Στην 82η θέση παγκοσμίως και στην 19η θέση στην Ευρώπη το ΕΚΠΑ στο AD Scientific Index World Top Universities Ranking 2022 | Trend - planbemag.gr
Plan Be Mag
Trend

Στην 82η θέση παγκοσμίως και στην 19η θέση στην Ευρώπη το ΕΚΠΑ στο AD Scientific Index World Top Universities Ranking 2022

Μία πολύ σημαντική διάκριση, που καταδεικνύει το υψηλής ποιότητας και παγκόσμιας επίδρασης και αναγνώρισης ερευνητικό έργο του ΕΚΠΑ, αποτυπώθηκε στα αποτελέσματα της παγκόσμιας ερευνητικής κατάταξης «AD Scientific Index World Top Universities Ranking 2022». Πιο συγκεκριμένα το ίδρυμα καταλαμβάνει την 82η θέση παγκοσμίως μεταξύ των 16.091 Πανεπιστημίων από 216 χώρες που περιλαμβάνονται στην εν λόγω κατάταξη. Επιπροσθέτως βρίσκεται στην 19η θέση μεταξύ των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων και στην 1η θέση μεταξύ των ελληνικών δημόσιων πανεπιστημίων για το 2022.

Η εν λόγω κατάταξη είναι η πρώτη και μοναδική που βασίζεται στους συνολικούς και πρόσφατους δείκτες (της τελευταίας πενταετίας) ερευνητικής παραγωγικότητας των σημαντικότερων επιστημόνων και ερευνητών των Πανεπιστημίων. Πιο συγκεκριμένα η απόδοση, η βαθμολογία και η θέση κάθε Πανεπιστημίου υπολογίζεται με βάση τις βαθμολογίες των δεικτών h-index και i10 και τις αναφορές στο Google Scholar του ερευνητικού του δυναμικού.

Για το 2022 στην κατάταξη συμπεριλήφθηκε το ερευνητικό έργο της τελευταίας πενταετίας 1.019.535 επιστημόνων από 216 χώρες, με 6685 εξ αυτών να είναι Έλληνες Καθηγητές, Ελληνικών Δημόσιων Πανεπιστημίων.

Άλλη μία σημαντική διάκριση για το ΕΚΠΑ αποτελεί το γεγονός ότι έχει συνολικά τον μεγαλύτερο αριθμό επιστημόνων μεταξύ των ελληνικών πανεπιστημίων στην εν λόγω κατάταξη (1440), ενώ εννέα (9) εξ αυτών βρίσκονται στους top 1000 των ερευνητών παγκοσμίως. 

Η κατάταξη των Ελληνικών Πανεπιστημίων στην Κατάταξη «AD Scientific Index World Top Universities Ranking 2022»:

  University

Region

Rank

World

Rank

Scientists in

AD Index

1 National and Kapodistrian University of Athens 17 82 1440
2 Aristotle University of Thessaloniki 144 376 986
3 National Technical University of Athens 181 451 528
4 University of Crete 193 489 346
5 University of Patras (incl University of Western Greece) 221 543 668
6 University of Ioannina 245 609 342
7 Harokopio University of Athens 390 929 81
8 Technical University of Crete 438 1027 128
9 University of Thessaly 520 1238 482
10 Agricultural University of Athens 566 1342 160
11 Democritus University of Thrace 576 1359 293
12 University of West Attica 671 1581 227
13 Hellenic Open University 747 1857 50
14 Athens University of Economics and Business 831 2135 167
15 University of the Aegean 870 2231 201
16 University of Piraeus 878 2255 108
17 Hellenic Mediterranean University 983 2570 96
18 University of Macedonia 1071 2861 49
19 International Helenic University 1121 3054 50
20 University of Western Macedonia 1251 3466 93
21 School of Pedagogical and Technological Εducation 1409 4077 21
22 University of Peloponnese 1481 4493 89
23 Ionian University 1716 5238 39
24 Panteion University of Political and Social Sciences 1724 5270 41

