Συμπερίληψη και διαφορετικότητα στην υγεία και την κλινική έρευνα
Plan Be Mag
Υγεία

Συμπερίληψη και διαφορετικότητα στην υγεία και την κλινική έρευνα

Συχνά οι όροι «διαφορετικότητα» και «συμπερίληψη» αντιμετωπίζονται ως επιταγές που επιβάλλει η πολιτική ορθότητα από πάνω προς τα κάτω, ως περιοριστικά θεωρητικά πλαίσια που προϋποθέτουν και συνεπάγονται περιορισμούς σε ατομικό, συλλογικό, κοινωνικό επίπεδο. Όμως, στην ουσία, ισχύει ακριβώς το αντίθετο, και αυτή είναι η πραγματικότητα που οφείλουμε να αναδείξουμε.

Συχνά οι όροι «διαφορετικότητα» και «συμπερίληψη» αντιμετωπίζονται ως επιταγές που επιβάλλει η πολιτική ορθότητα από πάνω προς τα κάτω, ως περιοριστικά θεωρητικά πλαίσια που προϋποθέτουν και συνεπάγονται περιορισμούς σε ατομικό, συλλογικό, κοινωνικό επίπεδο. Όμως, στην ουσία, ισχύει ακριβώς το αντίθετο, και αυτή είναι η πραγματικότητα που οφείλουμε να αναδείξουμε.

γράφει ο Γιώργος Τσιακαλάκης, Corporate & Government Affairs Lead, Bristol Myers Squibb

Για παράδειγμα, ένα υγειονομικό σύστημα που θέτει φραγμούς στην πρόσβαση των ασθενών στη θεραπεία τους είτε λόγω κόστους, είτε λόγω προκαταλήψεων, δεν μπορεί να είναι αποτελεσματικό, καθώς αποκλείει πληθυσμιακές ομάδες από τις υπηρεσίες του και αναπαράγει τις κοινωνικές ανισότητες, με τελικό τίμημα την επιβάρυνση της δημόσιας υγείας.

Ας αναλογιστούμε ότι το 8% των πολιτών στην Ελλάδα αντιμετωπίζει, βάσει επίσημων στοιχείων, ακάλυπτες ιατρικές ανάγκες ή περιπτώσεις όπου ο φόβος του στίγματος αποτρέπει τα άτομα σε πολλές περιπτώσεις από το να εξεταστούν για σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η προαγωγή της αποδοχής και της συμπερίληψης δεν είναι δημοφιλείς τάσεις του δημόσιου λόγου ή κοινωνικές επιβολές. Αντίθετα, συνιστούν κρίσιμες προϋποθέσεις για τη διασφάλιση μίας ελάχιστης βάσης ισότητας και κοινωνικής δικαιοσύνης ως προς το πιο πολύτιμο αγαθό.

Ακριβώς σε αυτή τη βάση, στη Bristol Myers Squibb επιδιώκουμε στρατηγικά και με πράξεις να συμβάλλουμε στην αντιμετώπιση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας μέσα από την προαγωγή της διαφορετικότητας και της συμπερίληψης. Ως μία ηγέτιδα βιοφαρμακευτική εταιρεία παγκοσμίως, αντιλαμβανόμαστε ότι ο ρόλος αυτός υπαγορεύει την ανάληψη ευθυνών με κοινωνικό πρόσημο. Στην κατεύθυνση αυτή, η εταιρεία επενδύει την τρέχουσα πενταετία 150 εκατομμύρια δολάρια για την αντιμετώπιση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας και καταγράφει ήδη μετρήσιμη πρόοδο. Ανάμεσα στους στόχους μας, εξέχουσα θέση έχει η προαγωγή της ποικιλομορφίας των συμμετεχόντων στις κλινικές μας έρευνες.

Περισσότερες από τις µισές γεωγραφικές τοποθεσίες όπου διενεργούνται κλινικές µελέτες της BMS, επιλέγονται πλέον µε κριτήριο την κάλυψη διαφορετικών εθνοτικών και φυλετικών χαρακτηριστικών.

