Ε.Σ.Α.μεΑ.: Πιο επίκαιρο από ποτέ το αίτημα για Ανεξάρτητη Διαβίωση και καθολική εφαρμογή της υπηρεσίας Προσωπικού Βοηθού | Επικαιρότητα Υγείας - planbemag.gr
Plan Be Mag
Επικαιρότητα Υγείας

Ε.Σ.Α.μεΑ.: Πιο επίκαιρο από ποτέ το αίτημα για Ανεξάρτητη Διαβίωση και καθολική εφαρμογή της υπηρεσίας Προσωπικού Βοηθού

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) χαιρετίζει την 5η Μαΐου, Ευρωπαϊκή Ημέρα Ανεξάρτητης Διαβίωσης, μαζί με όλους τους φορείς και τις οργανώσεις που τη στηρίζουν.

Δέκα χρόνια πριν, το ENIL (European Network of Independent Living – Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ανεξάρτητης Διαβίωσης) μαζί με το EDF (European Disability Forum), πέτυχαν τη θεσμοθέτηση της σημερινής ημέρας από την ΕΕ.

Η 5η Μαΐου είναι ημέρα αφιερωμένη στην Ανεξάρτητη Διαβίωση, που αποτελεί μια διαδικασία ενδυνάμωσης και χειραφέτησης, με ίσες ευκαιρίες, δικαιώματα και πλήρη συμμετοχή σε όλες τις πτυχές της κοινωνίας. Για την επίτευξη αυτών των στόχων, διεκδικούμε την πλήρη άρση όλων των φραγμών που περιορίζουν την ένταξη των ατόμων με αναπηρία στην κοινότητα, όπως προβλέπεται ρητά στο άρθρο 19 της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, καθώς και στο ελληνικό Σύνταγμα (Άρθρο 21), με τους όρους «αυτονομία» και «συμμετοχή».

Το αναπηρικό κίνημα αγωνίζεται για την υλοποίηση της Ανεξάρτητης Διαβίωσης, την αποϊδρυματοποίηση, την πλήρη ένταξη των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις στην κοινότητα και την κοινωνική ζωή, πέρα από οποιεσδήποτε συνθήκες επικρατούν. Η ανάγκη αυτή έγινε ακόμα πιο εμφανής κατά την περίοδο της πανδημίας του COVID-19, με τον εγκλεισμό ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις σε ιδρύματα και κλειστές δομές.

Σήμερα, λοιπόν, είναι απαραίτητη:

  • Η αντικατάσταση της ιδρυματικής περίθαλψης από υπηρεσίες υποστήριξης που βασίζονται στην κοινότητα.
  • Η παρακολούθηση των υπηρεσιών υποστήριξης αναπηρίας για σεβασμό των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις.
  • Η λήψη αποτελεσματικών μέτρων για τη διασφάλιση της ίσης πρόσβασης στην εκπαίδευση, την απασχόληση και την υγεία.

Η Ε.Σ.Α.μεΑ. στηρίζει την καθολική εφαρμογή της υπηρεσίας του προσωπικού βοηθού σε όλη τη χώρα.