Ενίσχυση των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης | Επικαιρότητα Υγείας - planbemag.gr
Plan Be Mag
Επικαιρότητα Υγείας

Ενίσχυση των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης

Η Pfizer Hellas, ανταποκρινόμενη σε αίτημα της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης (Ε.Ο.Δ.), προσέφερε χορηγία συνολικού ύψους 7.000 ευρώ, για την προμήθεια διασωστικού εξοπλισμού και εξοπλισμού Α’ Βοηθειών. Ο εξοπλισμός θα χρησιμοποιηθεί ειδικότερα στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης που πραγματοποιεί η Ε.Ο.Δ. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και συγκεκριμένα στη Λέσβο, στη Σάμο και στην Κω.

Η χορηγία της Pfizer Hellas αφορά στην αγορά κιαλιών θερμικής απεικόνισης καθώς και την προμήθεια υλικών για τη διαμόρφωση τεσσάρων πλήρως εξοπλισμένων φαρμακείων (φιάλες οξυγόνου, αυχενικοί κηδεμόνες, θερμόμετρα και πιεσόμετρα, στοματοφαρυγγικοί και ρινοφαρυγγικοί αγωγοί, αναλώσιμα Α’ Βοηθειών κ.ά.).

“Η Pfizer Hellas, μια εταιρεία που λειτουργεί με επίκεντρο τον άνθρωπο, δεν θα μπορούσε να μένει αδρανής απέναντι στο δράμα των χιλιάδων προσφύγων και μεταναστών που εισέρχονται στη χώρα μας. Όσο υπάρχουν γύρω μας άνθρωποι που κινδυνεύουν ή στερούνται τα βασικά της επιβίωσης, εμείς θα θεωρούμε καθήκον μας να συμβάλουμε στην προστασία και στην ανακούφισή τους. Στο πλαίσιο αυτό έχουμε ήδη συνεργαστεί με αρμόδιους φορείς της Πολιτείας και της Κοινωνίας των Πολιτών. Είναι χαρά μας να συνεχίζουμε τις δράσεις μας στηρίζοντας το έργο της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης και των εθελοντών της, που δίνουν καθημερινά νόημα στις έννοιες της ανθρωπιάς και της αλληλεγγύης”, ανέφερε ο κ. Νίκος Χατζηνικολάου, επικεφαλής του Τμήματος Ογκολογίας της Pfizer Hellas και υπεύθυνος του Προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της εταιρείας.

Η δωρεά της Pfizer Hellas συμβάλει στην υλοποίηση του προγράμματος “ΑΙΓΕΑΣ” που έχει θέσει σε εφαρμογή η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης, με στόχο την ενίσχυση των δυνάμεων και του εξοπλισμού των παραρτημάτων της, που βρίσκονται στη Λέσβο, στη Σάμο και στην Κω.