Σημαντική βράβευση για την Chiesi Hellas στα «Diversity & Inclusion Awards 2022» | Επικαιρότητα Υγείας - planbemag.gr
Plan Be Mag
Επικαιρότητα Υγείας

Σημαντική βράβευση για την Chiesi Hellas στα «Diversity & Inclusion Awards 2022»

Η Chiesi Hellas διακρίθηκε στα “Diversity & Inclusion Awards 2022”, κατακτώντας το Bronze Award στην κατηγορία “Best Diversity & Inclusion Culture in Pharma” («Καλύτερη κουλτούρα Διαφορετικότητας και Μη Αποκλεισμού στον Φαρμακευτικό Χώρο»). Στην τελετή απονομής παρευρέθησαν τα μέλη της Επιτροπής Διαφορετικότητας, Ισότητας και Μη Αποκλεισμού (Diversity, Equity & Inclusion Committee) της Chiesi Hellas.

Η διάκριση αφορά ένα θεσμό που επιβραβεύει εταιρείες, βάσει του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιούνται, για τη φιλοσοφία και το σύνολο των δράσεων και πρωτοβουλιών που υιοθετούν την αποδοχή της ισότητας, της διαφορετικότητας και του μη αποκλεισμού.

Η Chiesi Hellas, έχοντας δημιουργήσει τις συνθήκες ενός εργασιακού περιβάλλοντος όπου ενθαρρύνονται ο σεβασμός της μοναδικότητας και της αυθεντικότητας της σκέψης του κάθε εργαζομένου, επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της και ως εταιρεία B Corp. Χρησιμοποιεί το επιχειρείν ως δύναμη για το συλλογικό καλό και το πράττει έχοντας πρώτα διαμορφώσει εσωτερικά ένα περιβάλλον συνεργασίας που ενσωματώνει όλους, χωρίς αποκλεισμούς.

Η διάκριση της ελληνικής θυγατρικής συνδέεται με την ενεργή υποστήριξη του Ομίλου Chiesi στους Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs), που έχει θέσει ο ΟΗΕ, με ιδιαίτερη έμφαση στην Υγεία και την Ευημερία, στην Ισότητα των δύο φύλων, στην Αξιοπρεπή εργασία και οικονομική ανάπτυξη.

Από το 2020 έχει συσταθεί η Επιτροπή Διαφορετικότητας, Ισότητας και Μη αποκλεισμού (Diversity, Equity & Inclusion Committee) της Chiesi Hellas, με στόχο την επανεξέταση όλων των πολιτικών στο τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, που εστιάζουν στις προαναφερόμενες αρχές και πρακτικές. Στην κατεύθυνση αυτή, δρομολογείται υλοποίηση δράσεων, όπως η δημιουργία συναφούς εκπαιδευτικού προγράμματος για τις νέες προσλήψεις και η ενίσχυση της εταιρικής κουλτούρας ανατροφοδότησης μέσω της δράσης «Speak Up & Be Heard».

Επιπλέον, ανανεώθηκε ο Κώδικας Δεοντολογίας της Chiesi, με ιδιαίτερη αναφορά στην παροχή ίσων ευκαιριών και την ενίσχυση της διαφορετικότητας και του μη αποκλεισμού ως στοιχείο βιωσιμότητας της εταιρείας. Παράλληλα, με την υιοθέτηση Κώδικα Αλληλεξάρτησης, η εταιρεία φροντίζει να κοινοποιεί τις αρχές της και στους συνεργαζόμενους προμηθευτές της, παρακινώντας τους να λειτουργούν και εκείνοι αντίστοιχα προς όφελος της κοινωνίας.

Ο κ. Σταύρος Θεοδωράκης, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Chiesi Hellas, επισήμανε για τη βράβευση ότι «Ο σεβασμός της προσωπικότητας του κάθε εργαζομένου, σε συνδυασμό με την υιοθέτηση των αρχών της ελεύθερης σκέψης, εξασφαλίζουν μια δίκαιη, ισότιμη και χωρίς αποκλεισμούς ατομική έκφραση. Με αυτό τον τρόπο, όλοι μας συμβάλλουμε στη μετουσίωση του εργασιακού μας χώρου σε χώρο προσφοράς για την κοινωνία και τον συνάνθρωπό μας».