Τι προβλέπει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας περί ΠΦΥ και προσωπικού ιατρού | Επικαιρότητα Υγείας - planbemag.gr
Plan Be Mag
Επικαιρότητα Υγείας

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας περί ΠΦΥ και προσωπικού ιατρού

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας, το οποίο περιλαμβάνει όλες τις αλλαγές στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, αλλά και στον θεσμό του προσωπικού γιατρού, ενώ εμπεριέχει και τις προβλέψεις για τα απογευματινά χειρουργεία με αμοιβή και τις αλλαγές στις συμβάσεις των παρόχων με τον ΕΟΠΥΥ.

Όπως σημειώνεται από το Υπουργείο Υγείας, με το εν λόγω νομοσχέδιο οικοδομείται η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, ενισχύεται το ΕΣΥ και αναδιοργανώνεται ο ΕΟΠΥΥ σε νέα ασθενοκεντρική βάση.

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο:

 • Αναβάθμισης της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και αναδιοργάνωση του ΕΟΠΥΥ, με επίκεντρο τον πολίτη.
 • Διασφάλιση του δικαιώματος όλων των πολιτών να έχουν πρόσβαση σε γιατρό και σε υγειονομικές υπηρεσίες.
 • Καθιέρωση του προσωπικού ιατρού για όλους, ο οποίος θα μπορεί να είναι και πέραν της ειδικότητας της Γενικής Ιατρικής και Παθολογίας. Ο προσωπικός γιατρός θα αναλαμβάνει τη διαχείριση των χρόνιων νοσημάτων και θα επιμελείται της πρόληψης και της ενημέρωσης του προσωπικού ιατρικού φακέλου των ασθενών.
 • Καθιέρωση της ελεύθερης επιλογής προσωπικού γιατρού.
 • Οι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ προσωπικοί γιατροί θα παρέχουν υπηρεσίες στο ιατρείο τους ή κατ’ οίκον, και θα μπορούν να συμμετέχουν στις εφημερίες των μονάδων ΠΦΥ στην περιοχή τους.
  Καθιέρωση κινήτρων για την ενθάρρυνση εγγραφής των πολιτών σε προσωπικό γιατρό.
 • Ο προσωπικός γιατρός θα συμβάλει στην υποστήριξη, στον προσανατολισμό και στην υπεύθυνη καθοδήγηση των ασθενών μέσα στο Σύστημα Υγείας.
 • Νομοθέτηση της υποχρέωσης όλων των ιατρών που απασχολούνται σε ιδιωτικούς φορείς συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ και όλων των γιατρών που εγγράφονται στην ΗΔΙΚΑ και αποκτούν το δικαίωμα συνταγογράφησης φαρμάκων και εξετάσεων, να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε ειδικότητες και σε περιοχές που έχουν σοβαρές ελλείψεις με part time εργασία, η οποία θα αμείβεται από συμφωνημένο τιμολόγιο αποζημίωσης.
 • Ενεργοποίηση και αναβάθμιση του ισχύοντος καθεστώτος των απογευματινών ιατρείων και χειρουργείων. Προσφέρονται στους πολίτες ιατρικές επιλογές εντός του Δημοσίου Συστήματος με καθορισμένο τιμολόγιο. Έτσι οι γιατροί του ΕΣΥ και οι νοσηλευτές βελτιώνουν το εισόδημα τους, οι πολίτες θα έχουν επιλογές με λογική αποζημίωση και τα νοσοκομεία θα έχουν έσοδα.
 • Δημιουργία πλαισίου συνεργασίας με ιδιώτες για την κάλυψη των κενών του ΕΣΥ. Ειδικά στην Περιφέρεια, υπάρχουν τμήματα ιατρικής τεχνολογίας που δεν λειτουργούν ή δεν έχουν αναπτυχθεί, με αποτέλεσμα να υπονομεύεται η λειτουργία των Δημόσιων Δομών. Με τη νέα ρύθμιση, με διαφανείς και συμφέρουσες συμβάσεις οι δημόσιες δομές θα εξασφαλίσουν εξοπλισμό και υπηρεσίες για την κάλυψη των αναγκών του ΕΣΥ.
 • Εισαγωγή ποιοτικών κριτηρίων ως προς την αποζημίωση των ιδιωτών παρόχων του ΕΟΠΥΥ, με στόχο την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στους ασφαλισμένους.
 • Εισαγωγή ποιοτικού rebate ως κινήτρου για τους παρόχους να ανανεώνουν τον εξοπλισμό τους και να βελτιώνουν την ποιότητα των υπηρεσιών τους.
 • Εισαγωγή κλινικού ελέγχου των παρόχων Υγείας του ΕΟΠΥΥ σε πραγματικό χρόνο (real time). Στο έργο αυτό θα συνδράμουν και πιστοποιημένες ελεγκτικές εταιρείες, με στόχο την εξάλειψη της παραβατικότητας.