Δ. Βαρτζόπουλος: Για πρώτη φορά, προληπτικές δράσεις του Υπουργείου Υγείας για τη νεανική παραβατικότητα | Επικαιρότητα Υγείας - planbemag.gr
Plan Be Mag
Επικαιρότητα Υγείας

Δ. Βαρτζόπουλος: Για πρώτη φορά, προληπτικές δράσεις του Υπουργείου Υγείας για τη νεανική παραβατικότητα

Το Υπουργείο Υγείας προχωρά σε μια πιλοτική ολοκληρωμένη παρέμβαση, στο πλαίσιο της οποίας θα αναπτυχθούν δράσεις για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της προπαραβατικής και της παραβατικής συμπεριφοράς των ανηλίκων, μέσω της επέκτασης λειτουργίας του «Κέντρου Ημέρας για την Στήριξη της Οικογένειας», της ΑΜΚΕ ΙΑΣΙΣ, στην Θεσσαλονίκη και του «Κέντρου Ημέρας» της ΕΠΑΨΥ αντίστοιχα στην Αθήνα.

Planbe teamPlanbe team

Το Υπουργείο Υγείας προχωρά σε μια πιλοτική ολοκληρωμένη παρέμβαση, στο πλαίσιο της οποίας θα αναπτυχθούν δράσεις για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της προπαραβατικής και της παραβατικής συμπεριφοράς των ανηλίκων, μέσω της επέκτασης λειτουργίας του «Κέντρου Ημέρας για την Στήριξη της Οικογένειας», της ΑΜΚΕ ΙΑΣΙΣ, στην Θεσσαλονίκη και του «Κέντρου Ημέρας» της ΕΠΑΨΥ αντίστοιχα στην Αθήνα.

«Η σημερινή εποχή χαρακτηρίζεται από κοινωνικοοικονομικές μεταβολές που άπτονται των τομέων της καθημερινής ζωής. οι διαταραγμένες κοινωνικές σχέσεις, η αβεβαιότητα και η ανασφάλεια, η αίσθηση κινδύνου περιθωριοποίησης, μπορεί να οδηγήσουν σε αποκλίνουσα και παραβατική συμπεριφορά. Η παραβατική αυτή συμπεριφορά αφορά όλες τις ηλικιακές ομάδες, ωστόσο το τελευταίο διάστημα έχει εκδηλωθεί έντονα ως κοινωνικό φαινόμενο στους κόλπους των παιδιών, εφήβων και εν γένει νεαρών ατόμων», τόνισε ο Υφυπουργός Υγείας Δημήτρης Βαρτζόπουλος, σε ημερίδα για την ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων, που συνδιοργάνωσε ο Δήμος Δυτικής Λέσβου με την ΑΜΚΕ ΙΑΣΙΣ.

Πρόληψη στην πράξη

Οι εξειδικευμένες υπηρεσίες που θα υλοποιηθούν, αρχικά υπό μορφή πιλοτικής παρέμβασης, είναι:

 • Η πρώιμη ανίχνευση των ανηλίκων με αποκλίνουσα συμπεριφορά και σε κίνδυνο εκδήλωσης παραβατικής συμπεριφοράς και η παρέμβαση και υποστήριξή τους
 • Η παροχή άμεσης κοινωνικής βοήθειας όπου χρειάζεται, ιδίως στον εκπαιδευτικό και εργασιακό τομέα
 • Η παροχή συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης σε ανήλικους, σε γονείς και τις οικογένειές τους
 • Η ευαισθητοποίηση της κοινότητας με Δράσεις Γειτονιάς, για ενημέρωση και παρέμβαση με workshops, με την συμμετοχή συλλόγων γονέων, Πολιτιστικών και Αθλητικών Συλλόγων και της Εκκλησίας μέσω των τοπικών Ενοριών
 • Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των νέων από κινητές μονάδες με επαγγελματίες ψυχικής υγείας και street workers , στις πλατείες και στους χώρους συνάθροισης των ανηλίκων
 • Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των κατά τόπους εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Η ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και συνδρομή των στελεχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Οι στόχοι της πιλοτικής δράσης

 • Η καταγραφή και αξιολόγηση των ψυχοκοινωνικών φαινομένων που αφορούν τους ανήλικους, με εστίαση στην παραβατικότητα και εκπόνηση ολοκληρωμένης έρευνας μέσω ψηφιακής εφαρμογής
 • Η ανάπτυξη εξειδικευμένου «Μοντέλου Πρόληψης και Αντιμετώπισης της παραβατικότητας» με τυποποίηση των μεθόδων άμεσης προσέγγισης των ανηλίκων, δημιουργίας διαύλων επικοινωνίας, καταγραφή περιοχών υψηλού κινδύνου και καθορισμό σημείων αναφοράς για υποστήριξη και όπου είναι αναγκαίο και απαραίτητο ολοήμερη παρέμβαση
 • Η Τυποποίηση και δημιουργία Πρωτοκόλλων Συνεργασίας με τις Κοινωνικές Υπηρεσίες και τα στελέχη των ΟΤΑ, την εκπαιδευτική κοινότητα, τις υπηρεσίες της αστυνομίας, τους Εισαγγελείς ανηλίκων και κάθε άλλο εμπλεκόμενο στην επιμέλεια και προστασία των ανηλίκων
 • Η μετεξέλιξη των Κέντρων Ημέρας σε «Μονάδες Ολικής Φροντίδας & Διαρκούς Υποστήριξης Ανηλίκων» οι οποίες μέσω της λειτουργίας τους και της προτυποποίησης τους θα αναπτύξουν ένα Συνεκτικό Δίκτυο μονάδων και υπηρεσιών στην Επικράτεια

Η λειτουργία τους και η υλοποίηση των παρεμβάσεων, τόσο στη Θεσσαλονίκη όσο και στην Αθήνα, θα καλυφθούν από πόρους του ΕΠΑ.

Η ανάπτυξη του Συνεκτικού Δικτύου Υπηρεσιών πρόληψης και Αντιμετώπισης της Παραβατικότητας, ανά την Επικράτεια, με «Μονάδες Ολικής Φροντίδας και Διαρκούς Υποστήριξης Ανηλίκων», που θα έχουν δυνατότητα ολοήμερης φροντίδος, συμβουλευτικών και θεραπευτικών υπηρεσιών & Κινητών Μονάδων, έχει προγραμματιστεί να ενταχθεί χρηματοδοτικά στο ΕΣΠΑ, εντός του γενικότερου πλαισίου ανάπτυξης Μονάδων Ολικής Φροντίδας Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων που αναπτύσσει το Υπουργείο Υγείας.