Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών: Κατ' εξαίρεσιν χορήγηση 3ης δόσης σε εφήβους 12-17 ετών για εκπαιδευτικούς λόγους | Επικαιρότητα Υγείας - planbemag.gr
Plan Be Mag
Επικαιρότητα Υγείας

Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών: Κατ’ εξαίρεσιν χορήγηση 3ης δόσης σε εφήβους 12-17 ετών για εκπαιδευτικούς λόγους

Η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών, λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι σε χώρες του εξωτερικού η πρώτη αναμνηστική (3η) δόση αποτελεί προϋπόθεση για την παρακολούθηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, αποφασίζει τη χορήγηση της σε εφήβους ηλικίας 12-17 ετών πριν τη μετάβασή τους στις χώρες αυτές.

Μέχρις ότου η διαδικασία γίνει πλήρως αυτοματοποιημένη, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να στείλουν αίτημα μέσω του ιατρού τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση emvinfo@moh.gov.gr για την κατ’ εξαίρεση χορήγηση πρώτης αναμνηστικής (3ης) δόσης εμβολίου έναντι του κορονοϊού σε εφήβους ηλικίας 12-17 ετών για εκπαιδευτικούς λόγους. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας δεν θα απαιτεί περαιτέρω έγκριση από άλλη Επιτροπή.