Οι αμοιβές των γιατρών για κατ’ οίκον εμβολιασμούς | Επικαιρότητα Υγείας - planbemag.gr
Plan Be Mag
Επικαιρότητα Υγείας

Οι αμοιβές των γιατρών για κατ’ οίκον εμβολιασμούς

Με τροπολογία του υπουργείου Υγείας καθορίζεται η αμοιβή των γιατρών για τους κατ’ οίκον εμβολιασμούς. Σύμφωνα με αυτήν “Για κάθε διενεργούμενο κατ’ οίκον εμβολιασμό καθορίζεται αποζημίωση των ιατρών και των φορέων υλοποίησης του άρθρου 258 του ν. 4798/2021 ύψους είκοσι ευρώ (20€). Για κάθε εμβολιασμό στο ιατρείο καθορίζεται αποζημίωση των ιατρών ύφους τριών ευρώ (3€).

Η αποζημίωση καταβάλλεται από τον ΕΟΠΥΥ, και καλύπτεται με έκτακτη οικονομική επιχορήγηση του ΕΟΠΥΥ από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας, λόγω του κορονοϊού COVID-19 από τις Γενικές Κρατικές Δαπάνες του Υπουργείου Οικονομικών.

Η εν λόγω αποζημίωση είναι ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν νένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ, καθορίζεται η διαδικασία εκκαθάρισης και αποζημίωσης των ιατρών και των φορέων υλοποίησης του άρθρου 268 του ν. 4798/2021 που συμμετέχουν στον εμβολιασμό”.

Ο κατ’ οίκον εμβολιασμός αφορά τους συμπολίτες μας που αδυνατούν να προσέλθουν στα εμβολιαστικά κέντρα και θα γίνεται με το μονοδοσικό εμβόλιο της Johnson & Johnson.

Οι ιδιώτες ιατροί και οι φορείς υλοποίησης διενεργούν με ευθύνη τους τους εμβολιασμούς και καταχωρούν τα στοιχεία των εμβολιασμένων και τη διενέργεια του εμβολιασμού στο Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19.

Δείτε εδώ την τροπολογία.