Ο πρώτος απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας από την Janssen Ελλάδος | Επικαιρότητα Υγείας - planbemag.gr
Plan Be Mag
Επικαιρότητα Υγείας

Ο πρώτος απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας από την Janssen Ελλάδος

Η Janssen Ελλάδος εξέδωσε πρόσφατα την πρώτη Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας με βάση τις οδηγίες Global Reporting Initiative (GRI-G4) – από τα πιο αυστηρά πρότυπα διεθνώς.

Μένοντας πιστή στην αποστολή και στο Όραμά της για προώθηση της επιστήμης προς όφελος των ασθενών και της κοινωνίας γενικότερα, η Janssen παρουσιάζει με λεπτομέρειες μέσω της Έκθεσης Εταιρικής Υπευθυνότητας όλες τις δράσεις, τις πολιτικές και τη θετική επιρροή τους στην ευρύτερη κοινωνία, το περιβάλλον και την τοπική οικονομία, υιοθετώντας τα πιο σύγχρονα και αυστηρά πρότυπα διαφάνειας και εξασφαλίζοντας έτσι την απόλυτα υπεύθυνη λειτουργία της.

Αναλυτικά, στο πλαίσιο της Εταιρικής Υπευθυνότητας, η Janssen Eλλάδος διέθεσε σημαντικό ποσό δωρεών για τα έτη 2014-2015 προς Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και άλλους φορείς για την υποστήριξη ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων. Σκοπός των εν λόγω δωρεών ήταν ουσιαστικά η υλοποίηση πολλών και διαφόρων δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, όπως η αποστολή φαρμάκων από το υγιές απόθεμα της εταιρείας, για την πρωτοβουλία του ΣΦΕΕ “Τράπεζα Φαρμάκων ΣΦΕΕ – Δίκτυο Συλλογής και Δωρεάν Διάθεσης”.

Επιπλέον, δημιούργησε τα “Πράσινα Γραφεία” (Green Offices), μια πρωτοβουλία για την ενθάρρυνση και ευαισθητοποίηση των εργαζομένων για την εφαρμογή “πράσινων”, περιβαλλοντικά φιλικών πρακτικών στο χώρο εργασίας. Στα ίδια πλαίσια, μείωσε το ανθρακικό αποτύπωμα από τα επαγγελματικά ταξίδια και τη λειτουργία των γραφείων, από 1232.62 τόνους CO2 το 2014, σε 1050.41 τόνους CO2 το 2015.

Ακόμα, πραγματοποίησε 170 ώρες εκπαίδευσης σε όλους τους εργαζομένους για το 2015, ενώ στα “συν” της εταιρείας υπήρξε και το γεγονός ότι δεν καταγράφηκε κανένα εργατικό ατύχημα.

Τέλος, σημαντική διάκριση για τη Janssen Ελλάδος υπήρξε και το βραβείο CRI Bronze Award για την επίδοσή της στην εφαρμογή υπεύθυνων πρακτικών, με βάση τον Εθνικό Δείκτη Εταιρικής Ευθύνης (CRIndex).

Όπως υπογράμμισε ο κ. Μάκης Παπαταξιάρχης, Διευθύνων Σύμβουλος της Janssen Ελλάδος Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, “Η δέσμευσή μας προς τους ασθενείς και τους εργαζομένους μας, την κοινωνία, τους εταίρους μας, με στόχο ένα θετικό κοινωνικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα, καθοδηγεί τις δράσεις μας, σύμφωνα πάντα με τις θεμελιώδεις αρχές τού ‘Πιστεύω’ μας. Όλοι εμείς που εργαζόμαστε στη Janssen νοιαζόμαστε για τους ανθρώπους και είμαστε περήφανοι για την πρόοδο και το έργο μας. Παρά τους δύσκολους καιρούς που διανύουμε, βλέπουμε το μέλλον με αισιοδοξία και δεσμευόμαστε ότι κάθε μορφή σχέσης και συνεργασίας με τους κοινωνικούς εταίρους μας υλοποιείται μέσα σε ένα δομημένο πλαίσιο αμοιβαίου σεβασμού, αξιοπιστίας, ακεραιότητας και διαφάνειας”.

Η Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Janssen Ελλάδος (www.janssen.com/greece).