Η Ελλάδα χώρα-πιλότος στο πρόγραμμα “Child guarantee” της UNICEF

Η Ελλάδα, μαζί με έξι ακόμη κράτη-μέλη, επιλέχθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε συνεργασία με τη UNICEF, για την πιλοτική εφαρμογή δράσεων, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας “Child guarantee”, για την αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Σήμερα, η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα Μιχαηλίδου, μετείχε στην εναρκτήρια εκδήλωση της Προπαρασκευαστικής Δράσης της Πρωτοβουλίας “Child guarantee”, παρουσία του αρμόδιου Επιτρόπου Εργασίας και Κοινωνικών Δικαιωμάτων, κ. Nicholas Schmit, και όλων των ομολόγων της Υπουργών των χωρών που έχουν επιλεγεί για συμμετοχή στο πιλοτικό πρόγραμμα.

To διετές πρόγραμμα “Child guarantee” αποτελεί μια πιλοτική πρωτοβουλία της UNICEF, σε συνεργασία και με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το οποίο υλοποιείται σε επτά κράτη-μέλη της ΕΕ (Ελλάδα, Γερμανία, Κροατία, Ιταλία, Βουλγαρία, Λιθουανία και Ισπανία).

Το πρόγραμμα επιδιώκει τη μείωση της παιδικής φτώχειας και του παιδικού αποκλεισμού μέσω της εξασφάλισης βελτιωμένης πρόσβασης σε κοινωνικές υπηρεσίες και εκπαιδευτικές δραστηριότητες που υποστηρίζουν τα παιδιά, τις οικογένειες και τις κοινότητές τους, χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς.

Η κ. Μιχαηλίδου παρουσίασε τις βασικές πολιτικές της Ελληνικής Κυβέρνησης, στο πλαίσιο αυτής της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας, δίνοντας έμφαση στις δύο κύριες δράσεις που ήδη υλοποιούνται με μεγάλη ταχύτητα:

  • Στις ενέργειες για την απο-ιδρυματοποίηση των παιδιών που διαβιούν σε κλειστές δομές.
  • Στην ανάπτυξη δεξιοτήτων που ενισχύουν, ενδυναμώνουν και ανεξαρτητοποιούν το ίδιο το άτομο, δηλαδή το παιδί μέσα στο πλαίσιο της προσχολικής εκπαίδευσης.

«Μετά από σκληρή δουλειά και σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πετύχαμε το εξής: Η Ελλάδα είναι μία από τις μόλις 7 χώρες που έχουν επιλεγεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πιλοτική εφαρμογή δράσεων της πρωτοβουλίας “Child guarantee”. Η προστασία των παιδιών απέναντι στη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό αποτελεί ακόμα μεγαλύτερη ανάγκη μέσα στις συνθήκες, αλλά και τις μακροχρόνιες συνέπειες της πανδημίας. Ως κυβέρνηση, αγκαλιάζουμε όλους τους κρίσιμους στόχους για την παιδική προστασία και, σε συνεργασία με τη UNICEF, υλοποιούμε δράσεις που εκτείνονται, από την προσχολική αγωγή, έως την αποϊδρυματοποίηση και την προώθηση θεσμών, όπως η αναδοχή».