Η κατάταξη των Ελληνικών Πανεπιστημίων στην Κατάταξη «AD Scientific Index World Top Universities Ranking 2022»:

Πηγή: https://www.adscientificindex.com/university-ranking/?country_code=gr

Οι πρώτοι 10 καθηγητές του ΕΚΠΑ στην παγκόσμια κατάταξη AD Science Index:

Α/Α Ονοματεπώνυμο Aντικείμενο Παγκόσμια θέση Τίτλος δημοφιλέστερης δημοσίευσης
1

Christine Κourkoumelis Top 2%

 

 

Natural Sciences / Physics

#120

 

Observation of a new particle in the search for the Standard Model Higgs boson with the ATLAS detector at the LHC

 

2

 

Fassouliotis Dimitris Top 2%

 

 

Natural Sciences / Physics

 

#132

 

Observation of a new particle in the search for the Standard Model Higgs boson with the ATLAS detector at the LHC
3

Paraskevas Paris Sphicas Top 2%

 

Natural Sciences / Physics

 

#226

 

Observation of a new boson at a mass of 125 GeV with the CMS experiment at the LHC

 

4

George P Chrousos Top 2%

 

Medical and Health Sciences / Pediatric Endocrinology and Metabolism

 

#229

 

The concepts of stress and stress system disorders: overview of physical and behavioral homeostasis
5

Niki Saoulidou Top 2%

 

Natural Sciences / Physics

 

#255

Observation of a new boson at a mass of 125 GeV with the CMS experiment at the LHC

 

6

Konstantinos Theofilatos Top 2%

 

Natural Sciences / Physics

 

#256

 

Observation of a new boson at a mass of 125 GeV with the CMS experiment at the LHC
7

Dimitrios Trichopoulos Top 2%

 

Medical and Health Sciences / Epidemiology and Public Health

 

#608

 

Worldwide trends in body-mass index, underweight, overweight, and obesity from 1975 to 2016
8 Antonia Trichopoulou Top 2% President HHF Medical School NKUA

#858

 

Heart disease and stroke statistics–2012 update: a report from the American Heart Association
9

Meletios Athanasios Dimopoulos Top 2%

 

Dean, Clinical Therapeutics, Hematology -Oncology

#996

 

International Myeloma Working Group updated criteria for the diagnosis of multiple myeloma

 

10

 

Gerasimos Filippatos

Medical and Health Sciences / Cardiology

 

#1331

 

ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure 2012: The Task Force for the Diagnosis and Treatment of Acute and Chronic Heart Failure 2012 of the European Society of Cardiology. Developed in collaboration with the Heart Failure Association (HFA) of the ESC

Πηγή:https://www.adscientificindex.com/university/National+and+Kapodistrian+University+of+Athens/

Για την κατάταξη των χωρών χρησιμοποιούνται τέσσερα κριτήρια. Το πρώτο είναι ο αριθμός των επιστημόνων κάθε Πανεπιστημίου στον κατάλογο των 10.000 κορυφαίων επιστημόνων. Το δεύτερο κριτήριο είναι ο αριθμός των επιστημόνων στον κατάλογο των 100.000 με την σημαντικότερη ερευνητική παραγωγή. Το τρίτο είναι ο συνολικός αριθμός των επιστημόνων του Πανεπιστημίου που περιλαμβάνονται στον επιστημονικό κατάλογο AD Scientific Index. Σε περίπτωση ισοβαθμίας μετά την εφαρμογή και των τριών αυτών κριτηρίων, χρησιμοποιείται ως τέταρτο κριτήριο η υψηλότερη παγκόσμια θέση στην κατάταξη μεταξύ των ερευνητών που βρίσκονται στην πρώτη θέση του Ιδρύματος τους. Χρησιμοποιούνται οι συνολικές τιμές των δεικτών H-index και i10-index μαζί με τον αριθμό των αναφορών, καθώς και οι συνολικές τιμές των δεικτών H-index και i10-index των τελευταίων 5 ετών μαζί με τον αριθμό των αναφορών που έλαβαν τα τελευταία 5 έτη. Τα δεδομένα συλλέγοντα από το προφίλ των ερευνητών στο Google Scholar, και τα δεδομένα και η θέση των Ιδρυμάτων επικαιροποιούνται συνεχώς με αποτέλεσμα η εν λόγω κατάταξη να αποδίδει μια δυναμική και όχι στατική εικόνα.