Σε λιγότερο από δύο χρόνια, περισσότερες από τις μισές (το 58%) γεωγραφικές τοποθεσίες όπου διενεργούνται κλινικές μελέτες της BMS, επιλέγονται πλέον με κριτήριο την κάλυψη διαφορετικών εθνοτικών και φυλετικών χαρακτηριστικών. Αυτό το επίτευγμα ξεπερνά κατά πολύ τον αρχικό στόχο του 25% που είχαμε θέσει και αντικατοπτρίζει ακριβέστερα την επιδημιολογία των ασθενειών που μελετούμε.

Ακριβώς αυτή την στρατηγική εφαρμόζουμε και στην Ελλάδα. Η Bristol Myers Squibb αναπτύσσει ένα από τα ισχυρότερα προγράμματα κλινικής έρευνας στη χώρα, με 47 μελέτες σε εξέλιξη και πάνω από 1.000 ασθενείς συμμετέχοντες που έχουν πρόσβαση σήμερα στις καινοτόμες θεραπείες αιχμής του μέλλοντος, δωρεάν, χωρίς καμία επιβάρυνση τόσο για τους ίδιους, όσο και για το υγειονομικό σύστημα. Όμως δεν σταματούμε εκεί, ενσωματώνοντας τις αρχές της διαφορετικότητας και συμπερίληψης στην ερευνητική δραστηριότητά μας στη χώρα. Συνεργαζόμαστε με τις ρυθμιστικές αρχές, τις ενώσεις των φαρμακευτικών εταιρειών και τους συλλόγους ασθενών για την άρση των εμποδίων συμμετοχής σε κλινικές μελέτες, αλλά και τη διευκόλυνση της πρόσβασης των ασθενών σε αξιόπιστες πηγές πληροφόρησης για την εγγραφή τους. Παράλληλα, διασφαλίζουμε ότι το ερευνητικό μας αποτύπωμα καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος της επικράτειας, συμπεριλαμβανομένης της περιφέρειας και όχι μόνο τα αστικά κέντρα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.

H προσήλωσή μας στη διαφορετικότητα και συμπερίληψη επεκτείνεται και στον πυρήνα της επιχειρηματικής μας υπόστασης. Το 62% των εργαζομένων της BMS στη χώρα είναι γυναίκες, όπως και τα 5 από τα 7 μέλη της Διοικητικής Ομάδας. Επίσης, το 7% των στελεχών μας είναι κάτω των 30 ετών και το 17% άνω των 55. Οι αριθμοί αυτοί αντικατοπτρίζουν την απαρέγκλιτη τήρηση μίας θεμελιώδους αρχής: να καταρρίπτουμε στερεότυπα ετών και να επιτρέπουμε στη μοναδικότητα του κάθε ανθρώπου να αναδειχθεί και να ανθίσει. Γιατί αυτή η μοναδικότητα δεν γνωρίζει ηλικία, φύλο, καταγωγή ή σεξουαλικό προσανατολισμό. Όταν τίθενται τέτοιου είδους στερεοτυπικοί φραγμοί, ο κύριος χαμένος είναι αυτός που τους θέτει, ενώ, αντίθετα, όταν ανατρέπονται είναι όλοι κερδισμένοι, τα άτομα, οι επιχειρήσεις, η κοινότητα, η κοινωνία.

Μπορεί, όμως, μία εταιρεία ή ένα άτομο να κάνει τη διαφορά; Ας αντιστρέψουμε το ερώτημα. Κάθε αλλαγή –θετική ή αρνητική– ξεκινά από τα κύτταρα της κοινωνίας. Και κάθε φωτεινό παράδειγμα μπορεί να εμπνεύσει μόνο όταν λάμψει. Επιστρέφοντας λοιπόν στον αρχικό συλλογισμό, η διαφορετικότητα και συμπερίληψη δεν (πρέπει να) αντιμετωπίζονται ως κοινωνικές επιταγές που επιβάλλονται από πάνω προς το κάτω. Ατομικά, συλλογικά, επιχειρηματικά μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά και να λειτουργήσουμε πολλαπλασιαστικά, ώστε κανένας άνθρωπος να μη μένει πίσω, ιδίως όταν το διακύβευμα συνδέεται με την υγεία του πληθυσμού.