Σε εφαρμογή από σήμερα η πλατφόρμα για τον Προσωπικό Γιατρό | Επικαιρότητα Υγείας - planbemag.gr
Plan Be Mag
Επικαιρότητα Υγείας

Σε εφαρμογή από σήμερα η πλατφόρμα για τον Προσωπικό Γιατρό

Τα Υπουργεία Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ανακοίνωσαν τη λειτουργία της πλατφόρμας για τον Προσωπικό Γιατρό – prosopikos.gov.gr, μέσω της οποίας θα μπορούν να ενημερώνονται σχετικά με ό,τι αφορά τον Προσωπικό Γιατρό.

Μέσω της πλατφόρμας, οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να εγγραφούν στον Προσωπικό Γιατρό και να ενημερώνονται για:

– Τις δωρεάν παροχές που προσφέρει ο Προσωπικός Γιατρός.

– Τη διαδικασία εγγραφής στον νέο θεσμό.

– Τη διαδικασία για να προγραμματίσουν και να κλείσουν το ηλεκτρονικό ραντεβού τους.

Παράλληλα, δίνονται όλες οι πληροφορίες για την υλοποίηση του νέου θεσμού μέσω συχνών ερωτήσεων – απαντήσεων, προκειμένου οι πολίτες να γνωρίζουν τις παροχές που προσφέρει ο Προσωπικός Γιατρός.

Στη νέα ιστοσελίδα θα μπορούν να μπαίνουν και οι γιατροί για να κατευθύνονται στην ιστοσελίδα εγγραφής τους, και να ενημερώνονται για όλες τις εξελίξεις που τους αφορούν.

Επιπλέον, παρουσιάζονται στατιστικά στοιχεία σχετικά με την πορεία του θεσμού και τη συμμετοχή των πολιτών και των γιατρών σε αυτόν.