Ο Ansgar Hebborn της Roche στο συνέδριο του Economist: Περί καινοτομίας στην υγειονομική φροντίδα | Επικαιρότητα Υγείας - planbemag.gr
Plan Be Mag
Επικαιρότητα Υγείας

Ο Ansgar Hebborn της Roche στο συνέδριο του Economist: Περί καινοτομίας στην υγειονομική φροντίδα

Η αξία της επένδυσης στην Υγεία και τις καινοτόμες τεχνολογίες υγείας που καλύπτουν θεραπείες αλλά και λύσεις υγειονομικής περίθαλψης ήταν το κύριο θέμα του πάνελ «Paving the Way to Innovation in Care», που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 4 Ιουλίου 2024, στο πλαίσιο του 28th Annual Economist Government Roundtable. Οι ομιλητές αναφέρθηκαν, επίσης, στα εμπόδια της υιοθέτησης της καινοτομίας στην υγεία στην Ελλάδα και πρότειναν βιώσιμες λύσεις μέσω της καινοτόμου παροχής υπηρεσιών υγείας.

Planbe teamPlanbe team

Η αξία της επένδυσης στην Υγεία και τις καινοτόμες τεχνολογίες υγείας που καλύπτουν θεραπείες αλλά και λύσεις υγειονομικής περίθαλψης ήταν το κύριο θέμα του πάνελ «Paving the Way to Innovation in Care», που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 4 Ιουλίου 2024, στο πλαίσιο του 28th Annual Economist Government Roundtable. Οι ομιλητές αναφέρθηκαν, επίσης, στα εμπόδια της υιοθέτησης της καινοτομίας στην υγεία στην Ελλάδα και πρότειναν βιώσιμες λύσεις μέσω της καινοτόμου παροχής υπηρεσιών υγείας.

Ο κ. Daniel Franklin, Executive Editor και Senior Editor του Economist στις Η.Π.Α., συντόνισε τη συζήτηση με ομιλητές τους: Μάριο Θεμιστοκλέους, Υφυπουργό Υγείας, Νίκο Μανιαδάκη, Καθηγητή Οικονομικών της Υγείας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, και Ansgar Hebborn, Ηead Access Policy Affairs Europe της Roche.

Στην ομιλία του, ο Ansgar Hebborn, Head Access Policy Affairs Europe της Roche, τόνισε πως οι επενδύσεις σε καινοτόμα φάρμακα και λύσεις στον τομέα της υγείας οδηγούν σε καλύτερες εκβάσεις για τους ασθενείς, καθώς και σε ευρύτερα κοινωνικά και οικονομικά οφέλη. Μίλησε, επίσης, για τη συνεχιζόμενη πρόοδο της υγειονομικής περίθαλψης, σημειώνοντας ότι: «Ζούμε σε αυτό που οι New York Times αποκαλούν ‘‘χρυσή εποχή για την ιατρική’’, με την τεχνολογία mRNA, τις εξατομικευμένες κυτταρικές και γονιδιακές θεραπείες και τις θεραπείες που βασίζονται στο μικροβίωμα, ως τα επόμενα όπλα στη φαρέτρα της φαρμακευτικής βιομηχανίας και των επαγγελματιών υγείας. Ταυτόχρονα, ανατρεπτικές τεχνολογίες, όπως η γενετική τεχνητή νοημοσύνη, η τεχνολογία blockchain και τα ψηφιακά εργαλεία για τη συμμόρφωση των ασθενών, αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσεται και παρέχεται η καινοτομία στον τομέα της υγείας».

Αναφέρθηκε, ακόμα, στις αναδυόμενες προκλήσεις της υγειονομικής περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένων των δημογραφικών αλλαγών, της γήρανσης του πληθυσμού με συννοσηρότητες, και του αυξανόμενου κόστους υγειονομικής περίθαλψης.

Ο Ansgar Hebborn τόνισε την ανάγκη μετασχηματισμού του συστήματος υγείας, ώστε αυτό να εστιάζει στην ευεξία, την πρόληψη και τις διάφορες μορφές συμπερίληψης των ασθενών. Ανέφερε ως παράδειγμα επιτυχημένης συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, το πιλοτικό πρόγραμμα «ΟΙΚΟΘΕΝ», του Γενικού Αντικαρκινικού-Ογκολογικού Νοσοκομείου Αθηνών «Άγιος Σάββας», όπου πάνω από 100 ασθενείς έχουν λάβει κατ’ οίκον τις ογκολογικές θεραπείες τους.