Στον πίνακα 3 αποτυπώνεται η θέση του ΕΚΠΑ στα επιμέρους κριτήρια της κατάταξης. Είναι αξιοσημείωτο ότι στο κριτήριο i10 index βρίσκεται στην 45η θέση παγκοσμίως και στην 8η θέση στην Ευρώπη.

Η θέση του ΕΚΠΑ στα επιμέρους κριτήρια της Κατάταξης AD Science Index: 

Επιμέρους Κριτήρια Θέση μεταξύ των 16085 Πανεπιστημίων παγκοσμίως Θέση μεταξύ των 3344 Πανεπιστημίων στην Ευρώπη Θέση μεταξύ των ελληνικών Πανεπιστημίων
Total H index 83 20 1
Last 5 years H index 92 24 1
Total i10 index 45 8 1
Last 5 years i10 index 54 10 1
Citiations 68 10 1
Last 5 years Citiations 72 10 1

Πηγή:https://www.adscientificindex.com/university/National+and+Kapodistrian+University+of+Athens/

Στην 1η θέση μεταξύ των ελληνικών πανεπιστημίων όπως αναφέρθηκε παραπάνω, βρίσκεται το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και ακολουθούν το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ενώ την πρώτη πεντάδα κλείνουν το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Πανεπιστήμιο Πατρών.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, την πρώτη θέση καταλαμβάνει το αμερικανικό Πανεπιστήμιο Harvard και ακολουθούν το επίσης αμερικανικό Πανεπιστήμιο Stanford και στην τρίτη θέση το Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας των ΗΠΑ. Στο top 10 της κατάταξης βρίσκεται ένα μόνο ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ίδρυμα, εκείνο της Οξφόρδης στην τέταρτη θέση.

Τα αποτελέσματα της εν λόγω κατάταξης αναδεικνύουν για άλλη μια φορά τον πολυεπίπεδο, εξωστρεφή και κυρίως επιδραστικό προσανατολισμό του ερευνητικού έργου των μελών ΔΕΠ και ερευνητών του ΕΚΠΑ. Επιπροσθέτως οι σημαντικές προσπάθειες μας όλα αυτά τα χρόνια για την δημιουργία προφίλ στο Google Scholar, αλλά και της και χρήσης του σωστού affiliation, “National and Kapodistrian University of Athens”, έχουν συμβάλλει αποφασιστικά στην βελτίωση της θέσης του Ιδρύματος μας σε παγκόσμιες κατατάξεις και ιδιαίτερα σε αυτές που βασίζονται σε open access εργαλεία. Η εν λόγω βελτίωση δεν αποτελεί αυτοσκοπό, αλλά απότοκο μιας συστηματικής προσπάθειας προβολής του ερευνητικού έργου των συναδέλφων του Ιδρύματος με στόχο την βελτίωση της φήμης του Ιδρύματος σε παγκόσμιο επίπεδο.

Θερμά συγχαρητήρια και πολλές ευχαριστίες σε όλους τους συναδέλφους αλλά και τους ερευνητές του Ιδρύματος μας για την υψηλής παραγωγικότητας και ποιότητας έρευνα. Αποτελεί το θεμέλιο λίθο ενός σύγχρονου επιτυχημένου και προβεβλημένου διεθνώς Πανεπιστημίου, το οποίο στοχεύει στην καινοτομία, στην εξωστρέφεια και στην διεθνή συνεργασία.