Μηχανικός Περιβάλλοντος: Ένα επάγγελμα του Μέλλοντος (και του Παρόντος) με μεγάλη ζήτηση | Trend - planbemag.gr
Plan Be Mag
Trend

Μηχανικός Περιβάλλοντος: Ένα επάγγελμα του Μέλλοντος (και του Παρόντος) με μεγάλη ζήτηση

Σε μία εποχή που η βιωσιμότητα και η πράσινη τεχνολογία δημιουργούν εφαρμογές, καινοτομίες και υπηρεσίες που αλλάζουν την καθημερινότητά μας, σε μια περίοδο μετά την πανδημία του κορονοϊού που όλο και μεγαλύτερο μέρος της επιστημονικής κοινότητας συνδέει την κλιματική αλλαγή ή κρίση με το ξέσπασμα επιδημιών, το περιβάλλον, όχι μόνο το φυσικό, αλλά και το οικοσύστημα των πόλεων, γίνεται πεδίο ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων.

της Δρ. Πέρης Αθανασιάδου-Μεντζέλου

Στην περίοδο που διανύουμε, η ανάγκη της αγοράς όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά στην Ευρώπη γενικότερα, για Μηχανικούς Περιβάλλοντος γίνεται όλο και μεγαλύτερη.

Τα αποτελέσματα της δεύτερης έρευνας Μηχανισμού Διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας που εκπόνησε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και δημοσιοποιήθηκαν τον περασμένο Απρίλιο από τον Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Κεντρικής Μακεδονίας Κωνσταντίνο Γιουτίκα, έδειξαν ότι στον τομέα αυτό υπάρχουν κενές θέσεις εργασίας, αλλά και ζήτηση από την αγορά.

Τι είναι ο Μηχανικός Περιβάλλοντος

Ο Μηχανικός Περιβάλλοντος ασχολείται με τη διαχείριση και προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Ενημερώνει και ευαισθητοποιεί τους αρμόδιους φορείς για περιβαλλοντικά θέματα, συλλέγει στοιχεία, εκπονεί μελέτες και τις παρουσιάζει σε εμπλεκόμενους φορείς, σχεδιάζει, εφαρμόζει και ελέγχει προγράμματα για την προστασία και τη διαχείριση του περιβάλλοντος. Ακόμη, διαμορφώνει την πολιτική των εταιρειών ή υπηρεσιών σε θέματα περιβάλλοντος και, τέλος, ενημερώνεται πάνω στη νομοθεσία που αφορά τον τομέα του και μελετά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις τεχνικών έργων ή άλλων δραστηριοτήτων με βάση τη νομοθεσία αυτή.

Η ειδικότητα του Μηχανικού Περιβάλλοντος περιλαμβάνει τη δομή και λειτουργία των φυσικών και τεχνητών οικοσυστημάτων, τη μεταφορά και δράση ρύπων, τις τεχνολογίες ελέγχου ποιότητας αέρα, εδάφους και υδάτων, τις κατασκευές και τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης.

Μια περιζήτητη ειδικότητα

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος είναι από τις λίγες ειδικότητες που δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα ανεργίας και είναι περιζήτητοι τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Μπορούν, δε, να εργαστούν τόσο στον δημόσιο όσο, και στον ιδιωτικό τομέα.

Το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος ιδρύθηκε το 2019 (Ν.4610/ΦΕΚ70/Α΄/07-5-2019) και εδρεύει στη Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη στον Δήμο Δέλτα (Θεσσαλονίκη), είναι πενταετούς φοίτησης και εντάσσεται στα καθιερωμένα διεθνώς επιστημονικά πεδία της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Η διεθνής κατηγοριοποίησή του ανήκει στο επιστημονικό πεδίο εκπαίδευσης της UNESCO (ISCED 2013) και είναι με κωδικό 712.

Ο απόφοιτος του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος, ολοκληρώνοντας τις προπτυχιακές του σπουδές, μπορεί να έχει ως κύρια δραστηριότητα την ενασχόληση με τον σχεδιασμό και εφαρμογή προγραμμάτων για την προστασία, ανάπτυξη και εν γένει διαχείριση του Περιβάλλοντος, την εκπόνηση ή τον έλεγχο προγραμμάτων διαχείρισης φυσικών ή ανθρωπογενών περιβαλλοντικών συστημάτων, καθώς επίσης και τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων τεχνικών έργων ή άλλων δραστηριοτήτων με βάση την ισχύουσα νομοθεσία.

Info box

H Δρ. Πέρη Αθανασιάδου-Μεντζέλου είναι Αναπληρώτρια Πρόεδρος του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος και Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Περιβαλλοντικής Πληροφορικής