Όσον αφορά στην Ελλάδα, ο κ. Hebborn τόνισε τη σημασία της επαρκούς χρηματοδότησης για την αξιοποίηση της καινοτομίας στον τομέα της Υγείας και των οφελών που δημιουργούνται από αυτή. Επίσης, σημείωσε την υστέρηση της Ελλάδας στη χρηματοδότηση της υγείας σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία οδηγεί σε μη βιώσιμα επίπεδα clawback και rebates, ενώ παράλληλα έκανε έκκληση για υψηλότερες επενδύσεις και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που θα βελτιώσουν την αποδοτικότητα του συστήματος, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι ασθενείς λαμβάνουν τις κατάλληλες θεραπείες.

Ο Ansgar Hebborn αναφέρθηκε, επίσης, στο πλαίσιο Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας (Health Technology Assessment – HTA) στην Ελλάδα, τονίζοντας ότι: «Ο μηχανισμός Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα δώσει στην Ελλάδα τη δυνατότητα να λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με την πρόσβαση των ασθενών σε καινοτόμα φάρμακα το συντομότερο δυνατό. Αλλά για να επωφεληθεί από αυτή τη νέα διαδικασία, η Ελλάδα πρέπει να επανεξετάσει σοβαρά κανόνες όπως το ‘’5/11’’ που επιβραδύνουν σημαντικά την είσοδο καινοτόμων φαρμάκων στη χώρα. Ταυτόχρονα, οι διαπραγματεύσεις για τις νέες θεραπείες βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στο επίπεδο του clawback του περασμένου έτους, και όχι στην αξία που προσφέρει ένα νέο φάρμακο στους ασθενείς και την κοινωνία. Αυτό δημιουργεί ένα περιβάλλον που δεν είναι ελκυστικό για την καινοτομία, επιβραδύνει την είσοδό της και στέλνει παραπλανητικά μηνύματα για όσους αναζητούν την καινοτομία του αύριο. Η Ελλάδα πρέπει να επανεξετάσει τη διαδικασία πρόσβασης στην καινοτομία (από το horizon scanning έως τη διαδικασία αξιολόγησης της επιτροπής ΗΤΑ και τις αποφάσεις αποζημίωσης), για να διασφαλίσει ότι η καινοτομία εισέρχεται γρήγορα στη χώρα και με βιώσιμο τρόπο. Αυτό θα πρέπει, επίσης, να περιλαμβάνει πρόσθετη εστίαση στην έγκαιρη διαθεσιμότητα συμπληρωματικών υπηρεσιών που απαιτούνται για την κατάλληλη χρήση ενός νέου φαρμάκου όπως π.χ. η πρόσβαση σε εξετάσεις ανίχνευσης βιοδεικτών, ώστε να διασφαλίζεται ότι ο σωστός ασθενής λαμβάνει τη σωστή θεραπεία, την κατάλληλη στιγμή».

Κλείνοντας, ο Ansgar Hebborn σκιαγράφησε τη συμβολή της Roche στο οικοσύστημα υγείας της Ελλάδας, μέσω καινοτόμων λύσεων και ως εταίρου στη δημιουργία ενός συστήματος υγείας που βασίζεται στην αξία. Τόνισε την ανάγκη για αυξημένη εστίαση στην παροχή υγειονομικής φροντίδας, συμπεριλαμβανομένης της ταχύτερης πρόσβασης των ασθενών σε καινοτόμα υποδόρια σκευάσματα που βελτιώνουν την εμπειρία των ασθενών και των φροντιστών τους, μειώνοντας τόσο τον χρόνο παραμονής τους στο νοσοκομείο, όσο και την επιβάρυνση των πόρων υγειονομικής περίθαλψης.

Το πάνελ κατέληξε στην έκκληση για μετασχηματισμό του εθνικού συστήματος υγείας με στόχο την προώθηση της καινοτομίας και τη βιωσιμότητα του ίδιου του συστήματος, προς όφελος τόσο των ασθενών όσο και της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας. Αυτός ο μετασχηματισμός απαιτεί δημιουργική συνεργασία μεταξύ των αρχών, του ιδιωτικού τομέα και των επαγγελματιών υγείας.