Το ΕΣΥ περνά στην ψηφιακή εποχή - Ποιες υπηρεσίες γίνονται ηλεκτρονικές | Επικαιρότητα Υγείας - planbemag.gr
Plan Be Mag
Επικαιρότητα Υγείας

Το ΕΣΥ περνά στην ψηφιακή εποχή – Ποιες υπηρεσίες γίνονται ηλεκτρονικές

Το ΕΣΥ αναμένεται να εισέλθει σε μία νέα, ψηφιακή εποχή, καθώς έχουν δρομολογηθεί οι σχετικές διαδικασίες, ώστε τα επόμενα χρόνια πολλές υπηρεσίες να ψηφιοποιηθούν. Υπάρχουν κονδύλια διαθέσιμα, τόσο από την Ε.Ε., όσο και από το Ταμείο Ανάκαμψης, τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν από τη νέα κυβέρνηση.

Οι ψηφιακές μεταρρυθμίσεις αναμένεται να βελτιώσουν σημαντικά τις υπηρεσίες του ΕΣΥ.

Οι ηλεκτρονικές αλλαγές που δρομολογούνται είναι τέσσερις:

Εθνικός Ψηφιακός Φάκελος Υγείας

Πρόκειται για τον Ατομικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας που ξεκινά από τον προσωπικό γιατρό και θα περιέχει όλα τα στοιχεία των ασθενών που αφορούν στην εμπλοκή του με το σύστημα υγείας. Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν υπάρχει κάποια ουσιαστική διασύνδεση εντός των υπηρεσιών.

Ωστόσο, όταν ολοκληρωθεί το εγχείρημα, μέσω του φακέλου θα υπάρχει συνολική παρακολούθηση των ασθενών/πολιτών για κάθε ιατρική πράξη που θα έχει συντελεστεί, ενώ θα υπάρξει καλύτερος έλεγχος των δαπανών και βελτίωση των υπηρεσιών.

Εθνικό Δίκτυο Τηλεϊατρικής

Το σύστημα της Τηλεϊατρικής φαίνεται ότι θα αποτελέσει ένα από τα υποχρεωτικά επόμενα βήματα,  καθώς η χώρα διαθέτει πολλά νησιά και απομακρυσμένες περιοχές, οι οποίες δεν μπορούν να καλυφθούν από όλες τις ειδικότητες των γιατρών.

Σήμερα το Δίκτυο Τηλεϊατρικής λειτουργεί περιορισμένα μόνο στη 2η Υγειονομική Περιφέρεια (ΥΠΕ) και χωρίς να έχουν προσδιοριστεί επιπλέον αποδοχές για τους γιατρούς που συμμετέχουν.

Ψηφιοποίηση νοσοκομείων

Η πλήρης ψηφιοποίηση και ηλεκτρονική διασύνδεση των νοσοκομείων αποτελεί ένα “χρόνιο” πλέον στόχο για το ΕΣΥ. Και ήρθε η στιγμή να προχωρήσουμε στην υλοποίησή του. Το έργο αυτό αναμένεται να αναβαθμίσει τις υπηρεσίες του Εθνικού Συστήματος Υγείας, να εξοικονομήσει πόρους, αλλά και σε συνδυασμό με τον Εθνικό Ψηφιακό Φάκελο να παρέχει μία πλήρη και συνεχή εικόνα της υγείας του πληθυσμού.

Ηλεκτρονικός ΕΟΠΥΥ

Τέλος, μία πολύ σημαντική μεταρρύθμιση αποτελεί η πλήρης ψηφιοποίηση του μεγαλύτερου παρόχου υπηρεσιών Υγείας. Ο ΕΟΠΥΥ επιβάλλεται να μπορεί να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο όλες τις δαπάνες, ώστε να μπορεί να ελέγχεται πλήρως το σύστημα ανά πάσα στιγμή.