρμακευτική εταιρεία Bristol Myers Squibb, κατά την τελετή απονομής των διακρίσεων “Diamonds of the Greek Economy”, την οποία διοργανώνει η New Times Publishing. Το βραβείο παρέλαβε ο Νίκος Κατερέλος, Οικονομικός Διευθυντής της Bristol Myers Squibb Ελλάδας, αφιερώνοντας τη διάκριση σε όλους τους εργαζόμενους της εταιρείας για την αφοσίωσή τους στην επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων της.

Με τη διάκριση αυτή, η BMS αναγνωρίζεται ως παράδειγμα υγιούς επιχειρηματικότητας, ξεχωρίζοντας για τη δυναμική αναπτυξιακή πορεία της μεταξύ επιχειρήσεων από όλο το φάσμα της βιομηχανίας, του εμπορίου, της ναυτιλίας και του τουρισμού. Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε βάσει συγκεκριμένων οικονομικών δεικτών και κριτηρίων, όπως κερδοφορία, δανειακή επιβάρυνση, ρευστότητα, σχέση ιδίων προς ξένα κεφάλαια, επενδυόμενα κεφάλαια κ.ά., ενώ λήφθηκε υπ’ όψιν η δραστηριότητα της εταιρείας σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού και εταιρικής υπευθυνότητας.

Η Ελισάβετ Προδρόμου, Γενική Διευθύντρια Bristol Myers Squibb Ελλάδας, δήλωσε: «Η αναγνώριση της Bristol Myers Squibb από τον καταξιωμένο θεσμό Diamonds of the Greek Economy, μας χαροποιεί ιδιαίτερα, καθώς επιβεβαιώνει ότι η επιχειρηματική στρατηγική μας συνδυάζει επιτυχώς τις αρχές της επιστημονικής και της επιχειρηματικής αριστείας για τη δημιουργία ενός οικονομικά εύρωστου και κοινωνικά υπεύθυνου οργανισμού. Είναι πολύ σημαντικό να συνεχίζουμε να αναδεικνύουμε την υγιή επιχειρηματικότητα και να τιμούμε τις επιχειρήσεις που τη δύσκολη αυτή περίοδο, αποτελούν παράδειγμα θετικής συνεισφοράς στην οικονομία της χώρας μας».

Τη φετινή τελετή απονομής υποστήριξαν, θέτοντάς την υπό την αιγίδα τους, το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ), η πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ, ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Αττικής-Πειραιώς (ΣΒΑΠ), ο Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (Σ.Θ.Ε.Β), ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Κρήτης, το Ελληνο-Γερμανικό Επιμελητήριο και το Ελληνο-Κινεζικό Επιμελητήριο.