Άμεσα η εφαρμογή διασυνοριακής ηλεκτρονικής συνταγογράφησης με χώρες τις Ε.Ε. | Επικαιρότητα Υγείας - planbemag.gr
Plan Be Mag
Επικαιρότητα Υγείας

Άμεσα η εφαρμογή διασυνοριακής ηλεκτρονικής συνταγογράφησης με χώρες τις Ε.Ε.

Αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα στη χώρα μας η λειτουργία των διασυνοριακών υπηρεσιών Εκτέλεσης Ηλεκτρονικών Συνταγών Φαρμάκων και Ανταλλαγής του Συνοπτικού Ιστορικού Υγείας με συνεργαζόμενα κράτη – μέλη της Ε.Ε. Πρόκειται για υπηρεσίες, οι οποίες εντάσσονται στο πλαίσιο των διασυνοριακών υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας, μέσω της υποδομής “MyHealth@ΕΕ”, με στόχο τη διευκόλυνση των πολιτών και την παροχή καλύτερων υπηρεσιών υγείας κατά τη μετακίνησή τους σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Με την ηλεκτρονική συνταγογράφηση και την ηλεκτρονική χορήγηση φαρμάκων δίνεται στους Ευρωπαίους πολίτες η δυνατότητα να προμηθεύονται τα φάρμακα που τους έχουν συνταγογραφηθεί ηλεκτρονικά στη χώρα τους από φαρμακείο που βρίσκεται σε άλλη χώρα της ΕΕ, χάρη στη διαβίβαση μέσω του διαδικτύου της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης από τη χώρα διαμονής τους, όπου είναι συμβεβλημένοι, στη χώρα στην οποία ταξιδεύουν (χωρίς να απαιτείται η προσκόμιση εγγράφου).

Οι δε γιατροί στη χώρα προορισμού τους θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στο συνοπτικό ιστορικό υγείας τους, το οποίο περιέχει πληροφορίες για σημαντικά θέματα υγείας. Σκοπός του ψηφιακού συνοπτικού ιστορικού υγείας είναι να παρέχει στη γλώσσα του γιατρού σημαντικές πληροφορίες για ασθενείς από άλλη χώρα της ΕΕ, προκειμένου να αντιμετωπιστούν πιθανά προβλήματα κατανόησης της ξένης γλώσσας ή σε περίπτωση που ο ασθενής δεν είναι σε θέση να επικοινωνήσει για οποιονδήποτε λόγο.

Έτσι, ο Έλληνας πολίτης θα έχει τη δυνατότητα κατά τη μετακίνησή του σε χώρες εντός Ε.Ε. να εκτελεί την ελληνική συνταγή φαρμάκων, που του συνταγογράφησε γιατρός εγκατεστημένος στην Ελλάδα, σε φαρμακείο συνεργαζόμενης χώρας της Ε.Ε.

Επιπλέον, θα μπορεί να λαμβάνει ιατρική φροντίδα από γιατρό συνεργαζόμενης χώρας της Ε.Ε., ο οποίος θα έχει πρόσβαση στο ιατρικό του ιστορικό.

Το ίδιο θα ισχύει και για κάποιον Ευρωπαίο πολίτη που θα επισκέπτεται τη χώρα μας.

Σε κάθε περίπτωση, θα απαιτείται ταυτοποίηση προσώπου με ΑΜΚΑ και αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο.