ΕΟΦ και Υπουργείο Υγείας: Τέσσερα μέτρα για τις ελλείψεις φαρμάκων | Επικαιρότητα Υγείας - planbemag.gr
Plan Be Mag
Επικαιρότητα Υγείας

ΕΟΦ και Υπουργείο Υγείας: Τέσσερα μέτρα για τις ελλείψεις φαρμάκων

Καθώς οι ελλείψεις φαρμάκων εξακολουθούν να δημιουργούν προβλήματα στην ελληνική αγορά, το Yπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ εστιάζουν σε τέσσερα κύρια μέτρα, τα οποία καλύπτουν το σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας για την αντιμετώπιση των ελλείψεων και την προάσπιση της προστασίας της Δημόσιας Υγείας και των Ελλήνων ασθενών.

O ΕΟΦ διευκρινίζει, επιπλέον, ότι ως έλλειψη θεωρείται η αδυναμία κάλυψης των αναγκών σε επίπεδο δραστικής ουσίας και όχι σκευάσματος, καθώς η ουσία μπορεί να παρέχεται μέσω εναλλακτικών γενοσήμων σκευασμάτων. Στις περιπτώσεις που υπάρχουν εναλλακτικά σκευάσματα, ενθαρρύνεται η κάλυψη των αναγκών με γενόσημα φάρμακα.

Τα μέτρα

Η απαγόρευση των εξαγωγών αποτελεί μέτρο το οποίο εφαρμόζεται προσωρινά και επιλεγμένα, με στόχο τη διασφάλιση των αναγκών των ασθενών με φάρμακα τα οποία εξάγονται σε άλλες χώρες και, ως εκ τούτου, καθίστανται ελλειπτικά ή δυσεύρετα για τον Έλληνα ασθενή.

Σύμφωνα με τον Οργανισμό, αποφασίστηκε οι φαρμακευτικές εταιρείες να αυξήσουν σημαντικά το επόμενο χρονικό διάστημα τις ποσότητες των φαρμάκων που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά, το οποίο άλλωστε αποτελεί και υποχρέωσή τους.

Οι φαρμακαποθήκες υποχρεώνονται να δηλώνουν τις πωλήσεις και τα αποθέματά τους για τα ελλειπτικά φάρμακα σε πραγματικό χρόνο, ώστε να είναι άμεσα διαθέσιμη η εκτίμηση του φαινομένου και η ανεύρευση λύσεων. Για τον λόγο αυτό, αναπτύχθηκε ειδική πλατφόρμα η οποία θα τεθεί σε λειτουργία μέσα στην εβδομάδα.

Τέλος, με απόφαση του Υπουργείου Υγείας, η χορήγηση φαρμάκων που βρίσκονται σε έλλειψη ή περιορισμένη διάθεση θα γίνεται από τα φαρμακεία στους ασθενείς μόνο εφόσον αυτά έχουν συνταγογραφηθεί ηλεκτρονικά βάσει των ενδείξεων και από τις ιατρικές ειδικότητες που προβλέπονται.

Οποιαδήποτε έλλειψη ή δυσκολία ανεύρεσης φαρμάκου πρέπει να δηλώνεται από τους φαρμακοποιούς και τους ιατρούς στην πλατφόρμα του ΕΟΦ, ώστε να λαμβάνεται μέριμνα άμεσα.