ΠΙΣ: Η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής πρέπει να υλοποιείται με συγκεκριμένους κανόνες | Επικαιρότητα Υγείας - planbemag.gr
Plan Be Mag
Επικαιρότητα Υγείας

ΠΙΣ: Η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής πρέπει να υλοποιείται με συγκεκριμένους κανόνες

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος επισημαίνει ότι η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής οφείλει ν’ αποτελεί μεν εθνικό στόχο, πρέπει όμως να υλοποιείται με συγκεκριμένους κανόνες.

Πρωταρχικό μέλημα πρέπει ν’ αποτελεί ένα δίκαιο και σταθερό φορολογικό σύστημα, με εμπέδωση της φορολογικής συνείδησης του πολίτη, χωρίς δαιδαλώδη πολυνομία και αλλεπάλληλες αλλαγές.

Ένα σύστημα που θα λαμβάνει υπ’ όψιν τις πραγματικές συνθήκες ανάπτυξης της Οικονομίας, έχοντας ως δεδομένο ότι έχουν προηγηθεί μία δεκαετής οικονομική κρίση, πανδημία COVID, ενεργειακή κρίση και πληθωρισμός.

Ένα σύστημα που θα προκύπτει μετά από ουσιαστικό διάλογο με όλους τους φορείς.

Ένα σύστημα που δεν θα έχει οριζόντια εφαρμογή, διότι τότε υποκρύπτει αδικίες.

Ένα σύστημα που δεν θα υποθάλπει κοινωνικό αυτοματισμό έναντι κοινωνικών και επαγγελματικών ομάδων και κυρίως θα τηρεί απαρέγκλιτα την ηθική αρχή της ειλικρίνειας.

Όσον αφορά την εισαγωγή τεκμαρτού εισοδήματος, θεωρούμε ότι ο Ιατρικός Κλάδος κινείται υψηλότερα του θεσπιζόμενου ποσού, συνεισφέροντας στον βαθμό που του αναλογεί στα φορολογικά βάρη.

Τέλος, οφείλουμε να υπενθυμίσουμε το άδικο μέτρο του clawback που εφαρμόζεται σε πολλούς συναδέλφους μας, υφαρπάζοντας όχι τεκμαρτό, αλλά δεδουλευμένο εισόδημα.

Ο ΠΙΣ αγωνίζεται με τους Υγειονομικούς Συλλόγους και όλους τους επιστήμονες της χώρας για δίκαιο επιμερισμό των φορολογικών βαρών.