Διετές Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ Υπουργείων Υγείας Ελλάδας και Κύπρου | Επικαιρότητα Υγείας - planbemag.gr
Plan Be Mag
Επικαιρότητα Υγείας

Διετές Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ Υπουργείων Υγείας Ελλάδας και Κύπρου

Ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης υπέγραψε σήμερα Παρασκευή, 15 Απριλίου 2022 στην Κύπρο, διετές Μνημόνιο Συνεργασίας με τον Κύπριο ομόλογο του, Μιχάλη Χατζηπαντέλα.

Το Μνημόνιο Συνεργασίας υπογράφηκε παρουσία του Προέδρου του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) Θεοκλή Ζαούτη και του Γενικού Γραμματέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Μάριου Θεμιστοκλέους, στο πλαίσιο της πολιτικής του Υπουργείου Υγείας για περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας με το Υπουργείο Υγείας της Κύπρου και της Συμφωνίας Συνεργασίας στον τομέα της Υγείας και της Ιατρικής Επιστήμης που υπεγράφη το 1987.

Το Μνημόνιο, που έχει ως σκοπό την ανάπτυξη και προσφορά ποιοτικών υπηρεσιών υγείας στους πολίτες των δύο χωρών, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, δράσεις που αφορούν στην ανταλλαγή καλών πρακτικών και τεχνογνωσίας για αναβάθμιση των υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας των δύο χωρών, την ανίχνευση αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό, την υλοποίηση προγραμμάτων ανταλλαγής προσωπικού και τη συνεργασία σε κεντρικό επίπεδο για παραγγελίες και προμήθειες φαρμάκων, κυρίως ογκολογικών.

Επίσης, περιλαμβάνει δράσεις σχετικά με την ανίχνευση εκπαιδευτικών αναγκών και την επιμόρφωση των στελεχών των δύο Υπουργείων, με στόχο την αποδοτικότερη οργάνωση και βελτιστοποίηση των διαδικασιών και των μεθόδων ανάπτυξης της παροχής υπηρεσιών Υγείας προς τους πολίτες της Ελλάδας και της Κύπρου.

Στόχος του Μνημονίου είναι η διαμόρφωση κοινού μετώπου για την προστασία της Δημόσιας Υγείας στα δύο κράτη και η ανάπτυξη και ενδυνάμωση της επιστημονικής συνεργασίας σε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

Ο Υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης, δήλωσε: «Με πολύ μεγάλη χαρά είμαστε εδώ, προκειμένου να εγκαινιάσουμε μια νέα, πιο θεσμοθετημένη συνεργασία στο κομμάτι της Υγείας. Το Μνημόνιο έχει μια πιο ολιστική προσέγγιση, προκειμένου να γίνει ανταλλαγή κοινών πρακτικών στο κομμάτι της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, αντίστοιχα, όμως, έχει κεφάλαια ιδιαιτέρως σημαντικά στο κομμάτι των νοσοκομειακών λοιμώξεων και επιτήρησης, αλλά και στο σκέλος των φαρμακευτικών δαπανών».

O κ. Χατζηπαντέλας, σε δηλώσεις του μετά την υπογραφή, είπε: «Η επίσκεψη του Έλληνα Υπουργού Υγείας επιβεβαιώνει την αποφασιστικότητα και ειλικρινή μας δέσμευση για περαιτέρω ανάπτυξη των ισχυρών διμερών δεσμών φιλίας και συνεργασίας που έχουμε αναπτύξει. Σήμερα μπορούμε να είμαστε περήφανοι για την οικοδόμηση μιας εξαιρετικής διμερούς σχέσης, η οποία συνεχώς ενισχύεται και αναβαθμίζεται, όπως καταδεικνύεται και από τη σημερινή υπογραφή των σημαντικών Μνημονίων Συνεργασίας μεταξύ των Υπουργείων Υγείας».

Το Μνημόνιο Συναντίληψης προνοεί ανταλλαγή εμπειρογνωμοσύνης σε θέματα επιτήρησης και ελέγχου λοιμωδών νοσημάτων, με συχνή και απευθείας επικοινωνία του προσωπικού των αντίστοιχων φορέων τμημάτων, καθώς και συνεργασία στον σχεδιασμό στρατηγικών σχεδίων για λοιμώδη νοσήματα, με ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα μικροβιακής ανθεκτικότητας και νοσοκομειακών λοιμώξεων.

Παράλληλα, υπογράφτηκε Μνημόνιο Συναντίληψης μεταξύ του ΕΟΔΥ και των Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας (Ι.Υ και Υ.Δ.Υ.) για συνεργασία στον τομέα της Δημόσιας Υγείας.