ΡευΜΑζήν: Διαδικτυακό ερωτηματολόγιο για τις συνέπειες του COVID-19 στην καθημερινότητα των ρευματοπαθών | Επικαιρότητα Υγείας - planbemag.gr
Plan Be Mag
Επικαιρότητα Υγείας

ΡευΜΑζήν: Διαδικτυακό ερωτηματολόγιο για τις συνέπειες του COVID-19 στην καθημερινότητα των ρευματοπαθών

Με την από την 30/03/2020 απεσταλμένη επιστολή της στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), η Πανελλήνια Ομοσπονδία ΡευΜΑζήν έχει υποβάλει το αίτημα σχετικά με την επέκταση της υπηρεσίας για τις προγραμματισμένες παραλαβές Φαρμάκων Υψηλού Κόστους από τα φαρμακεία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ στους ασθενείς με ρευματικά νοσήματα. Οι ασθενείς που ακολουθούν θεραπεία με βιολογικούς παράγοντες (οι οποίοι ανήκουν στην κατηγορία των ΦΥΚ) βρίσκονται σε ανοσοκαταστολή, ενώ αρκετοί από αυτούς αντιμετωπίζουν κινητικά προβλήματα, με συνέπεια να καθίσταται επικίνδυνη γι’ αυτούς η προσέλευση και η αναμονή σε κλειστούς χώρους, όπως τα φαρμακεία.

Επίσης, δεδομένης της έντονης ανησυχίας των ασθενών σχετικά τη διαχείριση του νοσήματός τους στο εργασιακό περιβάλλον και λόγω της ασάφειας της υπουργικής εγκυκλίου σχετικά με τα κριτήρια χορήγησης ειδικού σκοπού, η ΡευΜΑζήν προέβη στις 03/04/2020 σε αποστολή επιστολής στο Υπουργείο Υγείας, στο Υπουργείο Εργασίας και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας τη θεσμική προστασία των εργαζομένων ρευματοπαθών, συντασσόμενη έτσι με τις θέσεις της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας, όπως αυτές εκφράστηκαν στην από 20/03/2020 επιστολή της.

Συγκεκριμένα, η Ομοσπονδία αιτήθηκε τη συμπερίληψη των ασθενών με ρευματικά νοσήματα στις «ευπαθείς ομάδες» που δικαιούνται την άδεια ειδικού σκοπού, αναλύοντας τους λόγους που ένας ρευματοπαθής είναι περισσότερο ευάλωτος στον COVID19.

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν το καινοφανές των συνθηκών που καλούμαστε όλοι να αντιμετωπίσουμε εξαιτίας του COVID-19 και αναγνωρίζοντας την ιδιαίτερη επίδραση που μπορεί να έχουν τα έκτακτα μέτρα στους ασθενείς με ρευματικά νοσήματα, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Ασθενών, Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Παιδιών με Ρευματικά Νοσήματα ΡευΜΑζήν προέβη στη διαμόρφωση ενός διαδικτυακού ερωτηματολογίου, με στόχο την καταγραφή των συνεπειών στην καθημερινότητα των ρευματοπαθών. Το ερωτηματολόγιο εξετάζει τομείς, όπως η πρόσβαση στη θεραπεία, η συμμόρφωση σε αυτή, αλλά και οι ψυχοκοινωνικές συνέπειες που αντιμετωπίζουμε στη νέα αυτή κατάσταση.

Βρείτε εδώ το ερωτηματολόγιο:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDXR2Ud9QLkeg8oISyjIkrlJdSzPIQhTXN8rGjOLkQauCefA/viewform?fbclid=IwAR1dMCqAQfJVGRKNcr5- ZRmzGHW1y4yhS0Xd9HzxoFEz82KR4xL1RvrHDWM